การเรียกดูแบบแท็บ: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเรียกดูแบบแท็บ

แสดงทั้งหมด

การเรียกดูแบบแท็บคืออะไร

การเรียกดูแบบแท็บคือคุณลักษณะใน Internet Explorer ที่ช่วยให้คุณเปิดใช้งานหลายเว็บไซต์ในหน้าต่างเบราว์เซอร์เดียวได้ คุณสามารถเปิดเว็บเพจต่างๆ บนแท็บใหม่ และสลับไปมาระหว่างกันได้ด้วยการคลิกแท็บที่คุณต้องการดู ด้วยการใช้การเรียกดูแบบแท็บ คุณสามารถลดจำนวนรายการที่แสดงบนแถบงานได้

ถ้าคุณมีแท็บหลายๆ แท็บเปิดอยู่ คุณยังสามารถใช้ 'แท็บด่วน' ในการสลับไปยังแท็บอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ 'แท็บด่วน' ใน Internet Explorer

ฉันจะเปิดแท็บใหม่ได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปิดแท็บใหม่ที่ว่าง ให้คลิกปุ่ม แท็บใหม่ บนแถวแท็บหรือกด Ctrl+T เมื่อต้องการเปิดแท็บใหม่จากการเชื่อมโยงบนเว็บเพจ ให้กด Ctrl ในขณะที่คุณคลิกการเชื่อมโยง หรือคลิกขวาที่การเชื่อมโยง แล้วกด เปิดในแท็บใหม่ ถ้าคุณมีเมาส์แบบมีล้อเลื่อน คุณสามารถคลิกการเชื่อมโยงโดยใช้ล้อเลื่อนเพื่อเปิดการเชื่อมโยงนั้นในแท็บใหม่ได้

รูปภาพของปุ่ม 'แท็บใหม่'
ปุ่ม 'แท็บใหม่'

บนเพจของแท็บใหม่ คุณสามารถพิมพ์ที่อยู่เว็บลงในแถบที่อยู่ เปิดแท็บที่ปิดไปก่อนหน้า หรือเรียกดูเซสชัน เลือกส่วนช่วยดำเนินการ หรือเริ่มการเรียกดูแบบ InPrivate สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าแท็บใหม่ ให้ดูที่ แท็บ ส่วนช่วยดำเนินการ และการเรียกดูแบบ InPrivate: การเชื่อมโยงที่แนะนำ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแท็บใดที่ฉันเปิดจากการเชื่อมโยงบนเว็บเพจ

เมื่อคุณเปิดการเชื่อมโยงบนเว็บเพจในแท็บใหม่ Internet Explorer จะจัดกลุ่มแท็บเหล่านั้นด้วยการแสดงแท็บใหม่เป็นสีเดียวกับเพจที่คุณเชื่อมโยงมา

ฉันจะปิดแท็บได้อย่างไร

ถ้าคุณมีแท็บเปิดอยู่มากกว่าหนึ่งแท็บ ให้คลิกปุ่ม ปิดแท็บรูปภาพของปุ่ม 'ปิดแท็บ' บนแท็บที่คุณต้องการปิด ถ้าคุณมีเมาส์แบบมีล้อเลื่อน และมีแท็บเปิดอยู่มากกว่าหนึ่งแท็บ คุณสามารถคลิกที่แท็บโดยใช้ล้อเลื่อนเพื่อปิดได้ ถ้าคุณมีแท็บที่เปิดอยู่เพียงแท็บเดียว คุณต้องปิดที่หน้าต่างเบราว์เซอร์เพื่อปิดแท็บ

ถ้าคุณคลิกปุ่ม ปิด ในมุมขวาบนของ Internet Explorer คุณจะได้รับคำถามว่าคุณต้องการปิดแท็บที่คุณกำลังดูอยู่หรือปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมด

ฉันสามารถเปิดแท็บที่ฉันปิดไปแล้วใหม่อีกครั้งได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเปิดแท็บที่คุณปิดไปแล้วในระหว่างเซสชันการเรียกดูแบบเดี่ยว หรือแท็บทั้งหมดที่เปิดในเบราว์เซอร์ที่คุณปิดไปแล้วก่อนหน้านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดแท็บที่คุณปิดไปก่อนหน้านี้

ฉันจะเปิดแท็บใหม่ให้เป็นโฮมเพจของฉันได้อย่างไร

เมื่อคุณเปิดแท็บใหม่ Internet Explorer จะแสดงเพจของแท็บใหม่ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการให้โฮมเพจของคุณปรากฏเมื่อคุณเปิดแท็บใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นภายใต้ แท็บ ให้คลิก การตั้งค่า

