การเปิดหรือปิดใช้งานบัญชี Guestถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นมีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้แบบชั่วคราว คุณสามารถสร้างบัญชี Guest ได้ บุคคลที่ใช้บัญชี Guest ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า หรือสร้างรหัสผ่านได้ เนื่องจากบัญชี Guest อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเครือข่าย เรียกดูอินเทอร์เน็ต และปิดคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้นคุณจึงควรปิดใช้งานบัญชี Guest เมื่อไม่ได้ใช้

หมายเหตุ

 • บัญชี Guest ไม่มีให้ใน Windows 7 Starter

ขั้นตอนที่คุณควรทำตามจะแตกต่างกัน ขึ้นกับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ป เมื่อต้องการดู ให้ดูที่ "เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ปหรือไม่" ใน โดเมน เวิร์กกรุ๊ป และโฮมกรุ๊ป แตกต่างกันอย่างไร

แสดงทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่บนโดเมน

 1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้ อีกครั้ง
 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง คลิก ขั้นสูง แล้วคลิก ผู้ใช้

 4. คลิกสองครั้งที่ Guest

 5. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ Guest ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย บัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน

 6. คลิก ตกลง

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป

 1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว (หรือคลิก บัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อไปยังโดเมนเครือข่าย) แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้

 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้อื่น ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าบัญชี Guest ปิดอยู่ ให้คลิก Guest แล้วคลิก เปิด

  • ถ้าบัญชี Guest เปิดอยู่ ให้คลิก Guest แล้วคลิก ปิดบัญชี Guestต้องการความช่วยเหลือหรือไม่