การปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง


เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากไม่เพียงจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว แต่ยังช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการบันทึกแล้ว การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่สามวิธีดังนี้ โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ปุ่ม 'ปิดเครื่อง' (บางครั้งเรียกว่าปุ่ม 'เปิด/ปิดเครื่อง') บนเมนูเริ่ม และในกรณีของแล็ปท็อป คือโดยการปิดฝาเครื่อง

การใช้ปุ่ม 'ปิดเครื่อง' บนเมนูเริ่ม

เมื่อต้องการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เมนูเริ่ม ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นที่มุมขวาล่างของเมนูเริ่ม ให้คลิก ปิดเครื่อง

เมื่อคุณคลิก ปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณจะปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ พร้อมทั้งโปรแกรม Windows เอง จากนั้นจะปิดคอมพิวเตอร์และหน้าจอของคุณโดยสมบูรณ์ การปิดเครื่องจะไม่บันทึกงานของคุณ ดังนั้นคุณจะต้องบันทึกแฟ้มของคุณก่อน

รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเครื่อง' ที่มีการขยายเมนู
คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม 'ปิดเครื่อง' เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปุ่ม 'ปิดเครื่อง'

ตามค่าเริ่มต้น ปุ่ม 'ปิดเครื่อง' จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกปุ่มดังกล่าวได้

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนูเริ่ม

 2. คลิกแท็บ เมนูเริ่ม

 3. ในรายการ การกระทำของปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ให้คลิกรายการใดรายการหนึ่ง แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเชื่อมต่อกับโดเมนเครือข่าย เป็นไปได้ว่าการตั้งค่าโดยผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ (การตั้งค่านโยบายกลุ่ม) จะป้องกันไม่ให้คุณดำเนินการขั้นตอนก่อนหน้านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้

ปุ่ม 'ปิดเครื่อง' ยังอาจแสดงในอีกรูปแบบหนึ่งได้ ถ้าคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้รับการปรับปรุงอัตโนมัติ และการปรับปรุงพร้อมให้ติดตั้งแล้ว ปุ่ม 'ปิดเครื่อง' จะมีลักษณะดังนี้

รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเครื่อง' เมื่อพร้อมติดตั้งการปรับปรุงและปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ
ปุ่ม 'ปิดเครื่อง' (ติดตั้งการปรับปรุงและปิดเครื่อง)

ในกรณีนี้ เมื่อคุณคลิกปุ่ม 'ปิดเครื่อง' Windows จะติดตั้งการปรับปรุง แล้วปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ

 • การเริ่มคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณปิดเครื่องจะใช้เวลานานกว่าการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณจากโหมดสลีป

การใช้โหมดสลีป

คุณสามารถนำคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปแทนการปิดเครื่องได้ เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป จอแสดงผลจะดับและพัดลมในเครื่องมักจะหยุดทำงาน โดยปกติแล้ว ไฟแสดงด้านนอกของคอมพิวเตอร์จะกะพริบหรือเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพื่อแสดงว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป ขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงสองสามวินาทีเท่านั้น

เนื่องจาก Windows จะจดจำสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ คุณจึงไม่จำเป็นต้องปิดโปรแกรมและแฟ้มก่อนที่จะนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป แต่คุณควรจะบันทึกงานของคุณก่อนที่จะให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดพลังงานต่ำ ครั้งต่อไปที่คุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (และป้อนรหัสผ่านของคุณ ถ้าจำเป็น) หน้าจอจะมีลักษณะเหมือนกับเมื่อคุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประการ

เมื่อคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่คอมพิวเตอร์ของคุณ เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ Windows เริ่มการทำงาน คอมพิวเตอร์จะกลับมาทำงานอีกครั้งภายในเวลาไม่กี่วินาที และคุณสามารถทำงานต่อได้แทบจะในทันที

หมายเหตุ

 • คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโหมดสลีปจะใช้ปริมาณไฟน้อยมากในการเก็บงานของคุณในหน่วยความจำของเครื่อง ถ้าใช้แล็ปท็อป คุณไม่ต้องกังวล เพราะแบตเตอรี่จะไม่หมดไฟ หลังจากที่คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีปเป็นเวลาหลายชั่วโมง หรือในกรณีที่แบตเตอรี่กำลังจะหมด งานของคุณจะถูกบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะปิดการทำงานอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ใช้พลังงานอีกต่อไป

ควรปิดเครื่องเมื่อใด

แม้ว่าการนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีปจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการปิดเครื่องและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการกลับมาทำงานต่อได้อย่างรวดเร็ว แต่มีบางครั้งที่คุณจำเป็นจะต้องปิดเครื่อง เช่น

 • เมื่อคุณเพิ่มหรือปรับรุ่นฮาร์ดแวร์ภายในคอมพิวเตอร์ เช่น การติดตั้งหน่วยความจำ ดิสก์ไดรฟ์ การ์ดเสียง หรือการ์ดแสดงผล ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วถอดปลั๊กไฟก่อนดำเนินการปรับรุ่น

 • เมื่อคุณเพิ่มเครื่องพิมพ์ จอภาพ ไดรฟ์ภายนอก หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่ไม่เชื่อมต่อกับพอร์ตUSB หรือ IEEE 1394 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าว

หมายเหตุ

 • เมื่อเพิ่มฮาร์ดแวร์ที่ใช้สายเคเบิล USB คุณไม่จำเป็นต้องปิดคอมพิวเตอร์ก่อน อุปกรณ์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่ใช้สายเคเบิล USB ซึ่งมีลักษณะดังนี้

  รูปภาพของสายเคเบิล USB
  สายเคเบิล USB

ผู้ใช้แล็ปท็อป: ปิดฝาเครื่อง

ถ้าคุณใช้แล็ปท็อป มีวิธีที่ง่ายกว่าในการปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ นั่นคือ ปิดฝาเครื่อง คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป ปิดเครื่อง หรือเข้าสู่สถานะประหยัดพลังงานแบบอื่น ดูที่ การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณปิดฝาแล็ปท็อป

ถ้าต้องการ คุณสามารถปิดแล็ปท็อปของคุณได้ด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่ตัวเครื่อง ดูที่ การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่คอมพิวเตอร์ของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่