ถ่ายโอนไฟล์และการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นWindows Easy Transfer เป็นคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่เรียกใช้ Windows ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคุณในการเลือกสิ่งที่จะย้ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ เช่น บัญชีผู้ใช้รายการโปรดบนอินเทอร์เน็ต และอีเมล นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้คุณเลือกวิธีการที่จะใช้ และจากนั้นก็จะดำเนินการถ่ายโอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่า: คำถามที่ถามบ่อย

เมื่อต้องการเปิด Windows Easy Transfer

ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ดูแลอยู่ คุณสามารถเปิด Windows Easy Transfer ได้ดังนี้

  • เปิด Windows Easy Transfer ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Easy Transfer จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Easy Transfer ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ดูแลอยู่ คุณจะไม่สามารถเปิด Windows Easy Transfer ได้

เมื่อต้องการเปิด 'รายงาน Windows Easy Transfer'

หลังจากการถ่ายโอนของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดู 'รายงานการถ่ายโอน' ของคุณได้ทุกเมื่อ

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'
  2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ รายงาน Easy Transfer จากนั้น ในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก รายงาน Windows Easy Transfer ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

Windows Easy Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนแฟ้มจาก Windows รุ่น 64 บิตไปยัง Windows รุ่น 32 บิตได้ หากคุณกำลังถ่ายโอนแฟ้มจาก Windows Vista รุ่น 64 บิตไปยัง Windows 7 รุ่น 32 บิต คุณสามารถย้ายแฟ้มด้วยตนเอง หรือใช้ 'การสำรองข้อมูลและการคืนค่า' ใน Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสำรองแฟ้มของคุณ และ การคืนค่าสำเนาสำรองที่สร้างบน Windows รุ่นก่อนหน้า บนเว็บไซต์ Windows หากคุณกำลังถ่ายโอนจาก Windows XP รุ่น 64 บิต คุณจำเป็นต้องย้ายแฟ้มด้วยตนเองต้องการความช่วยเหลือหรือไม่