การสลับผู้ใช้โดยไม่ต้องออกจากระบบ


ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของคุณมากกว่าหนึ่งบัญชีผู้ใช้ 'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' เป็นวิธีที่ง่ายในการให้อีกบุคคลหนึ่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยคุณไม่ต้องออกจากระบบหรือปิดโปรแกรมและแฟ้มของคุณ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างบัญชีผู้ใช้ ให้ดูที่ การสร้างบัญชีผู้ใช้

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม ปิดเครื่องรูปภาพของปุ่ม 'ปิดเครื่อง'
  2. คลิก สลับผู้ใช้

  3. กด Ctrl+Alt+Delete แล้วคลิกผู้ใช้ที่คุณต้องการสลับ

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์ระยะไกล (เช่น ใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล') คุณจะไม่สามารถใช้ 'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' ในคอมพิวเตอร์นั้นได้

คำเตือน

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกแฟ้มที่เปิดอยู่ก่อนสลับผู้ใช้ เนื่องจาก Windows ไม่ได้บันทึกแฟ้มที่เปิดอยู่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณสลับไปยังบัญชีผู้ใช้อื่นและผู้ใช้คนนั้นปิดคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ของแฟ้มที่เปิดอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณจะสูญหายไป

เมื่อต้องการปิด 'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' (ขั้นสูง)

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมน คุณสามารถปิด 'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' พิมพ์ gpedit.msc ในกล่องค้นหาแล้วกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  2. ในส่วน การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แม่แบบระดับการดูแล แล้วคลิกลูกศรถัดจาก ระบบ

  3. คลิกโฟลเดอร์ เข้าสู่ระบบ

  4. คลิกสองครั้งที่ คุณสมบัติซ่อนจุดเข้าใช้งานสำหรับการสลับผู้ใช้อย่างเร็ว แล้วคลิก เปิดใช้งาน จากนั้นคลิก ตกลงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่