การคืนค่าระบบ: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ 'การคืนค่าระบบ'

แสดงทั้งหมด

'การคืนค่าระบบ' ทำงานอย่างไร

'การคืนค่าระบบ' ใช้จุดคืนค่า เพื่อคืนแฟ้มระบบและการตั้งค่าของคุณให้กลับไปเป็นวันและเวลาก่อนหน้า โดยไม่มีผลกระทบกับแฟ้มส่วนบุคคล จุดคืนค่าจะถูกสร้างทุกสัปดาห์โดยอัตโนมัติ และจะสร้างก่อนเหตุการณ์ของระบบที่สำคัญ เช่น การติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างจุดคืนค่าด้วยตัวเองได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'การคืนค่าระบบ' ให้ดูที่ 'การคืนค่าระบบ' คืออะไร

การเปิด 'การคืนค่าระบบ'

ก่อนที่คุณจะเริ่มการทำงาน 'การคืนค่าระบบ' ให้บันทึกแฟ้มใดๆ ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมทั้งหมด ทันทีที่คุณยืนยันจุดคืนค่าของคุณ 'การคืนค่าระบบ' จะเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

  • เปิด 'การคืนค่าระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การคืนค่าระบบ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก การคืนค่าระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ฉันสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่ 'การคืนค่าระบบ' ทำได้หรือไม่

ได้ ทุกครั้งที่คุณใช้ 'การคืนค่าระบบ' จุดคืนค่าจะถูกสร้างก่อนที่จะดำเนินการต่อ ดังนั้นคุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ถ้าคุณใช้ 'การคืนค่าระบบ' เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในเซฟโหมดหรือการใช้ System Recovery Options คุณจะไม่สามารถเลิกทำการดำเนินการคืนค่าได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเรียกใช้ System Restore อีกครั้ง และเลือกจุดคืนค่าอื่นได้ ถ้ามีจุดคืนค่าอยู่

เมื่อต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่ 'การคืนค่าระบบ' ทำ

  1. เปิด 'การคืนค่าระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การคืนค่าระบบ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก การคืนค่าระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิก เลิกทำการคืนค่าระบบ แล้วคลิก ถัดไป

  3. ตรวจทานตัวเลือกของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

แฟ้มใดบ้างที่ถูกเปลี่ยนแปลงในระหว่างการคืนค่าระบบ

'การคืนค่าระบบ' มีผลกับแฟ้มระบบของ Windows โปรแกรม และการตั้งค่ารีจิสทรี และยังสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสคริปต์ โปรแกรมชุดคำสั่ง และแฟ้มปฏิบัติการที่สร้างขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ใดๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ 'การคืนค่าระบบ' จะไม่มีผลกระทบกับแฟ้มส่วนบุคคล เช่น อีเมล เอกสาร หรือภาพถ่าย ดังนั้นจึงไม่สามารถช่วยคุณคืนค่าแฟ้มที่ลบแล้วได้ ถ้าคุณมีสำเนาสำรองของแฟ้มอยู่ คุณสามารถคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรองได้

ฉันจะเลือกจุดคืนค่าได้อย่างไร

'การคืนค่าระบบ' จะแนะนำจุดคืนค่าล่าสุดที่สร้างไว้ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยอัตโนมัติ เช่น การติดตั้งโปรแกรม นอกจากนี้คุณสามารถเลือกจากรายการของจุดคืนค่าได้เช่นกัน ให้ลองใช้จุดคืนค่าที่สร้างก่อนวันที่และเวลาที่คุณเริ่มสังเกตเห็นปัญหา คำอธิบายของจุดคืนค่าที่ได้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะสอดคล้องกับชื่อของเหตุการณ์ เช่น Windows Update ทำการติดตั้งการปรับปรุง 'การคืนค่าระบบ' จะคืนคอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังสถานะก่อนจุดคืนค่าที่คุณเลือก

จุดคืนค่าถูกบันทึกไว้นานเท่าไร

จุดคืนค่าได้มีการบันทึกไว้จนกว่าเนื้อที่ดิสก์ที่ 'การคืนค่าระบบ' สงวนไว้จะเต็ม เมื่อมีการสร้างจุดคืนค่าใหม่ จุดคืนค่าเก่าก็จะถูกลบออกไป ถ้าคุณปิดการป้องกันระบบ (คุณลักษณะที่สร้างจุดคืนค่า) บนดิสก์ จุดคืนค่าทั้งหมดจะถูกลบออกจากดิสก์นั้น เมื่อคุณเปิดการป้องกันระบบ จุดคืนค่าใหม่จะถูกสร้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันระบบ ให้ดูที่ การป้องกันระบบคืออะไร

ถ้า 'การคืนค่าระบบ' ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะทำอย่างไร

ถ้า 'การคืนค่าระบบ' แก้ไขปัญหาไม่ได้ คุณสามารถเลิกทำการดำเนินการคืนค่าหรือลองเลือกจุดคืนค่าอื่นได้ ถ้า 'การคืนค่าระบบ' ไม่แสดงจุดคืนค่าใดๆ ให้เลือกได้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดการป้องกันระบบไว้ และคุณมีอย่างน้อย 300 MB ของเนื้อที่ว่างเหลืออยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ที่มี 500 MB หรือใหญ่กว่า หรือมีอย่างน้อย 50 MB ของเนื้อที่ว่างถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณเล็กกว่า 300 MB ถ้า 'การคืนค่าระบบ' ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คุณสามารถลองวิธีการกู้คืนขั้นสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเลือกวิธีการกู้คืนขั้นสูงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่