การพิมพ์โดยไม่ใช้แป้นพิมพ์ (แป้นพิมพ์บนหน้าจอ)


แทนที่จะใช้แป้นพิมพ์ของจริงในการพิมพ์และป้อนข้อมูล คุณสามารถใช้ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' แทนได้ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' จะแสดงแป้นพิมพ์เสมือนที่มีแป้นมาตรฐานทั้งหมด คุณสามารถเลือกแป้นพิมพ์โดยใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่น หรือสามารถใช้แป้นเดี่ยวหรือกลุ่มของแป้นในการวนผ่านแป้นต่างๆ บนหน้าจอ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการพิมพ์โดยไม่ใช้แป้นพิมพ์ (1:21)

เมื่อต้องการพิมพ์โดยไม่ใช้แป้นพิมพ์

 • เปิด 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงใน 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ'

 1. เปิด 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 2. คลิก ตัวเลือก จากนั้น ภายใต้ เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้เลือกโหมดที่คุณต้องการดังนี้

  โหมดการพิมพ์ คำอธิบาย
  โหมดการพิมพ์

  คลิกบนแป้น

  คำอธิบาย

  ในโหมดคลิก คุณสามารถคลิกแป้นบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความได้

  โหมดการพิมพ์

  โฮเวอร์เหนือแป้น

  คำอธิบาย

  ในโหมดโฮเวอร์ คุณสามารถใช้เมาส์หรือก้านควบคุมเพื่อชี้ไปที่แป้นใดแป้นหนึ่งค้างไว้เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้วอักขระที่เลือกจะถูกพิมพ์โดยอัตโนมัติ

  โหมดการพิมพ์

  สแกนผ่านแป้น

  คำอธิบาย

  ในโหมดสแกน 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' จะสแกนแป้นพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และเน้นบริเวณที่คุณสามารถพิมพ์อักขระบนแป้นพิมพ์ได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด ใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลแบบอื่น หรือใช้อุปกรณ์ที่จำลองการคลิกเมาส์

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณกำลังใช้โหมดโฮเวอร์หรือโหมดสแกน และย่อ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ให้เล็กสุดโดยบังเอิญ คุณสามารถคืนค่า 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ด้วยการชี้ไปที่ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ในแถบงาน (สำหรับโหมดโฮเวอร์) หรือกดคีย์สแกน (สำหรับโหมดสแกน)

 • ถ้าคุณกำลังใช้การคลิกเมาส์เพื่อเลือกแป้นใดแป้นหนึ่งในโหมด 'สแกนผ่านแป้น' ตัวชี้เมาส์จะต้องอยู่เหนือ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ'

 • การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ใน 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ขึ้นอยู่กับภาษาที่แสดงในโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

เมื่อต้องการตั้งค่า 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ให้ใช้การคลิกแบบมีเสียง

คุณสามารถกำหนดให้ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ใช้การคลิกแบบมีเสียงเมื่อกดแป้นพิมพ์

 1. เปิด 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 2. คลิก ตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้เสียงคลิก แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขใน 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ'

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อใส่ตัวเลขด้วย 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ'

 1. เปิด 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 2. คลิก ตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดแป้นพิมพ์ตัวเลข แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการคาดเดาข้อความใน 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ'

เมื่อเปิดใช้งานการคาดเดาข้อความ ในขณะที่คุณพิมพ์อยู่ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' จะแสดงรายการคำที่คุณอาจกำลังพิมพ์

 1. เปิด 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 2. คลิก ตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การคาดเดาข้อความ แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณไม่ต้องการให้เว้นวรรคโดยอัตโนมัติหลังจากคุณแทรกคำที่ใช้การคาดเดาข้อความ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เว้นวรรคหลังคำที่คาดเดา แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • การคาดเดาข้อความพร้อมใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และสเปนเท่านั้น เมื่อต้องการเปิดใช้งานการคาดเดาข้อความเป็นภาษาใดภาษาหนึ่ง คุณต้องติดตั้งแฟ้มภาษาเพิ่มเติมสำหรับภาษาดังกล่าวก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งหรือเปลี่ยนภาษาที่แสดง

 • การคาดเดาข้อความไม่รวมอยู่ใน Windows 7 Home Basicต้องการความช่วยเหลือหรือไม่