การเปิดหรือปิด ReadyBoost สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล


ReadyBoost สามารถเร่งความเร็วของคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้พื้นที่การจัดเก็บบน USB แฟลชไดรฟ์ และการ์ดหน่วยความจำแฟลชส่วนใหญ่

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด ReadyBoost สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล (1:32)

เมื่อต้องการเปิดหรือปิด ReadyBoost

 1. เสียบแฟลชไดรฟ์หรือการ์ดหน่วยความจำแฟลชเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ในกล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ ภายใต้ ตัวเลือกทั่วไป ให้คลิก เร่งความเร็วระบบของฉัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ ReadyBoost จากนั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปิด ReadyBoost ให้คลิก ไม่ใช้อุปกรณ์นี้

  • เมื่อต้องการใช้เนื้อที่ที่มีอยู่บนแฟลชไดรฟ์หรือการ์ดหน่วยความจำแฟลชสูงสุดสำหรับ ReadyBoost ให้คลิก กำหนดอุปกรณ์นี้ให้กับ ReadyBoost โดย Windows จะไม่ดำเนินการกับแฟ้มทั้งหมดที่ได้เก็บไว้บนอุปกรณ์แล้ว แต่จะใช้พื้นที่ที่เหลือในการเพิ่มความเร็วของระบบของคุณ

  • เมื่อต้องการใช้พื้นที่ที่มีอยู่น้อยกว่าค่าสูงสุดสำหรับ ReadyBoost ให้คลิก ใช้อุปกรณ์นี้ แล้วเลื่อนตัวเลื่อนเพื่อเลือกจำนวนของพื้นที่ที่มีอยู่บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้

 4. คลิก ตกลง

  รูปภาพของแท็บ ReadyBoost
  เลื่อนตัวเลื่อนเพื่อเลือกจำนวนพื้นที่ที่คุณต้องการใช้เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ

หมายเหตุ

 • ถ้า 'เล่นอัตโนมัติ' ไม่เปิดขึ้นมาแสดงว่าอาจถูกปิดใช้งานไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 'เล่นอัตโนมัติ'

 • เพื่อให้ ReadyBoost เพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ แฟลชไดรฟ์หรือการ์ดหน่วยความจำควรมีพื้นที่ว่างที่ใช้งานได้อย่างน้อย 1 กิกะไบต์ (GB) ถ้าไดรฟ์หรือการ์ดของคุณมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอสำหรับ ReadyBoost คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้เพิ่มพื้นที่ว่างบนอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้แฟลชไดรฟ์หรือการ์ดหน่วยความจำแฟลชที่มีพื้นที่ว่างอย่างน้อยเป็นสองเท่าของหน่วยความจำ (RAM) ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ ReadyBoost และชนิดของอุปกรณ์หน่วยความจำแฟลชที่ใช้งานร่วมกับ ReadyBoost ได้ ให้ดูที่ การใช้หน่วยความจำในอุปกรณ์เก็บข้อมูลของคุณเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณเร็วขึ้นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่