การหยุดโปรแกรมไม่ให้ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงาน


คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ด้วยการป้องกันไม่ให้มีการเรียกใช้โปรแกรมที่ไม่จำเป็นโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงาน

AutoRuns สำหรับ Windows เป็นเครื่องมือฟรีที่คุณสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Microsoft (เพจอาจเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งจะแสดงโปรแกรมและการดำเนินการทั้งหมดที่ทำงานอยู่เมื่อคุณเริ่มต้น Windows คุณสามารถหยุดโปรแกรมไม่ให้เรียกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงานได้โดยเปิดโปรแกรม AutoRuns สำหรับ Windows แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อโปรแกรมที่คุณต้องการหยุด AutoRuns สำหรับ Windows ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง