ชุดรูปแบบ Summit on the Summit

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

Abstract Dark

Abstract Dark

10 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าหม่น
Nenggao Mountain

Nenggao Mountain

6 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
Surreal Territory

Surreal Territory

6 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าหม่น
Syue Mountain

Syue Mountain

6 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าหม่น