ชุดรูปแบบ Summit on the Summit

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

Syue Mountain

Syue Mountain

6 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าหม่น
ความมืดแบบนามธรรม

ความมืดแบบนามธรรม

10 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าหม่น
ภูเขา Nenggao

ภูเขา Nenggao

6 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
สถานที่เหนือจริง

สถานที่เหนือจริง

6 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าหม่น