การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเอาการปรับปรุงออก


ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับการเอาการปรับปรุง ออก

แสดงทั้งหมด

ฉันต้องการเอาการปรับปรุงออกแต่ไม่รู้วิธี

เนื่องจากการปรับปรุงสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ จึงเป็นการดีที่สุดหากไม่เอาการปรับปรุงออก นอกเสียจากคุณจะแน่ใจว่าการปรับปรุงนั้นก่อให้เกิดปัญหา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณต้องการเอาการปรับปรุงออก

 1. เปิด 'การปรับปรุงที่ติดตั้งไว้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม จากนั้นภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะ ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้

 2. เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ฉันคิดว่าการปรับปรุงที่เพิ่งติดตั้งก่อให้เกิดปัญหา แต่ฉันไม่แน่ใจว่าควรจะเอาออกหรือไม่

เนื่องจากการปรับปรุงสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ จึงเป็นการดีที่สุดหากไม่เอาการปรับปรุงออก นอกเสียจากคุณจะแน่ใจว่าการปรับปรุงนั้นก่อให้เกิดปัญหา พยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ด้วยการตรวจหาการแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตรวจหาการแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์ ถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหา ให้ตรวจสอบประวัติของ Windows เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ดูประวัติการปรับปรุง

 3. เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง ให้คลิกสองครั้ง

คุณยังสามารถค้นหากลุ่มข่าวสารหรือชุมชนออนไลน์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ลองดูที่ศูนย์ข้อมูล Windows Update บนเว็บไซต์ ชุมชน Windows

ถ้านำการปรับปรุงไปใช้กับส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการคุณอาจไม่สามารถเอาการปรับปรุงนั้นออกได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคขององค์กรก่อนเอาการปรับปรุงออก

ฉันพยายามแล้วแต่ไม่สามารถเอาการปรับปรุงออกได้

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งใช้นโยบายกลุ่มในการจัดการการปรับปรุง การตั้งค่าเครือข่ายบริเวณกว้างเช่นนี้ทำให้คุณเอาการปรับปรุงออกไม่ได้ ในกรณีอื่น คุณอาจไม่สามารถเอาการปรับปรุงออกได้ เนื่องจากการปรับปรุงนั้นนำไปใช้กับส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ ถ้าคุณคิดว่าการปรับปรุงที่คุณไม่สามารถเอาออกได้นั้นทำให้เกิดปัญหา ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคขององค์กรของคุณ

ฉันเอาการปรับปรุงออกแต่มีการติดตั้งใหม่โดยอัตโนมัติ

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจเชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งใช้การตั้งค่านโยบายกลุ่มในการกำหนดชนิดการปรับปรุงที่ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง การตั้งค่าเครือข่ายบริเวณกว้างดังกล่าวสามารถติดตั้งการปรับปรุงที่จำเป็นซึ่งคุณเอาออกไปแล้วใหม่ได้

คุณยังอาจตั้งค่า Windows ให้ติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุง คุณต้อง ซ่อน ไว้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง

 3. เมื่อ Windows พบการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกการเชื่อมโยงที่บอกคุณว่าการปรับปรุงที่สำคัญพร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการปรับปรุงที่สำคัญซ่อนอยู่

  • คลิกการเชื่อมโยงที่บอกคุณว่าการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้พร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ซ่อนอยู่

 4. คลิกขวาที่การปรับปรุงที่คุณไม่ต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ซ่อนการปรับปรุง ครั้งต่อไปที่คุณตรวจหาการปรับปรุง จะไม่มีการเลือกหรือติดตั้งการปรับปรุงนั้นโดยอัตโนมัติ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ถ้าคุณต้องการแสดงการปรับปรุงที่ซ่อนอยู่ในภายหลัง ให้ดูที่ การคืนค่าและการติดตั้งการปรับปรุงที่ซ่อนอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันได้รับการเสนอการปรับปรุงที่ไม่ต้องการจาก Windows ตลอด

คุณสามารถเลือกให้ Windows หยุดการเสนอการปรับปรุงนี้ได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง

 3. เมื่อ Windows พบการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกการเชื่อมโยงที่บอกคุณว่าการปรับปรุงที่สำคัญพร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการปรับปรุงที่สำคัญซ่อนอยู่

  • คลิกการเชื่อมโยงที่บอกคุณว่าการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้พร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ซ่อนอยู่

 4. คลิกขวาที่การปรับปรุงที่คุณไม่ต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ซ่อนการปรับปรุง ครั้งต่อไปที่คุณตรวจหาการปรับปรุง จะไม่มีการเลือกหรือติดตั้งการปรับปรุงนั้นโดยอัตโนมัติ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ถ้าคุณต้องการแสดงการปรับปรุงที่ซ่อนอยู่ในภายหลัง ให้ดูที่ การคืนค่าและการติดตั้งการปรับปรุงที่ซ่อนอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันได้ติดตั้งการปรับปรุง (หรือการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม) และในขณะนี้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งของฉันไม่ทำงาน

คุณอาจจะต้องกลับไปใช้โปรแกรมควบคุมรุ่นก่อนหน้าสำหรับอุปกรณ์นั้น ตรวจหาโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต หรือเอาโปรแกรมควบคุมนั้นออกแล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

ฉันต้องการดูว่าฉันได้เอาการปรับปรุงออกเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่

ถ้าคุณได้เอาการปรับปรุงออกเสร็จสมบูรณ์แล้ว การปรับปรุงนั้นจะไม่ปรากฏใน 'การปรับปรุงที่ติดตั้งไว้' อีกต่อไปดังนี้

 • เปิด 'การปรับปรุงที่ติดตั้งไว้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม จากนั้นภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะ ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่