เคล็ดลับสำหรับการค้นหาในอินเทอร์เน็ต


อินเทอร์เน็ตประกอบด้วยคอลเลกชันข้อมูลจำนวนมาก แต่การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการนั้นถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณค้นหาเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การใช้กล่องค้นหา

ในกล่องค้นหาของ Internet Explorer ให้พิมพ์คำสำคัญหรือวลี แล้วกด Enter (หรือกด Alt+Enter เพื่อแสดงผลลัพธ์การค้นหาในแท็บใหม่)

รูปภาพของกล่องค้นหา
กล่องค้นหาของ Internet Explorer

เคล็ดลับ

 • กด Ctrl+E เพื่อไปยังกล่องค้นหาโดยไม่ต้องใช้เมาส์

การใช้ข้อเสนอแนะการค้นหา

ผู้ให้บริการการค้นหาบางรายให้ข้อเสนอแนะสำหรับคำที่ใช้ค้นหาในขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อคุณเพิ่มผู้ให้บริการการค้นหารายใหม่ คุณสามารถเลือกที่จะใช้ข้อเสนอแนะการค้นหาถ้าผู้ให้บริการนั้นเสนอมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดหรือปิดข้อเสนอแนะการค้นหา ให้ดูที่ การเปลี่ยนหรือเลือกผู้ให้บริการการค้นหาใน Internet Explorer

การใช้แถบที่อยู่

ในแถบที่อยู่ของ Internet Explorer ให้พิมพ์ ค้นหา (Find), ไป (Go) หรือ ? ตามด้วยคำสำคัญ ชื่อเว็บไซต์ หรือวลี แล้วกด Enter หากคุณต้องการให้ผลลัพธ์การค้นหาแสดงในแท็บใหม่ ให้กด Alt+Enter หลังจากพิมพ์วลีแล้ว แถบที่อยู่จะใช้ผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นหรือใช้ข้อเสนอแนะการค้นหาเมื่อคุณค้นหาด้วยแถบที่อยู่ ให้ดูที่ การเปลี่ยนหรือเลือกผู้ให้บริการการค้นหาใน Internet Explorer

การใช้ผู้ให้บริการการค้นหามากกว่าหนึ่งราย

ถ้าคุณไม่พบสิ่งที่กำลังหาอยู่เมื่อใช้ผู้ให้บริการการค้นหาบางราย คุณสามารถค้นหาโดยใช้ผู้ให้บริการการค้นหารายอื่นได้ กล่องค้นหาของ Internet Explorer อนุญาตให้คุณเพิ่มผู้ให้บริการการค้นหาเพิ่มเติมและสลับไปมาระหว่างผู้ให้บริการเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วว่าจะใช้ผู้ให้บริการการค้นหาใดช่วยในการค้นหาด้วยการคลิกไอคอนของผู้ให้บริการรายนั้นที่ด้านล่างของกล่องค้นหา

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ผู้ให้บริการการค้นหาต่างๆ การติดตั้งผู้ให้บริการการค้นหารายใหม่ หรือการเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาที่ Internet Explorer ใช้เป็นค่าเริ่มต้น ให้ดูที่ การเปลี่ยนหรือเลือกผู้ให้บริการการค้นหาใน Internet Explorer

การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต่อไปนี้คือแนวคิดบางประการเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหา

 • ใช้คำที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าหมวดหมู่ประเภททั่วไป ตัวอย่างเช่น แทนที่จะค้นหาคำว่า "สุนัข" ให้ค้นหาสายพันธุ์เฉพาะของสุนัข

 • ใช้เครื่องหมายคำพูดเพื่อค้นหาวลีที่เฉพาะเจาะจง คำต่างๆ รอบข้างที่มีเครื่องหมายคำพูดจะจำกัดผลลัพธ์การค้นหาให้อยู่ที่เฉพาะเว็บเพจที่มีวลีที่แน่นอนเหมือนกับที่คุณได้ระบุ หากไม่มีเครื่องหมายคำพูด ผลลัพธ์จะเป็นการรวมทุกเพจซึ่งมีคำที่คุณใช้อยู่ โดยไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังของคำต่างๆ ดังกล่าว

