เกี่ยวกับการตรวจสอบสองชั้น

การตรวจสอบสองชั้นช่วยปกป้องคุณด้วยการทำให้ผู้อื่นลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณได้ยากขึ้น การตรวจสอบนี้ใช้ข้อมูลประจำตัวสองรูปแบบ คือ รหัสผ่านของคุณและวิธีการติดต่อ แม้จะมีคนพบรหัสผ่านของคุณ แต่ระบบจะขัดขวางคนเหล่านั้นไว้ หากพวกเขาไม่มีสิทธิเข้าถึงอุปกรณ์หรือบัญชีอื่นๆ ของคุณ (นี่คือเหตุผลสำคัญที่ต้องใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีทุกบัญชีของคุณด้วย)

คุณตั้งค่าการตรวจสอบสองชั้นให้กับอีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ หรือแอปตัวรับรองความถูกต้อง เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์ใหม่หรือจากตำแหน่งที่ตั้งใหม่ เราจะส่งรหัสความปลอดภัยเพื่อป้อนลงในเพจลงชื่อเข้าใช้

หากคุณเปิดการตรวจสอบสองชั้น คุณจะได้รับรหัสความปลอดภัยผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือแอปรับรองความถูกต้องทุกครั้งที่คุณลงชื่อเข้าใช้บน อุปกรณ์ที่ไม่เชื่อถือ หากการตรวจสอบสองชั้นถูกปิด คุณจะต้องยืนยันตัวตนของคุณด้วยรหัสความปลอดภัยเป็นครั้งคราว ในกรณีที่อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับความปลอดภัยในบัญชีของคุณ

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจสอบสองชั้น

  1. ไปที่ หน้าการตั้งค่าความปลอดภัย และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

  2. ใต้ การตรวจสอบสองชั้น ให้เลือก ตั้งค่าการตรวจสอบสองชั้น เพื่อเปิด หรือเลือก ปิดการตรวจสอบสองชั้น เพื่อปิด

  3. ทำตามคำแนะนำ

แสดงทั้งหมด

หากคุณไม่สามารถใช้รหัสความปลอดภัยได้ ให้ใช้รหัสผ่านแอปแทน

อาจมีบางแอป (เช่น แอปจดหมายในโทรศัพท์บางรุ่น) หรือบางอุปกรณ์ (เช่น Xbox 360) ที่ไม่สามารถใช้รหัสความปลอดภัยตามปกติได้ หากคุณเห็นข้อผิดพลาด "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง" บนแอปหรืออุปกรณ์ใดหลังจากที่คุณเปิดการตรวจสอบสองชั้น แต่คุณแน่ใจว่าคุณป้อนรหัสผ่านถูกต้องแล้ว นั่นเป็นสัญญาณว่าคุณต้องใช้รหัสผ่านแอปสำหรับแอปหรืออุปกรณ์ดังกล่าว

หากต้องการรับรหัสผ่านแอป

  1. ไปที่ หน้าการตั้งค่าความปลอดภัย และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

  2. ใต้ รหัสผ่านแอป ให้คลิก สร้างรหัสผ่านแอปใหม่ รหัสผ่านแอปใหม่ที่ไม่ซ้ำใครจะปรากฏบนหน้าจอของคุณ

  3. ไปที่แอปหรืออุปกรณ์ที่คุณพยายามใช้งาน แล้วป้อนรหัสผ่านแอปใหม่แทนรหัสผ่านตามปกติของคุณ

รหัสผ่านแอปจะจำเป็นก็ต่อเมื่อคุณใช้การตรวจสอบสองชั้นเท่านั้น หากคุณไม่เห็นส่วน รหัสผ่านแอป ในหน้าการตั้งค่าความปลอดภัย คุณอาจไม่ได้เปิดการตรวจสอบสองชั้นอยู่

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่