การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกล้อง


ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

แสดงทั้งหมด

เมื่อฉันเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น

ปัญหานี้มีวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้อยู่หลายวิธีด้วยกันดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องของคุณเปิดอยู่ และถ้ากล้องมีโหมดการเชื่อมต่อพิเศษ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้สลับไปยังการตั้งค่านั้นแล้ว

 • ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณพยายามคัดลอกรูปภาพจากกล้องมายังคอมพิวเตอร์ อาจเป็นไปได้ว่ากล้องของคุณจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมพิเศษในการคัดลอกรูปภาพ โดยปกติแล้ว คุณจะพบโปรแกรมควบคุมบนเว็บไซต์ของผู้ผลิตกล้องหรือบนแผ่นดิสก์ที่มาพร้อมกับกล้องของคุณ ให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมนั้น แล้วลองอีกครั้ง

  คุณยังสามารถใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์' เพื่อทดลองแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นกัน โดย 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์' จะตรวจหาปัญหาทั่วไปและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ใหม่ใดๆ ที่มากับคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

  เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้คลิก กำหนดค่าอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 • ถ้าคุณเคยคัดลอกรูปภาพจากกล้องได้สำเร็จมาก่อน แสดงว่าพอร์ต USB ในคอมพิวเตอร์ของคุณอาจหยุดทำงาน ให้ลองเชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB อื่น ถ้าไม่ได้ผล ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วลองอีกครั้ง

กล้องของฉันเชื่อมต่อได้ดี แต่ Windows ไม่พบรูปภาพใดๆ ในกล้องของฉัน

ปัญหานี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุและมีวิธีแก้ไขอยู่หลายวิธีดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการ์ดหน่วยความจำแฟลชอยู่ในกล้อง

 • รูปภาพและวิดีโออาจถูกนำเข้ามายังคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว 'นำเข้ารูปภาพและวิดีโอ' จะไม่นำเข้ารูปภาพและวิดีโอที่ถูกนำเข้ามายังคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

 • ถ้ากล้องของคุณสามารถเก็บรูปภาพไว้ในตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งที่ (เช่น ทั้งดิสก์ไดรฟ์ในกล้องและการ์ดหน่วยความจำแฟลช) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่ากล้องให้อ่านรูปภาพจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีรูปภาพอยู่จริง

 • เป็นไปได้ว่าการ์ดหน่วยความจำถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจหรือได้รับความเสียหาย มีโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาให้กู้คืนรูปภาพที่สูญหายจากกล้องดิจิทัล

 • คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ได้รับจากผู้ผลิตกล้องของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากล้องเป็นรุ่นเก่า ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมล่าสุด

ฉันไม่พบรูปภาพที่ฉันคัดลอกมายังคอมพิวเตอร์

ตามค่าเริ่มต้น Windows จะคัดลอกรูปภาพไปยังโฟลเดอร์ 'รูปภาพของฉัน' และเปิด Windows Explorer เพื่อแสดงรูปภาพและวิดีโอที่เพิ่งนำเข้ามา

เมื่อต้องการค้นหารูปภาพที่เพิ่งนำเข้า คุณยังสามารถเปิด 'ไลบรารีรูปภาพ' และค้นหาในไลบารีนั้นได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับและการค้นหารูปภาพ ให้ดูที่ การจัดการรูปภาพของคุณ

เมื่อฉันเชื่อมต่อกล้อง 'เล่นอัตโนมัติ' จะเปิดโปรแกรมที่ฉันไม่ต้องการใช้โดยอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เล่นอัตโนมัติ แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. เมื่อไม่ต้องการเห็นกล่องโต้ตอบ 'เล่นอัตโนมัติ' อีก ให้เลือก ไม่ต้องกระทำการใดๆ ที่อยู่ถัดจากอุปกรณ์หรือดิสก์ เมื่อต้องการเลือกการกระทำในแต่ละครั้งที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือใส่แผ่นดิสก์ ให้เลือก ถามฉันทุกครั้ง เมื่อต้องการให้โปรแกรมเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้ง ให้เลือกโปรแกรม

 3. คลิก บันทึก

เคล็ดลับ

 • ถ้ากล้องของคุณใช้การ์ดหน่วยความจำแฟลช เช่น Secure Digital (SD) หรือ CompactFlash ให้ลองเสียบตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำเข้ากับคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้ากับตัวอ่านแล้ว คุณจะสามารถคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องเสียพลังงานจากแบตเตอรี่ของกล้อง ใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อ หรือติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมต้องการความช่วยเหลือหรือไม่