การสลับระหว่างเครือข่ายในบ้านและเครือข่ายที่ทำงาน


ถ้าคุณต้องการนำแล็ปท็อปจากที่ทำงานมาที่บ้านและต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายในบ้านของคุณ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าคอมพิวเตอร์บางอย่าง

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ถ้าคุณต้องการเพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้าน ให้เชื่อมต่อแล็ปท็อปจากที่ทำงานมายังเครือข่ายในบ้าน

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายในบ้านโดยใช้อีเทอร์เน็ต

 • ให้เสียบปลายด้านหนึ่งของสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับแล็ปท็อป และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับฮับ สวิตช์ หรือ เราเตอร์ คุณควรสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทันที

เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายในบ้านแบบไร้สาย

แล็ปท็อปของคุณจะต้องมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย

 1. เปิดใช้งานแล็ปท็อป

 2. เปิด 'เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย' โดยคลิกที่ไอคอนเครือข่าย (รูปภาพของไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ รูปภาพของไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

 3. เลือกเครือข่ายในบ้านแบบไร้สายจากรายการ แล้วพิมพ์คีย์ความปลอดภัยของเครือข่าย ถ้าจำเป็น

  คุณควรสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายและเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

หมายเหตุ

 • ถ้าเครือข่ายในบ้านของคุณเป็นแบบไร้สาย ขอแนะนำให้ใช้คีย์ความปลอดภัยของเครือข่าย การที่ไม่ใช้คีย์ดังกล่าวอาจทำให้แล็ปท็อปของคุณมีความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของแฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงควรรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายไร้สาย

ถ้าคุณมีปัญหาการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ หรือ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

การเปิดใช้งานการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

เมื่อต้องการเข้าถึงแฟ้มและเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันก่อน วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือการสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

เมื่อต้องการใช้โฮมกรุ๊ปเพื่อใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

เมื่อคุณติดตั้งคอมพิวเตอร์ด้วย Windows รุ่นนี้ โฮมกรุ๊ปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. คลิก เลือกตัวเลือกโฮมกรุ๊ปและการใช้ร่วมกัน

 3. ทำตามคำแนะนำในการสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

หมายเหตุ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นของโดเมน คุณจะไม่สามารถใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกับโฮมกรุ๊ปได้ แต่คุณยังคงสามารถเข้าถึงแฟ้มและเครื่องพิมพ์ที่ผู้อื่นทำให้ใช้ร่วมกันได้

 • โฮมกรุ๊ปไม่มีอยู่ใน Windows  Server 2008 R2

เมื่อต้องการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันโดยไม่ใช้โฮมกรุ๊ป

เราขอแนะนำให้คุณใช้โฮมกรุ๊ปเพื่อใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน เนื่องจากสามารถตั้งค่าการใช้ร่วมกันได้ง่ายกว่ามาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "การใช้โฮมกรุ๊ปเพื่อใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน" ด้านบน

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. ถ้าเครือข่ายของคุณถูกแสดงเป็น 'เครือข่ายสาธารณะ' ให้คลิก เครือข่ายสาธารณะ แล้วคลิก เครือข่ายในบ้าน หรือ เครือข่ายที่ทำงาน

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้งาน Windows 7 ถูกนำมารวมเข้ากับโดเมน คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบนเครือข่ายให้เป็น 'บ้าน' หรือ 'ที่ทำงาน' ได้ ในกรณีนั้น ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง ในบานหน้าต่างด้านซ้าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสองตัวเลือกต่อไปนี้เปิดอยู่

 • การค้นพบเครือข่าย (ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดใช้งานการค้นพบเครือข่าย )

 • การใช้แฟ้มร่วมกัน

 • การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน (ถ้าคุณต้องการใช้แฟ้มร่วมกันโดยใช้โฟลเดอร์ 'เอกสารสาธารณะ' 'เพลงสาธารณะ' 'รูปภาพสาธารณะ' และ 'วิดีโอสาธารณะ' ของคุณ)

 • การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการใช้การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่เหมือนกันทุกประการในคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง โดยทั่วไปไม่ใช่กรณีนี้ถ้าคุณใช้แล็ปท็อปของที่ทำงานและคอมพิวเตอร์ในบ้าน (ตัวเลือกการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านจะไม่พร้อมใช้งานบนเครือข่ายโดเมน)

การเข้าถึงเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการใช้เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านจากแล็ปท็อปของคุณ ให้เปิดการค้นพบเครือข่ายก่อน (ถ้าเครื่องพิมพ์ถูกเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows 7) และดูให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ถูกตั้งให้ใช้ร่วมกันแล้ว

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันหรือตั้งค่าการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันหรือไม่

 1. ให้เข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในบ้านและมีการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

 2. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 3. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกแท็บ การใช้ร่วมกัน

  ถ้ามีการใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวร่วมกัน ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จะถูกเลือก ถ้าไม่ได้เลือก ให้คลิก ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการใช้เครื่องพิมพ์ที่มีการใช้ร่วมกัน คุณจะต้องเพิ่มเครื่องพิมพ์ดังกล่าวลงในแล็ปท็อปของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์

 1. เปิด 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

 2. เลือก เพิ่มเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย แบบไร้สาย หรือแบบ Bluetooth แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง

การใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกัน

คุณสามารถใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกันด้วยสองวิธีดังนี้ โดย การใช้แฟ้มร่วมกันแบบธรรมดา ด้วยการวางแฟ้มหรือโฟลเดอร์ลงในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันทั่วไป หรือ การใช้แฟ้มร่วมกันแบบอยู่กับที่ ด้วยการทำเครื่องหมายแต่ละแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่จะใช้ร่วมกันโดยไม่ต้องย้ายออกจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตั้งค่าการใช้ร่วมกันในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้านของคุณเครื่องใดใช้ Windows XP รุ่นที่เก่ากว่า Windows XP ที่ติดตั้ง Service Pack 2 (SP2) คุณจะต้องทำการปรับรุ่นก่อนจึงจะสามารถตั้งค่าการใช้ร่วมกันได้

 1. ให้เรียกใช้ 'ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่าย' ในคอมพิวเตอร์ในบ้านแต่ละเครื่อง ถ้าคุณยังไม่ได้ดำเนินการ

 2. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้เลือกเพื่อเปิดใช้งานการใช้แฟ้มร่วมกัน การทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ 'เอกสารที่ใช้ร่วมกัน' ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ทุกคนที่อยู่บนเครือข่ายของคุณจะสามารถเข้าถึงแฟ้มต่างๆ ในโฟลเดอร์นี้ได้

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ 'เอกสารที่ใช้ร่วมกัน' ให้คลิก เริ่ม คลิก เอกสารของฉัน แล้วคลิก เอกสารที่ใช้ร่วมกัน

 • ใน Windows XP คุณไม่สามารถใช้แฟ้มร่วมกันแยกแต่ละแฟ้มได้ คุณต้องกำหนดให้ใช้ร่วมกันทั้งโฟลเดอร์ เมื่อต้องการใช้โฟลเดอร์และเนื้อหาของโฟลเดอร์ร่วมกันโดยไม่ต้องย้ายโฟลเดอร์ดังกล่าวลงในโฟลเดอร์ 'เอกสารที่ใช้ร่วมกัน' ให้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่มีโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน คลิกขวาที่โฟลเดอร์ดังกล่าว แล้วคลิก การใช้ร่วมกันและความปลอดภัย คลิกแท็บ การใช้ร่วมกัน คลิก ใช้โฟลเดอร์นี้ร่วมกัน แล้วคลิก นำไปใช้

เมื่อต้องการตั้งค่าการใช้ร่วมกันในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Vista

โฟลเดอร์ 'เอกสารที่ใช้ร่วมกัน' ถูกแทนที่ด้วยโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ใน Windows Vista

 1. ใน 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอน 'เครื่องหมายบั้ง' ที่อยู่ถัดจาก การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน แล้วคลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อบุคคลใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มต่างๆ ได้

  • เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อบุคคลใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิด เปลี่ยนแปลง และสร้างแฟ้มต่างๆ ได้