 • ให้ใช้เครื่องหมายลบ (-) ก่อนคำสำคัญเพื่อแจ้งไม่ให้ผู้ให้บริการการค้นหารวมเพจต่างๆ กับคำดังกล่าว การใช้เครื่องหมายลบจะเป็นการเรียกเว็บเพจที่ไม่มีคำดังกล่าว ข้อสำคัญคืออย่ารวมช่องว่างใดๆ ระหว่างเครื่องหมายต่างๆ และคำที่ค้นหา (เช่น -Bogart ไม่ใช่ - Bogart)

 • ไม่ใช้คำทั่วไป เช่น "a" "my" หรือ "the" นอกจากคุณต้องการค้นหาชื่อเรื่องเฉพาะ หากคำเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังค้นหา (เช่น ชื่อเพลง) ให้รวมคำทั่วไปและใส่เครื่องหมายคำพูดให้กับวลีดังกล่าว

 • การใช้คำเหมือนหรือคำที่ค้นหาคำอื่น ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือใช้อรรถาภิธานเพื่อหาคำที่เหมาะสม พิมพ์ อรรถาภิธาน ในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาอรรถาภิธานออนไลน์

 • การค้นหาในเว็บไซต์หรือโดเมนที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น เมื่อต้องการให้ค้นหาเฉพาะไซต์ใดไซต์หนึ่ง ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาที่คุณต้องการและตามด้วย ไซต์: และที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสในเว็บไซต์ของ Microsoft ให้พิมพ์ virus site:www.microsoft.com (ไม่ต้องมีช่องว่างระหว่าง ไซต์: กับ URL)

 • การใช้โปรแกรมค้นหาหรือผู้ให้บริการการค้นหาพิเศษ เช่น การค้นหารูปภาพใน MSN เพื่อค้นหารูปภาพ หลายเว็บไซต์จะมีการค้นหาเป็นการพิเศษเฉพาะของตนในสิ่งต่างๆ ตั้งแต่การช้อปปิ้งไปจนถึงงานอดิเรก Internet Explorer สามารถตรวจหาผู้ให้บริการการค้นหาพิเศษในบางเว็บไซต์ได้ โดยที่คุณสามารถเพิ่มผู้ให้บริการการค้นหานั้นลงในรายการผู้ให้บริการการค้นหาของคุณได้

การค้นหาคำหรือวลีในเว็บเพจ

Internet Explorer สามารถช่วยคุณค้นหาคำหรือวลีที่ต้องการบนเว็บเพจได้ โดยทำดังนี้

เมื่อต้องการค้นหาคำหรือวลีบนเว็บเพจใน Internet Explorer 8

 1. กด Ctrl+F เพื่อเปิดกล่อง ค้นหา ใต้แถวแท็บ

 2. พิมพ์คำหรือวลี จากนั้นกด Enter เพื่อค้นหารายการแรกที่ตรงกัน

 3. คลิกปุ่ม เน้นรายการที่ตรงกันทั้งหมด เพื่อแสดงหรือซ่อนรายการที่ตรงกันทั้งหมดบนเพจ

 4. เมื่อต้องการกรองรายการที่ตรงกัน ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • เทียบทั้งคำเท่านั้น

  • ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 5. คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า เพื่อค้นหาคำหรือวลีอื่นที่ตรงกับการค้นหา

รูปภาพของกล่อง 'ค้นหา'
กล่องค้นหาของ Internet Explorer 8

เมื่อต้องการค้นหาคำหรือวลีบนเว็บเพจใน Internet Explorer 7

 1. กด Ctrl+F เพื่อเปิดกล่อง ค้นหา

 2. พิมพ์คำหรือวลีในกล่อง ค้นหา จากนั้นกด Enter เพื่อค้นหารายการแรกที่ตรงกันบนเว็บเพจ

 3. เมื่อต้องการกรองการค้นหา ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เทียบทั้งคำเท่านั้น หรือ ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 4. คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า เพื่อค้นหาคำหรือวลีอื่นที่ตรงกับการค้นหา

สำหรับวิธีอื่นๆ ในการค้นหาเว็บเพจโดยใช้ Internet Explorer ให้ดูที่ การค้นหาเว็บเพจที่เยี่ยมชมล่าสุดต้องการความช่วยเหลือหรือไม่