 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการเรียกดูแบบแท็บ ให้คลิกรายการใต้ เมื่อแท็บใหม่ถูกเปิด ให้เปิด คลิก โฮมเพจแรกของคุณ แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

ฉันจะบันทึกกลุ่มของแท็บได้อย่างไร

เมื่อต้องการบันทึกกลุ่มแท็บ ให้คลิกปุ่ม รายการโปรด คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม เพิ่มใน 'รายการโปรด' แล้วคลิก เพิ่มแท็บปัจจุบันในรายการโปรด ตั้งชื่อกลุ่มของแท็บ แล้วคลิก เพิ่ม

ฉันจะเปิดกลุ่มของแท็บที่บันทึกไว้ได้อย่างไร

คลิกปุ่ม รายการโปรด แล้วคลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปิด คลิกลูกศรที่ด้านขวาของชื่อโฟลเดอร์ รูปภาพของปุ่ม 'เปิดในกลุ่มแท็บ' เว็บเพจทั้งหมดจะเปิดขึ้นมาแยกกันในแต่ละแท็บ เมื่อคุณเปิดกลุ่มของแท็บด้วยวิธีนี้ Internet Explorer จะจัดกลุ่มแท็บเหล่านั้นด้วยการแสดงแถบสีที่ด้านบนของแท็บ

ฉันจะปิดแท็บเพื่อที่แท็บจะไม่ปรากฏอีกต่อไปได้หรือไม่

ได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้น ในส่วน แท็บ ให้คลิก การตั้งค่า

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเรียกดูแบบแท็บ

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

 6. ปิด Internet Explorer แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

มีแป้นพิมพ์ลัดใดบ้างที่ฉันสามารถใช้ได้เมื่อใช้งานแท็บ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้ได้เมื่อใช้งานแท็บ

เมื่อต้องการ
กด

เปิดการเชื่อมโยงในแท็บใหม่ ให้ทำงานอยู่เบื้องหลัง

Ctrl ในขณะที่คลิกการเชื่อมโยง

เปิดการเชื่อมโยงในแท็บใหม่ ให้ทำงานอยู่เบื้องหน้า

Ctrl+Shift ในขณะที่คลิกการเชื่อมโยง

เปิดแท็บใหม่ ให้ทำงานอยู่เบื้องหน้า

Ctrl+T หรือคลิกสองครั้งที่ที่ว่างบนแถวแท็บ

เปิดสำเนาของแท็บปัจจุบันในแท็บใหม่

Ctrl+K

สลับระหว่างแท็บ

Ctrl+Tab เพื่อเลื่อนไปข้างหน้า หรือ Ctrl+Shift+Tab เพื่อเลื่อนย้อนกลับ

ปิดแท็บปัจจุบัน (หรือหน้าต่างปัจจุบันเมื่อไม่มีแท็บเปิดอยู่)

Ctrl+W หรือ Alt+F4

เปิดแท็บใหม่ให้ทำงานอยู่เบื้องหน้าโดยไม่ต้องแสดงแถบที่อยู่

Alt+Enter

สลับไปยังหมายเลขแท็บที่ระบุ

Ctrl+n (โดยที่ n คือตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 8)

สลับไปยังแท็บสุดท้าย

Ctrl+9

ปิดแท็บทั้งหมดยกเว้นแท็บที่คุณกำลังดูอยู่

Ctrl+Alt+F4

เปิด 'แท็บด่วน' (มุมมองรูปขนาดย่อ)

Ctrl+Q

ฉันสามารถเลือกให้หน้าต่างแบบผุดขึ้นแสดงในหน้าต่างใหม่หรือในแท็บใหม่ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเลือกให้แสดงหน้าต่างแบบผุดขึ้นในแท็บใหม่และในหน้าต่างใหม่ได้เสมอ หรือให้ Internet Explorer ตัดสินใจว่าจะให้แสดงอย่างไร ถ้าคุณเลือกที่จะยอมให้ Internet Explorer ตัดสินว่าจะแสดงหน้าต่างแบบผุดขึ้นอย่างไร Internet Explorer จะแสดงหน้าต่างแบบผุดขึ้นในหน้าต่างใหม่ถ้าหน้าต่างแบบผุดขึ้นนั้นระบุขนาดหรือข้อกำหนดในการแสดงไว้ มิฉะนั้น หน้าต่างแบบผุดขึ้นจะถูกแสดงในแท็บใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการแสดงหน้าต่างแบบผุดขึ้น

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้น ในส่วน แท็บ ให้คลิก การตั้งค่า

 4. เลือกในส่วน เมื่อพบหน้าต่างแบบผุดขึ้น

 5. คลิก ตกลง สองครั้งต้องการความช่วยเหลือหรือไม่