ชุดรูปแบบ United Kingdom

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

เสียงสะท้อนจากอดีต

เสียงสะท้อนจากอดีต

16 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างน้ำตาลซีด
ไอร์แลนด์

ไอร์แลนด์

17 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
ปราสาทในยุโรป

ปราสาทในยุโรป

17 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างท้องฟ้า
สถาปัตยกรรมของลอนดอน

สถาปัตยกรรมของลอนดอน

17 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าหม่น