การแก้ไขปัญหาใน Windowsโดยทั่วไปแล้ว ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักจะมีวิธีแก้ไขอยู่ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้โดยง่าย ต่อไปนี้คือตัวชี้บางประการที่นำไปยัง 'วิธีใช้' สำหรับปัญหาเฉพาะเรื่อง

ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุม

การขอรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น

กลุ่มข่าวสาร เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ติดประกาศคำถามหรือค้นหาคำตอบได้ใน Windows ชุมชนต่างๆ ของ บนเว็บไซต์ของ Microsoft