การเปิดหรือปิด 'การควบคุมบัญชีผู้ใช้'


'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' (UAC) สามารถช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ UAC จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อจะทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล การเปลี่ยนแปลงชนิดเหล่านี้อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือมีผลต่อการตั้งค่าต่างๆ ของบุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เราขอแนะนำให้คุณเปิด UAC ไว้ตลอดเวลาเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด UAC (1:11)

เมื่อต้องการเปิดหรือปิด UAC

  1. เปิด 'การตั้งค่าการควบคุมบัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ uac แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมบัญชีผู้ใช้

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการปิด UAC ให้เลื่อนแถบเลื่อนไปที่ตำแหน่ง ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แล้วคลิก ตกลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน คุณจะต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้ UAC ปิดการทำงาน

    • เมื่อต้องการเปิด UAC ให้เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการรับการแจ้งให้ทราบ แล้วคลิก ตกลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแจ้งให้ทราบ ให้ดูที่ การตั้งค่าการควบคุมบัญชีผู้ใช้คืออะไรต้องการความช่วยเหลือหรือไม่