ฉันควรอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ชนิดใด


เมื่อต้องการอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' คุณต้องอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อด้วยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนแท็บ 'ระยะไกล' ใน 'คุณสมบัติของระบบ' เมื่อต้องการเปิดแท็บนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าระยะไกล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะเลือกการตั้งค่าใด

 • เลือก ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดก็ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ 'เดสก์ท็อประยะไกล' หรือ RemoteApp

 • เลือก อนุญาตการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งาน 'เดสก์ท็อประยะไกล' รุ่นใดก็ได้ เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ 'เดสก์ท็อประยะไกล' หรือ RemoteApp รุ่นใดก็ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคุณไม่ทราบรุ่นของ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ที่บุคคลอื่นใช้อยู่ แต่มีความปลอดภัยน้อยกว่าตัวเลือกที่สาม

 • เลือก อนุญาตการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน 'เดสก์ท็อประยะไกล' ที่มีการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายเท่านั้น เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นที่มีคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ 'เดสก์ท็อประยะไกล' หรือ RemoteApp รุ่นที่มีการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดถ้าคุณทราบว่าบุคคลที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows 7 บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา (ใน Windows 7 'เดสก์ท็อประยะไกล' จะใช้การรับรองความถูกต้องระดับเครือข่าย)

  การรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายคืออะไร

  การรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายคือวิธีการรับรองความถูกต้องที่ทำให้การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้สมบูรณ์ก่อนที่คุณจะสร้าง 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' เต็มรูปแบบ และหน้าจอการเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้น วิธีนี้สามารถช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ระยะไกลจากแฮกเกอร์และ ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ข้อดีของการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายได้แก่

  • ต้องการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ระยะไกลน้อยกว่า 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' รุ่นก่อนหน้า คอมพิวเตอร์ระยะไกลจะใช้จำนวนทรัพยากรที่จำกัดก่อนที่จะรับรองความถูกต้องให้กับผู้ใช้ แทนที่จะเริ่ม 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' เต็มรูปแบบเช่นเดียวกับในรุ่นก่อนหน้า

  • ช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการช่วยลดความเสี่ยงของการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการพยายามที่จะจำกัดหรือป้องกันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต)

  • ใช้การรับรองความถูกต้องของคอมพิวเตอร์ระยะไกล ซึ่งสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ติดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตราย

  เมื่อต้องการดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเรียกใช้ 'เดสก์ท็อประยะไกล' รุ่นที่มีการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายหรือไม่

  1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

  2. คลิกไอคอนที่มุมบนซ้ายของกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล แล้วคลิก เกี่ยวกับ

   รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'
   กล่องโต้ตอบ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'
  3. ในกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล ให้ค้นหาวลี "สนับสนุนการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่าย"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ให้ดูที่ การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล: คำถามที่ถามบ่อย