แถบงานคือแถบยาวแนวนอนที่อยู่ด้านล่างหน้าจอของคุณ แถบงานจะปรากฏให้เห็นเกือบตลอดเวลา ซึ่งต่างจากเดสก์ท็อปที่อาจมีหน้าต่างที่เปิดไว้บดบังอยู่ แถบงานประกอบด้วยส่วนสำคัญสามส่วนดังนี้

  • ปุ่ม 'เริ่ม' รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ซึ่งจะเปิดเมนูเริ่ม ดูที่ เมนูเริ่ม (ภาพรวม)
  • ส่วนที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณได้เปิดโปรแกรมและแฟ้มใดอยู่ และช่วยให้คุณสามารถสลับไปมาระหว่างโปรแกรมและแฟ้มนั้นได้อย่างรวดเร็ว

  • พื้นที่แจ้งให้ทราบ ซึ่งจะรวมนาฬิกาและไอคอนต่างๆ (รูปภาพขนาดเล็ก) ที่จะบอกสถานะของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งและการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์

โดยปกติแล้ว คุณมักจะใช้ส่วนกลางของแถบงานมากที่สุด ดังนั้นให้พิจารณาในส่วนนี้ก่อน

การติดตามหน้าต่างของคุณ

ถ้าคุณเปิดโปรแกรมหรือแฟ้มมากกว่าหนึ่งรายการในเวลาเดียวกัน คุณกำลังเริ่มสะสมหน้าต่างที่เปิดไว้บนเดสก์ท็อปของคุณในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากหน้าต่างเหล่านั้นมักจะวางซ้อนกัน หรือใช้พื้นที่หน้าจอทั้งหมด ดังนั้นในบางครั้งจึงเป็นการยากที่จะเห็นว่าหน้าต่างใดอยู่ข้างใต้หรือยากที่จะจำได้ว่าคุณได้เปิดหน้าต่างไหนไว้แล้ว

ด้วยเหตุนี้แถบงานจึงจำเป็นสำหรับคุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดโปรแกรม โฟลเดอร์ หรือแฟ้ม Windows จะสร้างปุ่มบนแถบงานที่สอดคล้องกับรายการนั้นๆ ปุ่มจะแสดงไอคอนที่เป็นตัวแทนของโปรแกรมที่เปิดอยู่ ในรูปภาพด้านล่าง มีโปรแกรมสองโปรแกรมเปิดอยู่ คือ 'เครื่องคิดเลข' และเกม Minesweeper ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีปุ่มของตนเองอยู่บนแถบงาน

รูปภาพแสดง 'เครื่องคิดเลข' และเกม Minesweeper บนเดสก์ท็อปพร้อมปุ่มแถบงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ละโปรแกรมจะมีปุ่มของตนเองบนแถบงาน

ให้สังเกตว่าปุ่มแถบงานของ Minesweeper ถูกเน้นอยู่ นั่นแสดงว่า Minesweeper เป็นหน้าต่างที่ ใช้งานอยู่ หมายความว่าหน้าต่างนั้นจะอยู่ด้านหน้าหน้าต่างที่เปิดอยู่อื่นๆ และพร้อมที่จะให้คุณทำการโต้ตอบด้วย

เมื่อต้องการสลับไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง ให้คลิกปุ่มแถบงานของหน้าต่างนั้น ในตัวอย่างนี้ การคลิกปุ่มแถบงานของ 'เครื่องคิดเลข' จะนำหน้าต่างของ 'เครื่องคิดเลข' มาไว้ด้านหน้า

รูปภาพแสดง 'เครื่องคิดเลข' อยู่หน้าเกม Minesweeper พร้อมปุ่มแถบงานของ 'เครื่องคิดเลข' ที่เน้น
คลิกปุ่มแถบงานเพื่อสลับไปยังหน้าต่างนั้น

การคลิกปุ่มแถบงานเป็นวิธีหนึ่งในหลายๆ วิธีที่ใช้ในการสลับไปมาระหว่างหน้าต่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำงานกับหน้าต่าง

การย่อหน้าต่างให้เล็กสุดและการคืนค่าหน้าต่าง

เมื่อหน้าต่างหนึ่งกำลังใช้งานอยู่ (ปุ่มแถบงานถูกเน้น) การคลิกที่ปุ่มแถบงานของหน้าต่างนั้นจะทำให้หน้าต่าง ย่อเล็กสุด ซึ่งหมายความว่า หน้าต่างนั้นจะหายไปจากเดสก์ท็อป การย่อหน้าต่างให้เล็กสุดไม่ใช่เป็นการปิดหรือลบเนื้อหาของหน้าต่างนั้น แต่เป็นการเอาหน้าต่างนั้นออกจากเดสก์ท็อปชั่วคราว

ในรูปภาพด้านล่าง หน้าต่างของ 'เครื่องคิดเลข' ถูกย่อให้เล็กสุด แต่ไม่ได้ถูกปิด คุณสามารถบอกได้ว่าหน้าต่างนั้นยังคงทำงานอยู่ เนื่องจากมีปุ่มของหน้าต่างปรากฏอยู่บนแถบงาน

รูปภาพแสดง 'เครื่องคิดเลข' ที่ย่อเล็กสุดบนแถบงาน
การย่อหน้าต่าง 'เครื่องคิดเลข' ให้เล็กสุดทำให้เหลือเพียงปุ่มแถบงานเท่านั้นที่คุณยังสามารถมองเห็นได้

