การเริ่ม 'การคืนค่าระบบ' จากพร้อมท์คำสั่ง


'การคืนค่าระบบ' ทำให้คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์คุณได้ เช่น การปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ที่อาจเป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าหรือทำงานไม่ถูกต้อง คุณสามารถเริ่ม 'การคืนค่าระบบ' จากหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ในโหมดใดๆ นอกจากเซฟโหมดแบบที่มีพร้อมท์คำสั่ง

คุณต้องมีบัญชีผู้ดูแลเพื่อดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้

  1. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดแบบที่มีพร้อมท์คำสั่ง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำสิ่งนี้ ให้ดูที่ การเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด

  2. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

  3. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ rstrui.exe แล้วกด Enter

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณใช้ 'การคืนค่าระบบ' เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในเซฟโหมด คุณไม่สามารถเลิกทำการดำเนินการคืนค่าได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเรียกใช้ 'การคืนค่าระบบ' อีกครั้ง และเลือกจุดคืนค่าอื่นได้ ถ้ามีจุดคืนค่าอยู่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่