ชุดรูปแบบ Terra Dynamic

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

ห้องแสดงภาพชุมชน: ทิวทัศน์ชนบท

ห้องแสดงภาพชุมชน: ทิวทัศน์ชนบท

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
ห้องแสดงภาพชุมชน: ทิวทัศน์ธรรมชาติ

ห้องแสดงภาพชุมชน: ทิวทัศน์ธรรมชาติ

19 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างท้องฟ้า
ห้องแสดงภาพชุมชน: ทิวทัศน์ธรรมชาติ 2

ห้องแสดงภาพชุมชน: ทิวทัศน์ธรรมชาติ 2

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างท้องฟ้า
ห้องแสดงภาพชุมชน: สายน้ำ 4

ห้องแสดงภาพชุมชน: สายน้ำ 4

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าหม่น