การแก้ไขปัญหาขณะอยู่ในเซฟโหมด


เซฟโหมดเป็นตัวเลือกการแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows ที่เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยบริการและฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานเท่านั้น ถ้าปัญหาที่มีอยู่ไม่ปรากฏขึ้นอีกเมื่อคุณเริ่มระบบ Windows ในเซฟโหมด คุณสามารถตัดการตั้งค่าเริ่มต้นและโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานออกจากสาเหตุที่เป็นไปได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เซฟโหมดคืออะไร

แสดงทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ของฉันเริ่มระบบในเซฟโหมดโดยอัตโนมัติ และฉันไม่ทราบสาเหตุ

ถ้าคุณไม่ได้เพิ่งติดตั้งโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใหม่ คุณสามารถใช้ขั้นตอนการตัดออกเพื่อช่วยคุณค้นหาปัญหาได้ ลองเริ่มโปรแกรมทั้งหมดที่คุณใช้เป็นประจำ รวมถึงโปรแกรมในโฟลเดอร์ 'เริ่มต้น' ทีละโปรแกรม เพื่อดูว่าโปรแกรมใดที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

ฉันติดตั้งโปรแกรมใหม่และตอนนี้ Windows ไม่ทำงาน

โปรแกรมอาจเข้ากันไม่ได้กับ Windows รุ่นนี้ ลองใช้ 'การคืนค่าระบบ' เพื่อคืนค่าระบบของคุณกลับไปยังจุดที่มีการทำงานอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ 'การคืนค่าระบบ' คืออะไร

ฉันติดตั้งอุปกรณ์ การ์ดแสดงผล หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ของฮาร์ดแวร์ใหม่ และขณะนี้ Windows ไม่ทำงาน

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อาจเข้ากันไม่ได้กับ Windows รุ่นนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ให้ดูที่ การคืนค่าโปรแกรมควบคุมเป็นรุ่นก่อนหน้า

ถ้าการถอนการติดตั้งหรือการคืนค่าโปรแกรมควบคุมเป็นรุ่นก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองถอนการติดตั้งหรือเอาฮาร์ดแวร์ออก แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ให้ลองเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้เซฟโหมดแบบที่มีเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวเลือกเซฟโหมดเดียวที่อนุญาตให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายและใช้อินเทอร์เน็ต ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยการใช้ตัวเลือกนี้ ให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าได้ตัดปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ออก โดยการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ และเริ่มระบบของฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่ใช้อยู่ใหม่ด้วย เช่น โมเด็ม หรือ เราเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ไม่ได้ผล ฉันควรลองทำอะไรได้บ้าง

การกู้คืนใน 'แผงควบคุม' สามารถคืนแฟ้มระบบของคุณกลับไป ณ ช่วงเวลาก่อนหน้าที่คุณจะเห็นปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกู้คืนในแผงควบคุมคืออะไร

ถ้า 'การกู้คืน' แก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้ลองเรียกใช้ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' จากแผ่นดิสก์การติดตั้งของ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ: คำถามที่ถามบ่อยต้องการความช่วยเหลือหรือไม่