การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับการแจ้งเตือนของ Windows Defender


ระดับการแจ้งเตือนต่างๆ ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าจะให้การตอบสนองต่อสปายแวร์และซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นที่ต้องการได้อย่างไร แม้ว่า Windows Defender จะแนะนำให้คุณเอาสปายแวร์ออก แต่ก็ไม่ใช่ว่าซอฟต์แวร์ที่ถูกตั้งค่าสถานะไว้จะเป็นอันตรายหรือไม่เป็นที่ต้องการไปเสียทั้งหมด ข้อมูลในตารางนี้สามารถที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะต้องทำอะไร ถ้าหาก Windows Defender ตรวจพบซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นที่ต้องการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ระดับการแจ้งเตือน
ความหมาย
ต้องทำอะไรบ้าง

ร้ายแรงหรือสูง

โปรแกรมต่างๆ ที่อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณและส่งผลกระทบทางด้านลบกับความเป็นส่วนตัว หรือสร้างความเสียหายให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ โดยที่คุณไม่ทราบ หรือไม่ได้ให้ความยินยอม

เอาซอฟต์แวร์นี้ออกทันที

ปานกลาง

โปรแกรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่ส่งผลกระทบทางด้านลบกับประสบการณ์ในการประมวลผลของคุณ ตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว หรือการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ

ตรวจทานรายละเอียดต่างๆ ของการแจ้งเตือนเพื่อดูว่าทำไมจึงตรวจพบซอฟต์แวร์ดังกล่าว ถ้าคุณไม่ชอบการทำงานของซอฟต์แวร์ หรือถ้าคุณไม่รู้จักและไม่เชื่อถือผู้เผยแพร่ ให้พิจารณาบล็อกหรือเอาซอฟต์แวร์นั้นออก

ต่ำ

ซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นที่ต้องการนั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเข้าไปเปลี่ยนแปลงการทำงานของคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังคงดำเนินการตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์นั้น

โดยทั่วไปแล้ว ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ไม่เป็นอันตรายเมื่อทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เว้นแต่ว่าจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยที่คุณไม่รู้ตัว ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะยอมรับดีหรือไม่ ให้ตรวจทานรายละเอียดต่างๆ ของการแจ้งเตือน หรือตรวจสอบดูว่าคุณรู้จักและเชื่อถือผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์นั้นๆ หรือไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่