การใช้การจับภาพหน้าจอ (พิมพ์หน้าจอของคุณ)บางครั้งการถ่ายภาพหน้าจอสามารถแสดงสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณให้บุคคลอื่นเห็นได้ง่ายกว่าใช้การอธิบาย Windows ให้คุณถ่ายภาพหน้าจอเพื่อบันทึก พิมพ์ หรือแบ่งปันสิ่งที่คุณเห็นได้ การกระทำเช่นนี้เรียกว่า การถ่ายภาพหน้าจอ หรือ การจับภาพหน้าจอ

คุณสามารถถ่ายภาพหน้าจอและบันทึกเป็นแฟ้มโดยอัตโนมัติ ถ่ายภาพหน้าจอโดยไม่ต้องบันทึกเป็นแฟ้ม หรือถ่ายภาพหน้าจอเฉพาะหน้าต่างเดียวได้ (แทนที่จะถ่ายหน้าจอทั้งหมด)

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการถ่ายภาพหน้าจอและบันทึกภาพดังกล่าวเป็นแฟ้ม

 1. กดแป้นโลโก้ Windowsแป้นโลโก้ Windows+PrtScn หรือถ้าคุณกำลังใช้แท็บเล็ต ให้กดปุ่มโลโก้ Windows ปุ่มโลโก้ Windows+ ปุ่มลดเสียง

  หน้าจอจะหรี่ลงครู่หนึ่ง เมื่อหน้าจอถูกคัดลอกและบันทึกเป็นแฟ้มในโฟลเดอร์ 'ภาพหน้าจอ' (ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' ของคุณ)

  โฟลเดอร์ 'ภาพหน้าจอ'
  โฟลเดอร์ 'ภาพหน้าจอ'

เมื่อต้องการถ่ายภาพหน้าจอ (โดยไม่ต้องบันทึกภาพดังกล่าว)

 1. กด PrtScn

  รูปภาพของหน้าจอจะถูกคัดลอกและคุณสามารถวางรูปภาพดังกล่าวไว้ตำแหน่งใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการถ่ายภาพหน้าจอเฉพาะหน้าต่างเดียว

 1. แตะหรือคลิกหน้าต่างที่คุณต้องการจับภาพ

 2. กด Alt+PrtScn

  รูปภาพของหน้าต่างจะถูกคัดลอกและคุณสามารถวางรูปภาพดังกล่าวไว้ตำแหน่งใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ

 • บนแป้นพิมพ์บางแบบ PrtScn อาจปรากฏเป็น PrtSc หรือตัวย่อที่คล้ายคลึงกัน

 • แล็ปท็อปและอุปกรณ์อื่นๆ บางชนิดจะไม่มีแป้น PrtScn หรืออาจใช้การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันแบบอื่นในการถ่ายภาพหน้าจอ ให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือที่มาพร้อมกับแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์ของคุณ

 • อีกวิธีในการจับภาพบางส่วนของหน้าจอคือการใช้ 'เครื่องมือสนิป' ของ Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ 'เครื่องมือสนิป' เพื่อจับภาพหน้าจอ
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่