การพิมพ์โดยไม่ใช้แป้นพิมพ์ (แป้นพิมพ์บนหน้าจอ)แทนที่จะใช้แป้นพิมพ์ของจริงในการพิมพ์และป้อนข้อมูล คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอแทนได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะแสดงแป้นพิมพ์เสมือนที่มีแป้นมาตรฐานทั้งหมด คุณสามารถเลือกแป้นพิมพ์ได้โดยใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่น หรือสามารถใช้แป้นเดี่ยวหรือกลุ่มของแป้นในการวนผ่านแป้นต่างๆ บนหน้าจอ

  • เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