การซ่อมแซมเมื่อเริ่มต้นระบบ: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ'

แสดงทั้งหมด

'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' คืออะไร

'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' คือเครื่องมือการกู้คืน Windows ที่สามารถแก้ไขปัญหาระบบบางอย่างที่อาจขัดขวาง Windows จากการเริ่มทำงาน 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' จะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับปัญหานั้น และจะพยายามแก้ไขเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง

'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' คือหนึ่งในเครื่องมือการกู้คืนในเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' ชุดเครื่องมือนี้จะอยู่ในฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณ และในแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows

หมายเหตุ

ฉันจะใช้ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ได้อย่างไร

ถ้ามีการตรวจพบปัญหาการเริ่มต้นระบบ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติและจะพยายามแก้ไขปัญหานั้น

ถ้าปัญหานั้นรุนแรงพอที่จะทำให้ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ไม่สามารถเริ่มทำงานได้ด้วยตัวเอง และคุณไม่สามารถเข้าถึงเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' บนฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุณสามารถที่จะไปยังเมนูและเริ่ม 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ได้โดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows หรือดิสก์การซ่อมแซมระบบที่คุณสร้างก่อนหน้านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตัวเลือกการกู้คืนระบบใน Windows 7 มีอะไรบ้าง

หมายเหตุ

  • หากคุณใช้แท็บเล็ตพีซีหรือคอมพิวเตอร์อื่นที่มีหน้าจอสัมผัส คุณอาจต้องเชื่อมต่อแป้นพิมพ์หรือเมาส์เพื่อใช้ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' และเครื่องมืออื่นๆ ในเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ'

มีปัญหาที่ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ไม่สามารถแก้ไขหรือไม่

'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' สามารถแก้ไขปัญหาได้บางอย่างเท่านั้น เช่น แฟ้มระบบขาดหายไปหรือเสียหาย 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ไม่สามารถแก้ไขฮาร์ดแวร์ล้มเหลวได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ที่เสีย หรือ หน่วยความจำที่เข้ากันไม่ได้ และไม่ได้ป้องกันการโจมตีของไวรัส

'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาจากการติดตั้ง Windows และไม่ใช่เครื่องมือการสำรอง จึงไม่สามารถช่วยคุณกู้คืนแฟ้มส่วนบุคคล เช่น รูปถ่ายหรือเอกสารต่างๆ ได้ เมื่อต้องการป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้สำรองแฟ้มและระบบของคุณเป็นประจำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า "สำเนาสำรอง" ใน Help and Support ของ Windows

จะเกิดอะไรขึ้นถ้า 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของฉันได้

ถ้าการซ่อมแซมไม่สำเร็จ คุณจะเห็นการสรุปของปัญหาและการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการช่วยเหลือ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีข้อมูลความช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตัวเลือกการกู้คืนระบบใน Windows 7 มีอะไรบ้างต้องการความช่วยเหลือหรือไม่