เคล็ดลับสำหรับการแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเสียงต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขสำหรับปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเสียงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีการเหล่านี้ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงหรือหูฟังของคุณ หรือหากมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงที่คุณได้ยิน สำหรับบทช่วยสอนแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีระบุและแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเสียง ให้ไปที่ ไม่มีเสียงใน Windows

แสดงทั้งหมด

ฉันไม่ได้ยินเสียงใดๆ จากคอมพิวเตอร์ของฉัน

ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการเล่นเสียง' เพื่อแก้ไขปัญหา ตัวแก้ไขปัญหานี้จะตรวจหาปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งค่าระดับเสียงของคุณ การ์ดเสียงหรือโปรแกรมควบคุม และลำโพงหรือหูฟังของคุณ

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการเล่นเสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้คลิก แก้ไขปัญหาการเล่นเสียง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจาก 'บริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows' คอมพิวเตอร์ของคุณควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows

ฉันเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการเล่นเสียง' แล้ว แต่ยังคงไม่ได้ยินเสียงจากคอมพิวเตอร์ของฉัน

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆ บางส่วนที่อาจช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการ์ดเสียง หรือตัวประมวลผลเสียงติดตั้งอยู่และทำงานอย่างถูกต้อง

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย จากนั้นภายใต้ ระบบ ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกสองครั้งที่ ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม เพื่อขยายประเภทนั้น ถ้ามีการ์ดเสียงปรากฏอยู่ แสดงว่ามีการติดตั้งไว้แล้ว ถ้าไม่มีการ์ดเสียงปรากฏอยู่ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องของคุณมีการ์ดเสียงติดตั้งมาด้วยหรือไม่ ถ้าควรจะมีการ์ดเสียงติดตั้งอยู่ คุณจำเป็นต้องทำการติดตั้งการ์ดเสียง ดูที่ การติดตั้งหรือการเอาการ์ดเสียงออก

   หมายเหตุ

   • ถ้าคุณคิดว่าคุณมีการ์ดเสียงติดตั้งไว้แต่มองไม่เห็น ภายใต้ประเภท ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม ให้ขยายประเภท อุปกรณ์อื่นๆ และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายการ

   • โดยทั่วไปแล็ปท็อปจะไม่มีการ์ดเสียง แต่แล็ปท็อปมีตัวประมวลผลเสียงแบบรวมซึ่งจะปรากฏอยู่ในประเภทเดียวกันในตัวจัดการอุปกรณ์แทน

 • ถ้ามีเครื่องหมายคำถามสีเหลืองอยู่ถัดจากชื่อการ์ดเสียงในตัวจัดการอุปกรณ์ แสดงว่าอาจมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง

  1. คลิกขวาที่ชื่อของการ์ดเสียง จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วดูที่กล่อง สถานะอุปกรณ์ เพื่อระบุปัญหาเกี่ยวกับการ์ดเสียง

   ถ้ามีปัญหา คุณอาจต้องใช้โปรแกรมควบคุมใหม่สำหรับการ์ดเสียงของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

 • ถ้าคุณมีลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟที่ทำงานปกติและเปิดอยู่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

  คอมพิวเตอร์หลายเครื่องมีหัวต่ออย่างน้อยสามหัวต่อที่เชื่อมต่อกับการ์ดเสียงหรือตัวประมวลผลเสียง เช่น หัวต่อไมโครโฟน หัวต่อสัญญาณเข้า และหัวต่อสัญญาณออก ลำโพงของคุณควรเสียบเข้ากับหัวต่อสัญญาณออก ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ลองเสียบสายลำโพงของคุณเข้ากับหัวต่อทีละหัวเพื่อตรวจสอบว่ามีเสียงออกจากลำโพงเมื่อเสียบกับหัวต่อใด

