การเปิดหรือปิด Windows Defender


เมื่อ Windows Defender เปิดทำงานอยู่ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อสปายแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการพยายามจะติดตั้งตัวเองหรือทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณใช้การตั้งค่าเริ่มต้นWindows Defender จะตรวจสอบข้อกำหนดใหม่ (แฟ้มที่ใช้ระบุว่าซอฟต์แวร์เป็นสปายแวร์หรือไม่) และเอารายการที่ตรวจพบใดๆ ออกโดยอัตโนมัติ ตามที่โปรแกรมแนะนำให้เอาออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Defender ให้ดูที่ การใช้ Windows Defender

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด Windows Defender (1:25)

เมื่อต้องการเปิด Windows Defender

  1. เปิด Windows Defender ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Defender จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Defender

  2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

  3. คลิก ผู้ดูแล เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โปรแกรมนี้ แล้วคลิก บันทึก ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน