การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันในเวลาจริงของ Windows Defender


ระบบการป้องกันสปายแวร์ในเวลาจริง จะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อสปายแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการพยายามที่จะติดตั้งตัวเองหรือทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ที่จะนำไปใช้กับซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของการแจ้งเตือน

  • กักกัน เป็นการย้ายซอฟต์แวร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณ และป้องกันไม่ให้มีการเรียกใช้ซอฟต์แวร์นั้นจนกว่าคุณจะเลือกคืนค่าหรือเอาซอฟต์แวร์นั้นออกไปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • เอาออก เป็นการลบซอฟต์แวร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถาวร

  • อนุญาต เป็นการเพิ่มซอฟต์แวร์ลงในรายการที่อนุญาตของ Windows Defender และอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ทำงานในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ Windows Defender จะหยุดการแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ของซอฟต์แวร์ที่อาจมีผลต่อความเป็นส่วนตัวหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เพิ่มซอฟต์แวร์ลงในรายการที่อนุญาตก็ต่อเมื่อคุณเชื่อถือซอฟต์แวร์และผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์นั้น

คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์และการตั้งค่าต่างๆ ที่คุณต้องการให้ Windows Defender ตรวจสอบได้ แต่เราแนะนำให้คุณใช้ตัวเลือกของการป้องกันในเวลาจริงทั้งหมด ที่เรียกว่า เอเจนต์ ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงเอเจนต์แต่ละตัวและเหตุผลที่ทำให้เอเจนต์ดังกล่าวมีความสำคัญ

เอเจนต์การป้องกันในเวลาจริง
วัตถุประสงค์

แฟ้มและสิ่งที่แนบที่ดาวน์โหลด

ตรวจสอบแฟ้มและโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ทำงานกับเว็บเบราว์เซอร์ แฟ้มเหล่านี้สามารถถูกดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือเรียกใช้ได้โดยเบราว์เซอร์ สปายแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการสามารถรวมเข้ากับแฟ้มต่างๆ เหล่านี้ และสามารถถูกติดตั้งได้โดยที่คุณไม่รู้ตัว

โปรแกรมที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตรวจสอบเมื่อโปรแกรมต่างๆ เริ่มการทำงาน รวมทั้งการดำเนินการใดๆ ของโปรแกรมเหล่านั้นขณะใช้งาน สปายแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการสามารถใช้ช่องโหว่ของโปรแกรมที่คุณติดตั้งไว้เพื่อเรียกใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่ต้องการโดยที่คุณไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น สปายแวร์สามารถทำงานในเบื้องหลังได้เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมที่ใช้บ่อย Windows Defender จะตรวจสอบโปรแกรมของคุณและแจ้งเตือนให้คุณทราบถ้ามีการตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยต้องการความช่วยเหลือหรือไม่