 2. คลิก นำไปใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  ทุกคนที่อยู่บนเครือข่ายของคุณจะสามารถเข้าถึงแฟ้มต่างๆ ในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' นี้ได้ในตอนนี้

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ โฟลเดอร์ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วคลิก สาธารณะ

 • เมื่อต้องการใช้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ต่างๆ ร่วมกันโดยไม่ต้องย้ายลงในโฟลเดอร์นี้ ให้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ดังกล่าว คลิก ใช้ร่วมกัน แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง

เมื่อต้องการตั้งค่าการใช้ร่วมกันในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 7

โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ได้ถูกแทนที่ด้วยโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ที่แยกกันสำหรับแฟ้มแต่ละชนิด (เอกสาร รูปภาพ เพลง และ วิดีโอ) ใน Windows 7

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอน 'เครื่องหมายบั้ง' เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
 3. ภายใต้ การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถอ่านและเขียนแฟ้มในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

  • ปิดการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน (บุคคลที่เข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์นี้ยังคงสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เหล่านี้ได้)

 4. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  ทุกคนที่อยู่บนเครือข่ายของคุณจะสามารถเข้าถึงแฟ้มต่างๆ ในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' นี้ได้ในตอนนี้

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิก เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  2. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ เอกสารรูปภาพเพลง หรือ วิดีโอ แล้วคลิกสองครั้งที่ เอกสารสาธารณะรูปภาพสาธารณะเพลงสาธารณะ หรือ วิดีโอสาธารณะ

 • เมื่อต้องการใช้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ต่างๆ ร่วมกันโดยไม่ต้องย้ายลงในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' นี้ ให้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ดังกล่าว คลิก ใช้ร่วมกัน แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง

การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่าย

ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่บนเครือข่าย คุณต้องรู้จักชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก่อน

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ชื่อจะปรากฏอยู่ภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป

เมื่อต้องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในบ้านจากแล็ปท็อปของคุณ

เมื่อต้องการเข้าถึงแฟ้มต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้าน คุณสามารถเข้าสู่ระบบในฐานะผู้เยี่ยมชม (ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถเข้าถึงเฉพาะแฟ้มต่างๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' เท่านั้น) หรือถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ ให้ดูที่ บัญชีผู้ใช้: คำถามที่ถามบ่อย เมื่อต้องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์

 2. ถาคุณมีโฮมกรุ๊ป ให้คลิกสองครั้งที่ โฮมกรุ๊ป แล้วคลิกสองครั้งที่คอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเข้าถึง

 3. ถ้าคุณไม่มีโฮมกรุ๊ป ให้คลิกสองครั้งที่ไอคอนของคอมพิวเตอร์เพื่อดูแฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้

หมายเหตุ

 • ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์เครื่องที่คุณใช้เข้าสู่ระบบในขณะนั้นแตกต่างจากของเครื่องที่คุณพยายามเข้าถึง คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์อีกเครื่องได้รับการติดตั้งเพื่อให้ทุกคนบนเครือข่ายเข้าถึงได้ คุณจะได้รับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ แต่คุณจะเข้าถึงได้แบบผู้เยี่ยมชมเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณเข้าถึงได้เฉพาะแฟ้มในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' เท่านั้น คุณสามารถเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายที่ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ โดยการเก็บรหัสผ่านของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเก็บรหัสผ่าน ใบรับรอง และข้อมูลประจำตัวอื่นๆ สำหรับการเข้าสู่ระบบแบบอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเข้าถึงแล็ปท็อปของคุณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้าน

 1. เปิด 'เครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์

 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนของแล็ปท็อปของคุณ

 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบ ให้พิมพ์โดเมนที่ทำงานของคุณและชื่อผู้ใช้ คั่นด้วยเครื่องหมายทับ (ตัวอย่างเช่น โดเมน\ชื่อผู้ใช้) แล้วพิมพ์รหัสผ่านที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบในที่ทำงาน

  โฟลเดอร์ที่มีแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนแล็ปท็อปจะเปิดขึ้นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่