เคล็ดลับสำหรับการแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเสียงต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับการแสดงผลทางเสียงของคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากลำโพง

แสดงทั้งหมด

ฉันไม่ได้ยินเสียงจากคอมพิวเตอร์

วิธีการง่ายๆ บางประการในการตรวจสอบก่อนมีดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมี การ์ดเสียง.

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ขยายประเภท ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม ถ้ามีการ์ดเสียงปรากฏอยู่ แสดงว่ามีการติดตั้งไว้แล้ว ถ้าไม่มีการ์ดเสียงปรากฏอยู่ คุณจำเป็นต้องติดตั้งการ์ดเสียง ให้ดูที่ การติดตั้งหรือการเอาการ์ดเสียงออก.

   หมายเหตุ

   • ถ้าคุณคิดว่าคุณมีการ์ดเสียงติดตั้งอยู่ แต่คุณไม่เห็นการ์ดอยู่ภายใต้ประเภท ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม ให้ขยายประเภท อุปกรณ์อื่นๆ และตรวจสอบอุปกรณ์ที่แสดงอยู่ในรายการ

  3. ถ้ามีเครื่องหมายคำถามสีเหลืองอยู่ถัดจากชื่อการ์ดเสียง แสดงว่าอาจมีปัญหา คลิกขวาที่ชื่อของการ์ดเสียง แล้วคลิก คุณสมบัติ

  4. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วดูในกล่อง สถานะอุปกรณ์ เพื่อระบุปัญหาเกี่ยวกับกับการ์ดเสียง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณต่อสายเข้ากับแหล่งไฟฟ้าที่ใช้งานและมีการเปิดอยู่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

  บนลำโพง ให้ค้นหาสายเคเบิลซึ่งต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายลำโพงเข้ากับลำโพง และเต้ารับที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าสายเคเบิลมีขนาด 1/8 นิ้ว ควรใช้เต้ารับแบบกลมที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น สายเคเบิล Universal Serial Bus (USB) จะต่อเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงของลำโพงไม่ได้ปิดไว้หรือลดระดับเสียงจนเบาเกินไป

  1. เปิด 'ตัวควบคุมระดับเสียง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง จากนั้นภายใต้ อุปกรณ์เสียงและเสียง คลิก ปรับความดังเสียงในระบบ

  2. ภายใต้ ไดรฟ์ข้อมูลหลัก ให้ลากแถบเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

  หมายเหตุ

  • พีซีแบบเคลื่อนที่บางรุ่นมีตัวควบคุมระดับเสียงภายนอกอยู่ที่ด้านนอกตัวเครื่อง ถ้าคุณกำลังใช้พีซีแบบเคลื่อนที่ ให้ตรวจสอบตัวควบคุมระดับเสียงภายนอก

 • ตรวจสอบว่าคุณไม่มีหูฟังเสียบอยู่กับช่องสัญญาณออก (หูฟัง) ของการ์ดเสียงหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ (เว้นแต่คุณต้องการรับฟังด้วยหูฟังแทนลำโพง) เมื่อคุณเสียบหูฟังแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะตัดเสียงไปที่ลำโพงโดยอัตโนมัติ

ถ้าขั้นตอนที่กล่าวมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และลำโพง หรือดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

เสียงจากลำโพงแตกพร่าหรือผิดเพี้ยน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

  บนลำโพง ให้ค้นหาสายเคเบิลซึ่งต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายลำโพงต่อเข้ากับลำโพง และเต้ารับที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าสายเคเบิลมีขนาด 1/8 นิ้ว ควรใช้เต้ารับแบบกลมที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นสายเคเบิล USB จะต่อเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ถ้าขั้นตอนที่กล่าวมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และลำโพง หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

ฉันมีการ์ดเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ Windows ไม่รู้จักการ์ดเสียงนั้น

หากต้องการให้Windows รู้จักการ์ดเสียงของคุณ คุณต้องค้นหาและติดตั้ง โปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้กับการ์ดเสียงของคุณ การ์ดเสียงส่วนใหญ่ต้องการซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งแผ่นซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์แล้ว หากคุณไม่มีแผ่นดิสก์หรือซอฟต์แวร์บนแผ่นดิสก์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่าโปรแกรมควบคุมสำหรับการ์ดเสียงของคุณมีอยู่ โดยตรวจสอบผ่าน Windows Update สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการติดตั้งการปรับปรุงWindows

 2. หาก Windows Update หาโปรแกรมควบคุมสำหรับการ์ดเสียงของคุณไม่พบ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ดเสียงเพื่อตรวจสอบว่ามีโปรแกรมควบคุมอยู่หรือไม่ หากมีอยู่ ให้ดาวน์โหลด หากไม่มี ให้ติดต่อผู้ผลิต

 3. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. ใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' ให้มองหาการ์ดเสียงที่อยู่ใต้ ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม และยืนยันว่า Windows ไม่รู้จักการ์ดของคุณ

 5. ปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์'

 6. เปิด 'แผงควบคุม' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Control Panel

 7. ในกล่อง 'ค้นหา' ใน 'แผงควบคุม' ให้พิมพ์ เพิ่มฮาร์ดแวร์

 8. คลิก ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์เก่าด้วยตัวช่วยสร้าง 'เพิ่มฮาร์ดแวร์' ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ฉันพบโปรแกรมควบคุมใหม่สำหรับการ์ดเสียงของฉัน แต่ไม่รู้ว่าจะต้องติดตั้งอย่างไร

Windows Update สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว และติดตั้งได้โดยอัตโนมัติ แต่หากคุณมีโปรแกรมควบคุมใหม่ที่ต้องการติดตั้ง คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง โปรแกรมควบคุมที่ล้าสมัยสามารถก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเสียงได้ จึงเป็นการดีกว่าที่จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับการ์ดเสียงของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' ให้ค้นหาการ์ดเสียงของคุณภายใต้ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่ออุปกรณ์

 3. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม แล้วคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

ฉันมีปัญหาในการติดตั้งการ์ดเสียง และสงสัยว่าจะเข้ากันได้กับ Windows  Vista หรือไม่

เมื่อต้องการค้นหาว่าฮาร์ดแวร์ของคุณเข้ากันได้กับ Windows Vista หรือไม่ ให้ไปที่เว็บไซต์ Windows Vista Upgrade Advisor ได้อีกด้วย เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เคยมีอยู่ใน Windows Hardware Compatibility List