  รูปภาพของหัวต่อไมโครโฟน หัวต่อสัญญาณเข้า และหัวต่อสัญญาณออก
  หัวต่อไมโครโฟน หัวต่อสัญญาณเข้า และหัวต่อสัญญาณออกบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วไป
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงของลำโพงหรือระดับเสียงของหูฟังไม่ถูกปิดเสียงหรือปรับไว้ต่ำจนเกินไป นี่เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะกับแล็ปท็อป ซึ่งปกติมีลำโพงขนาดเล็กซึ่งยากต่อการได้ยินเสียง

  1. เปิด 'ตัวปรับแต่งระดับเสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง จากนั้นภายใต้ เสียง ให้คลิก ปรับระดับเสียงของระบบ

  2. เลื่อนแถบเลื่อนขึ้นเพื่อเพิ่มระดับเสียง

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม 'ปิดเสียง' ไม่ได้เปิดอยู่ ถ้าปุ่มมีลักษณะดังต่อไปนี้ รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' ที่ปิดอยู่ การปิดเสียงถูกปิดไว้ ถ้าปุ่มมีลักษณะดังต่อไปนี้ รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' ที่เปิดอยู่ ให้คลิกเพื่อปิดการปิดเสียง

  หมายเหตุ

  • แล็ปท็อปบางรุ่นมีตัวควบคุมระดับเสียงภายนอกอยู่ที่ด้านนอกตัวเครื่อง ถ้าคุณใช้แล็ปท็อปอยู่ ให้ตรวจสอบตัวควบคุมระดับเสียงภายนอกเพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้มีการเบาเสียงจนสุด

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังของคุณไม่ได้เสียบอยู่กับหัวต่อสัญญาณออก (หูฟัง) ของการ์ดเสียงหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ (เว้นแต่คุณต้องการฟังด้วยหูฟังแทนลำโพง) เมื่อคุณเสียบหูฟังแล้ว คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะตัดเสียงจากลำโพงโดยอัตโนมัติ

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ตรวจดูข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์หรือลำโพงของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

ฉันมีปัญหาในการติดตั้งการ์ดเสียงและสงสัยว่าเข้ากันได้กับ Windows 7 หรือไม่

เมื่อต้องการทราบว่าฮาร์ดแวร์ของคุณเข้ากันได้กับ Windows 7 หรือไม่ ให้ไปที่ ศูนย์ Windows 7 Compatibility เว็บไซต์นี้มีรายการฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่ครอบคลุมซึ่งได้รับการทดสอบว่าสามารถทำงานร่วมกับ Windows รุ่นนี้

เสียงจากลำโพงของฉันแตกและผิดเพี้ยน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง

  คอมพิวเตอร์หลายเครื่องมีหัวต่ออย่างน้อยสามหัวต่อที่เชื่อมต่อกับการ์ดเสียงหรือตัวประมวลผลเสียง เช่น หัวต่อไมโครโฟน หัวต่อสัญญาณเข้า และหัวต่อสัญญาณออก ลำโพงของคุณควรเสียบเข้ากับหัวต่อสัญญาณออก ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ลองเสียบสายลำโพงของคุณเข้ากับหัวต่อทีละหัวเพื่อตรวจสอบว่ามีเสียงออกจากลำโพงเมื่อเสียบกับหัวต่อใด

 • ในบางกรณี คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยปิดใช้งานลักษณะพิเศษเพิ่มเติมของลำโพง หรือที่เรียกว่า การเพิ่มประสิทธิภาพ หากการปิดใช้งานลักษณะพิเศษเพิ่มเติมของลำโพงสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจต้องปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเสียงของคุณ

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ตรวจดูข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์หรือลำโพงของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

คอมพิวเตอร์ของฉันมีการ์ดเสียงติดตั้งอยู่ แต่ Windows ไม่รู้จัก

เมื่อต้องการให้ Windows รู้จักการ์ดเสียง หรือตัวประมวลผลเสียง คุณต้องค้นหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้ การ์ดเสียงและตัวประมวลผลเสียงส่วนมากจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมเพื่อให้ทำงานอย่างถูกต้อง คุณสามารถค้นหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมได้ด้วยสามวิธีดังต่อไปนี้

 • ใช้ Windows Update คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่า Windows Update ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ

 • ติดตั้งซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีดิสก์มาด้วย ดิสก์นั้นอาจมีซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต ลองใช้วิธีนี้ถ้า Windows Update ไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ และอุปกรณ์ไม่ได้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมควบคุม

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานแต่ละวิธี ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

ฉันพบโปรแกรมควบคุมใหม่สำหรับการ์ดเสียงของฉัน แต่ไม่แน่ใจว่าจะติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวอย่างไร

Windows Update สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงและติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ แต่หากคุณมีโปรแกรมควบคุมใหม่ที่ต้องการติดตั้งอยู่แล้ว คุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้

โปรแกรมควบคุมส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะติดตั้งเองหลังจากที่คุณดาวน์โหลด โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถคลิกสองครั้งที่แฟ้มเพื่อเริ่มการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของคุณมักจะประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งโดยอัตโนมัติ แต่บางครั้งคุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง โดยทำดังนี้

 1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย จากนั้นภายใต้ ระบบ ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกสองครั้งที่ ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม เพื่อขยายประเภทนั้น แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่ออุปกรณ์

 3. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม แล้วคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา ไมโครโฟน หรืออุปกรณ์เสียงอื่นๆ ไม่สามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ของฉันได้

คุณสามารถเชื่อมต่อไมโครโฟน เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา หรืออุปกรณ์เสียงอื่นเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการใช้หัวต่อทางด้านหน้า ด้านหลังหรือด้านข้างของคอมพิวเตอร์ของคุณ หัวต่อเหล่านี้เชื่อมต่อโดยตรงกับการ์ดเสียงหรือตัวประมวลผลเสียงของคอมพิวเตอร์ของคุณ

คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปส่วนใหญ่มีหัวต่อสัญญาณเข้าอย่างน้อยหนึ่งช่องเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลงหรืออุปกรณ์เสียงอื่น และมีหัวต่อสัญญาณออกหนึ่งช่องเพื่อเชื่อมต่อกับลำโพง โดยปกติหัวต่อเหล่านี้จะอยู่ที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปจำนวนมากจะมีหัวต่อไมโครโฟน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์

แล็ปท็อปส่วนใหญ่ไม่มีหัวต่อสัญญาณเข้าหรือหัวต่อสัญญาณออก แต่ปกติจะมีหัวต่อไมโครโฟนและหูฟังอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านข้างของแล็ปท็อป

ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์เสียงที่คุณเสียบเข้ากับหัวต่อเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อไม่ได้ปิดเสียงไว้

รูปภาพของหัวต่อไมโครโฟน หัวต่อสัญญาณเข้า และหัวต่อสัญญาณออก
หัวต่อไมโครโฟน หัวต่อสัญญาณเข้า และหัวต่อสัญญาณออกบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่อไมโครโฟน เครื่องเล่นเพลง หรืออุปกรณ์เสียงอื่นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ฉันได้ลองใช้ทุกวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว แต่เสียงที่ได้ยินยังไม่เป็นปกติ

ปัญหาเกี่ยวกับเสียงบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีแก้ไขปัญหาข้างต้น ตัวอย่างเช่น ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์บางรุ่น เช่น การ์ดเสียง เครื่องเล่นเพลง หรือหูฟังบางรุ่น โปรดลองดูที่เว็บไซต์ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อดูว่ามีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เสียงของคุณหรือไม่

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากที่ใด ให้ลองดูที่เว็บเพจบางส่วนต่อไปนี้

นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนได้ที่เว็บไซต์ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสำหรับคอมพิวเตอร์หรือการ์ดเสียงรุ่นของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การ์ดเสียง: คำถามที่ถามบ่อย

รหัสบทความ: MSW700065