คุณยังสามารถย่อหน้าต่างให้เล็กสุดได้ด้วยการคลิกปุ่ม 'ย่อเล็กสุด' ที่มุมบนขวาของหน้าต่าง

รูปภาพแสดงตัวชี้เมาส์ที่ชี้ไปที่ปุ่ม 'ย่อเล็กสุด' ของหน้าต่าง
ปุ่ม 'ย่อเล็กสุด' (ซ้าย)

เมื่อต้องการ คืนค่า หน้าต่างที่ย่อให้เล็กสุด (ทำให้หน้าต่างนั้นแสดงขึ้นมาบนเดสก์ท็อปอีกครั้ง) ให้คลิกที่ปุ่มแถบงานของหน้าต่างนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่มเหล่านี้ ให้ดูที่ การทำงานกับหน้าต่าง

การดูการแสดงตัวอย่างของหน้าต่างที่เปิดอยู่

เมื่อคุณย้ายตัวชี้เมาส์ของคุณไปที่ปุ่มแถบงาน รูปภาพขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นซึ่งเป็นการแสดงหน้าต่างที่เกี่ยวข้องในแบบย่อส่วน การแสดงตัวอย่างดังกล่าว หรือเรียกอีกอย่างว่า รูปขนาดย่อ มีประโยชน์อย่างมาก และถ้าหน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่งของคุณมีการเล่นวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวอยู่ คุณก็จะเห็นการเล่นนั้นในการแสดงตัวอย่างด้วย

หมายเหตุ

  • คุณจะมองเห็นรูปขนาดย่อได้ก็ต่อเมื่อ Aero สามารถทำงานในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และคุณกำลังเรียกใช้ชุดรูปแบบ Windows 7 อยู่

พื้นที่แจ้งให้ทราบ

พื้นที่แจ้งให้ทราบซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของแถบงานจะรวมถึงนาฬิกาและกลุ่มของไอคอน โดยมีลักษณะดังนี้

รูปภาพของพื้นที่แจ้งให้ทราบ
พื้นที่แจ้งให้ทราบที่อยู่ทางขวาสุดของแถบงาน

ไอคอนเหล่านี้จะบอกสถานะของบางสิ่งบางอย่างในคอมพิวเตอร์ หรือให้การเข้าถึงไปยังการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ชุดของไอคอนที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมหรือบริการที่คุณได้ติดตั้ง และขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณโดยผู้ผลิต

เมื่อย้ายตัวชี้ไปที่ไอคอนใด คุณจะเห็นชื่อของไอคอนนั้นหรือสถานะของการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น เมื่อชี้ที่ไอคอน 'ระดับเสียง' รูปภาพของไอคอน 'ระดับเสียง' ในพื้นที่แจ้งให้ทราบบนแถบงาน ระดับเสียงปัจจุบันของคอมพิวเตอร์จะแสดงขึ้น การชี้ที่ไอคอน 'เครือข่าย' รูปภาพของไอคอน 'เครือข่าย' ในพื้นที่แจ้งให้ทราบบนแถบงาน จะแสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ความเร็วในการเชื่อมต่อ และความแรงของสัญญาณ

โดยปกติแล้ว การคลิกสองครั้งที่ไอคอนในพื้นที่แจ้งให้ทราบจะเปิดโปรแกรมหรือการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้น ตัวอย่างเช่น การคลิกสองครั้งที่ไอคอน 'ระดับเสียง' จะเปิดตัวควบคุมระดับเสียง การคลิกสองครั้งที่ไอคอน 'เครือข่าย' จะเปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน'

บางครั้งไอคอนในพื้นที่แจ้งให้ทราบจะแสดงหน้าต่างเล็กๆ แบบผุดขึ้น (ซึ่งเรียกว่า การแจ้งให้ทราบ) เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างเช่น หลังเพิ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ คุณอาจเห็นสิ่งนี้

รูปภาพของการแจ้งให้ทราบที่แสดงข้อความ "ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ถูกติดตั้งสำเร็จแล้ว"
พื้นที่แจ้งให้ทราบแสดงข้อความหลังจากมีการติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่
คลิกปุ่ม ปิดรูปภาพของปุ่ม 'ปิด' สำหรับการแจ้งให้ทราบ ในมุมบนขวาการแจ้งให้ทราบเพื่อปิดลงไป ถ้าคุณไม่ได้ทำสิ่งใด การแจ้งให้ทราบนั้นจะหายไปเองภายในสองสามวินาที

เพื่อเป็นการจัดระเบียบ Windows จะซ่อนไอคอนในพื้นที่แจ้งให้ทราบเมื่อคุณไม่ใช้ไอคอนเหล่านั้นชั่วขณะ ถ้าไอคอนถูกซ่อนอยู่ ให้คลิกปุ่ม แสดงไอคอนที่ซ่อน เพื่อแสดงไอคอนที่ซ่อนอยู่ชั่วคราวนั้น

รูปภาพของพื้นที่แจ้งให้ทราบที่แสดงปุ่ม 'แสดงไอคอนที่ซ่อน'
คลิกปุ่ม 'แสดงไอคอนที่ซ่อน' เพื่อแสดงไอคอนทั้งหมดในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

การกำหนดแถบงานเอง

การกำหนดแถบงานเองเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถย้ายแถบงานทั้งแถบไปทางซ้าย ขวา หรือขอบด้านบนของหน้าจอก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถขยายแถบงานให้ใหญ่ขึ้น ให้ Windows ซ่อนแถบงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้ และเพิ่มแถบเครื่องมือให้ได้ด้วยต้องการความช่วยเหลือหรือไม่