ชุดรูปแบบ Terra Dynamic

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

Community Showcase: Cityscapes

Community Showcase: Cityscapes

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าหม่น
Community Showcase: Natural Landscapes

Community Showcase: Natural Landscapes

19 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างท้องฟ้า
Community Showcase: Natural Landscapes 2

Community Showcase: Natural Landscapes 2

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างท้องฟ้า
Community Showcase: Rural Landscapes

Community Showcase: Rural Landscapes

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด