การเปิดหรือปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows'


ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายเครือข่ายอาจป้องกันไม่ให้คุณทำขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิดไฟร์วอลล์ Windows

 1. เปิดไฟร์วอลล์ Windows ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ไฟร์วอลล์ แล้วคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  รูปภาพของการเชื่อมโยงเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows ใน ไฟร์วอลล์ Windows
  การเชื่อมโยง 'เปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows' ในไฟร์วอลล์ Windows
 3. คลิก เปิดไฟร์วอลล์ Windows ภายใต้ตำแหน่งบนเครือข่ายแต่ละตำแหน่งที่คุณต้องการให้ช่วยป้องกัน แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณต้องการให้ไฟร์วอลล์ป้องกันโปรแกรมทั้งหมดไม่ให้สื่อสารได้ รวมทั้งโปรแกรมที่คุณอนุญาตให้สื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ก่อนหน้านี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด รวมถึงในรายการโปรแกรมที่อนุญาต

เมื่อต้องการปิดไฟร์วอลล์ Windows

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows (1:09)

คำเตือน

 • คุณไม่ควรปิดไฟร์วอลล์ Windows เว้นแต่ว่าคุณเปิดใช้งานไฟร์วอลล์อื่นอยู่ การปิดไฟร์วอลล์ Windows อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณ (และเครือข่ายของคุณในกรณีที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย) เสี่ยงต่อความเสียหายได้ง่ายขึ้นจากหนอนไวรัสหรือแฮกเกอร์

 • นอกเหนือจากไฟร์วอลล์ คุณยังจำเป็นต้องใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณอีกด้วย ติดตั้ง Microsoft Security Essentials หรือโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์อื่น และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โปรแกรมหลายโปรแกรมเหล่านี้จะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

 1. เปิดไฟร์วอลล์ Windows ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ไฟร์วอลล์ แล้วคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

 2. คลิก เปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิก ปิดไฟร์วอลล์ Windows (ไม่แนะนำ) ภายใต้ตำแหน่งบนเครือข่ายแต่ละตำแหน่งที่คุณต้องการให้หยุดป้องกัน แล้วคลิก ตกลง