การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการปิดคอมพิวเตอร์

แสดงทั้งหมด

ฉันจะปิดคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น การคลิกปุ่ม 'ปิดเครื่อง' จะป็นการปิด Windows และปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ (เมื่อต้องการหาปุ่ม 'ปิดเครื่อง' ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม')

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปได้โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่คอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่เครื่องของแล็ปท็อปจะทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานที่เรียกว่า โหมดสลีป โหมดสลีปจะรักษาเอกสารที่เปิดอยู่และโปรแกรมต่างๆ ไว้ในหน่วยความจำ และปิดการทำงานของฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ข้อดีของโหมดสลีปคือ การคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่การทำงานที่คุณทำค้างไว้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น และใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยมาก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือปุ่ม 'ปิดเครื่อง' บนเมนูเริ่ม ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ

  • ควรบันทึกแฟ้มที่เปิดอยู่ทุกครั้งก่อนทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต ก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้บันทึกแฟ้มต่างๆ แล้วปิดโปรแกรมใดๆ ที่เปิดอยู่

เหตุใดคอมพิวเตอร์ของฉันจึงไม่ปิดเครื่อง

ในบางครั้งโปรแกรมต่างๆ อาจทำให้ Windows ไม่สามารถปิดเครื่องได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น หน้าจอจะมืดลง และ Windows จะระบุว่าโปรแกรมใดบ้างที่ทำให้ไม่สามารถปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และบางครั้งอาจระบุสาเหตุด้วย

หน้าจอที่มืดลงจะแสดงปุ่มสองปุ่มต่อไปนี้ บังคับให้ปิดเครื่อง และ ยกเลิก การคลิก บังคับให้ปิดเครื่อง จะปิดโปรแกรมทั้งหมด แล้วปิด Windows จากนั้นก็จะปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณคลิกปุ่มนี้ คุณอาจสูญเสียงานใดๆ ที่คุณยังไม่ได้บันทึก ดังนั้นถ้าคุณจำเป็นต้องบันทึกแฟ้ม ให้คลิก ยกเลิก เพื่อกลับไปยัง Windows และบันทึกงานของคุณ

ในบางครั้ง คุณอาจต้องปิดการทำงานของโปรแกรมที่ไม่ตอบสนองด้วยตนเอง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การออกจากโปรแกรมที่ไม่ตอบสนอง

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียงานที่ทำแล้ว ให้บันทึกแฟ้มทั้งหมด แล้วปิดโปรแกรมใดๆ ที่เปิดอยู่ก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ฉันควรใช้โหมดสลีปหรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

ข้อดีของโหมดสลีปคือ การคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่การทำงานที่คุณทำค้างไว้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น และใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยมาก นอกจากนี้ คุณยังไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานโปรแกรมใหม่หรือเปิดแฟ้มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งคุณจำเป็นต้องทำถ้าคุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ โหมดสลีปและไฮเบอร์เนต: คำถามที่ถามบ่อย

มีบางครั้งที่คุณจำเป็นต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ หรือเมื่อคุณจำเป็นต้องถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณ (หรือแล็ปท็อปที่ไม่มีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่) ออก

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อฉันคลิกปุ่มเปิด/ปิดเครื่องได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับทั้งปุ่ม 'ปิดเครื่อง' บนเมนูเริ่ม และปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือบนตัวเครื่องของแล็ปท็อป) ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่คอมพิวเตอร์ของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่