เคล็ดลับสำหรับการแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม


เมื่อฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ในหรือต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง บ่อยครั้งที่ปัญหามักมาจากโปรแกรมควบคุม ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์จำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมควบคุม ที่ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

วิธีแก้ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมมีดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ คุณสามารถเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาเพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้

หากต้องการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์

 1. ให้คลิกที่ปุ่มนี้

  รูปภาพของปุ่ม Fix it

  แก้ไขปัญหานี้

 2. คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

แสดงทั้งหมด

ฉันเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ แต่อุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง

มีหลายสิ่งที่คุณอาจลองทำได้ดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์และ Windows รุ่นที่คุณใช้ หากอุปกรณ์เข้ากันไม่ได้ คุณต้องหาโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาอุปกรณ์บนเว็บไซต์ ศูนย์ Windows 7 Compatibility เว็บไซต์นี้มีรายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ครอบคลุมซึ่งได้รับการทดสอบว่าสามารถทำงานร่วมกับ Windows 7

 • อุปกรณ์หลายอย่างจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมพิเศษเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งดิสก์ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์แล้ว

 • เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณอาจจำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หากโปรแกรมควบคุมต้องการ หรือหากการติดตั้งโปรแกรมควบคุมไม่ถูกต้อง

 • หากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นแบบ universal serial bus (USB) ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วเสียบเข้ากับ USB พอร์ตอื่นๆ Windows ควรตรวจพบอุปกรณ์และติดตั้งโปรแกรมควบคุม และแจ้งให้คุณทราบถ้าการติดตั้งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

 • โปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วอาจมีให้ใช้งานผ่าน Windows Update เมื่อคุณตรวจสอบ Windows Update คลิก ดูการปรับปรุงที่มี เพื่อตรวจสอบว่ามีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับโปรแกรมควบคุมของคุณหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

ฉันเพิ่งติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่สำหรับฮาร์ดแวร์ของฉันจาก Windows Update และต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉันจะได้รับการปรับปรุงอีกในอนาคต

สิ่งสำคัญคือคุณต้องตั้งค่า Windows ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ แต่ถึงแม้ว่าคุณจะตั้งค่า Windows Update ให้ติดตั้งการปรับปรุงสำคัญสำหรับคอมพิวเตอร์คุณโดยอัตโนมัติแล้วก็ตาม Windows Update ก็อาจยังไม่ได้รับการตั้งค่าให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วทั้งหมดที่พบสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณก็ได้ เมื่อต้องการรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่สำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่แนะนำ

เมื่อต้องการตั้งค่า Windows ให้ติดตั้งการปรับปรุงที่แนะนำ

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. ภายใต้ การปรับปรุงที่สำคัญ ให้คลิกตัวเลือกในรายการ

  รูปภาพของตัวเลือกการติดตั้ง Windows Update อัตโนมัติ
  คุณสามารถเลือกการปรับปรุงที่จะให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติได้
 4. ภายใต้ การปรับปรุงที่แนะนำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้การปรับปรุงที่แนะนำแก่ฉันด้วยวิธีเดียวกับที่ฉันรับการปรับปรุงที่สำคัญ แล้วคลิก ตกลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งการปรับปรุงด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์นี้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows และ การรับโปรแกรมควบคุมและการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถตั้งค่า Windows ให้ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญและที่แนะนำโดยอัตโนมัติ หรือให้ติดตั้งเฉพาะการปรับปรุงที่สำคัญเท่านั้น การปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้จะไม่ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการรับการปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์ของคุณทั้งหมด ให้ตรวจสอบ Windows Update เป็นระยะๆ เพื่อดูการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้

อุปกรณ์ของฉันเคยทำงานได้ แต่ตอนนี้ไม่ทำงานแล้ว

มีหลายสิ่งที่คุณอาจลองทำได้ดังนี้

 • โปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วอาจมีให้ใช้งานผ่าน Windows Update เมื่อคุณตรวจสอบ Windows Update คลิก ดูการปรับปรุงที่มี เพื่อดูว่ามีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับโปรแกรมควบคุมของคุณหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ติดตั้งการปรับปรุงของ Windows ใน Windows 7

 • หากคุณไม่พบโปรแกรมควบคุมใหม่ผ่าน Windows Update หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต ให้ลองติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง เพราะอาจมีโปรแกรมควบคุมอยู่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของฉัน

สาเหตุของปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่พบมากที่สุดเกิดจากไม่ได้ต่อสายเคเบิล หรือจากการที่เราเตอร์หรือโมเด็มทำงานไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่พบได้ทั่วไปเหล่านี้ ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้