การแก้ไขปัญหาใน 'แผงควบคุม' มีโปรแกรมการแก้ไขปัญหาหลายโปรแกรมที่สามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างในคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ การใช้เว็บ และความเข้ากันได้ของโปรแกรม

หากคุณต้องการดูวิดีโอ ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Solving common problems using troubleshooters

ถึงแม้ว่าตัวแก้ไขปัญหาไม่ได้ออกแบบมาให้แก้ไขได้ทุกปัญหา แต่ก็มีประโยชน์ที่น่าจะลองใช้ก่อน เนื่องจากมักช่วยคุณประหยัดเวลาและไม่ต้องเปลืองแรง

เปิด 'การแก้ไขปัญหา' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ระบบและความปลอดภัย ให้คลิก ค้นหาและแก้ไขปัญหา

รูปภาพของ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์'
ตัวแก้ไขปัญหาสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปได้มากมาย

เมื่อคุณเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา อาจมีการตั้งคำถามแก่คุณ หรือตั้งค่าทั่วไปใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา ถ้าตัวแก้ไขปัญหาได้แก้ไขปัญหาแล้ว คุณสามารถปิดตัวแก้ไขปัญหาได้ ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถดูตัวเลือกหลายตัวที่จะนำคุณออนไลน์เพื่อลองและค้นหาคำตอบ ทั้งสองกรณีนี้ คุณสามารถดูรายการทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้เสมอ

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณคลิกการเชื่อมโยง ขั้นสูง บนตัวแก้ไขปัญหา แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย นำการซ่อมแซมไปใช้โดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขปัญหาจะแสดงรายการการแก้ไขให้เลือกถ้าพบปัญหาใดๆ

  • Windows มีตัวแก้ไขปัญหาหลายตัว และมีเพิ่มเติมทางออนไลน์เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขอรับตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจากบริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows ที่ด้านล่างของ การแก้ไขปัญหา (โดยจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระบบของคุณ ซึ่งอาจแทนที่ด้วยกล่อง คุณต้องการเนื้อหาที่ใหม่ที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ ถ้าต้องการ ให้คลิก ใช่ สำหรับการเข้าถึงตัวแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์)

รหัสบทความ: MSW700042