การซิงค์ด้วยตนเองใน Windows Media Player


ถ้าคุณมีคอลเลกชันเพลงขนาดใหญ่ในไลบรารีของ Windows Media Player หรือมีอุปกรณ์แบบพกพาที่มีความจุในการจัดเก็บจำกัด คุณควรเลือกซิงค์อุปกรณ์ของคุณด้วยตนเอง ทุกครั้งที่คุณต้องการปรับปรุงสื่อในอุปกรณ์ของคุณ คุณต้องสร้างรายการแฟ้มและรายการที่จะเล่นเพื่อทำการซิงค์ ถ้าคุณต้องการสร้างการเลือกเพลงแบบสุ่ม คุณสามารถสลับเพลงในรายการก่อนที่จะทำการซิงค์ได้ รายการที่ซิงค์ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะลบแต่ละรายการด้วยตนเอง หรือคุณสามารถใช้คุณลักษณะรูปแบบเพื่อเอาข้อมูลทั้งหมดที่ซิงค์ก่อนหน้านี้ออก

รูปภาพของ 'กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการซิงค์'
การซิงค์อุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์โดยอัตโนมัติและด้วยตนเอง ให้ดูที่ การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อซิงค์ใน Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มรายการในอุปกรณ์

 1. เปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 3. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บ ซิงค์ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้ลากแฟ้ม อัลบั้ม หรือรายการที่จะเล่นไปยังบานหน้าต่างรายการ

   เมื่อต้องการเลือกหลายรายการติดกัน ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะเลือก เมื่อต้องการเลือกหลายรายการที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะเลือก

  • เมื่อต้องการเอารายการออกจากรายชื่อรายการ ให้คลิกขวาที่รายการนั้นในบานหน้าต่างรายการ แล้วคลิก เอาออกจากรายการ

 4. ในบานหน้าต่างรายการ ให้ตรวจสอบว่ารายชื่อของรายการที่จะซิงค์มีรายการที่คุณต้องการและรายการทั้งหมดสามารถเล่นได้กับอุปกรณ์

 5. คลิก เริ่มซิงค์

หมายเหตุ

 • แถบสถานะที่ด้านบนของบานหน้าต่างรายการจะแสดงความจุในการจัดเก็บรวม พื้นที่การจัดเก็บที่ใช้ และพื้นที่การจัดเก็บที่รายการในรายการซิงค์ของคุณจะใช้บนอุปกรณ์ (ถ้าคุณซิงค์รายการนั้น) คุณสามารถคลิกแถบสถานะเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการซิงค์ได้ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด

 • ถ้ามีอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอย่างเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกอุปกรณ์ที่เจาะจงในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกแท็บ ซิงค์

เมื่อต้องการลบรายการออกจากอุปกรณ์

 1. เปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกลูกศรถัดจากอุปกรณ์ จากนั้นในรายการที่อยู่ใต้อุปกรณ์ ให้คลิกชนิดสื่อ (เช่น เพลง) สำหรับแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งหรือหลายแฟ้มที่คุณต้องการลบ

 4. ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้คลิกขวาที่แฟ้มที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ลบ

  ถ้าคุณต้องการลบหลายรายการ คุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการเลือกกลุ่มรายการก่อนที่คุณจะคลิกขวา เมื่อต้องการเลือกหลายรายการติดกัน ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะที่เลือก เมื่อต้องการเลือกหลายรายการที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือก

เมื่อต้องการสลับเพลงในอุปกรณ์

ถ้าคุณต้องการใส่เพลงแบบสุ่มเลือกจากไลบรารีของ Player ทั้งหมดลงในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้คุณลักษณะสลับเพลงได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 3. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บ ซิงค์

 4. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการซิงค์รูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือกการซิงค์' ชี้ไปที่ชื่ออุปกรณ์ แล้วคลิก เล่นรายการแบบสุ่ม

หมายเหตุ

 • คุณลักษณะสลับเพลงจะลบแฟ้มที่ซิงค์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดก่อนที่จะเพิ่มรายการแบบสุ่มชุดใหม่

เมื่อต้องการฟอร์แมตอุปกรณ์

ถ้าคุณต้องการลบข้อมูลที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณและเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำการซิงค์กับ Player ให้ใช้คุณลักษณะการฟอร์แมต

 1. เปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 3. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บ ซิงค์ คลิกปุ่ม ตัวเลือกการซิงค์รูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือกการซิงค์' ชี้ไปที่ชื่ออุปกรณ์ แล้วคลิก ฟอร์แมต

  กรุณาสังเกตว่าอาจไม่สามารถใช้ Player ในการฟอร์แมตทุกอุปกรณ์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เอกสารประกอบอุปกรณ์ของคุณ

  คำเตือน

  • การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่