การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่า 'ไฟร์วอลล์ Windows'


ไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (เช่น หนอนไวรัส) เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์ยังช่วยหยุดไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณส่งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีกด้วย

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสี่ค่าสำหรับตำแหน่งบนเครือข่ายแต่ละชนิดในไฟร์วอลล์ Windows เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดไฟร์วอลล์ Windows ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ไฟร์วอลล์ แล้วคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ต่อไปนี้คือสิ่งที่การตั้งค่าทำและเมื่อใดที่คุณควรใช้การตั้งค่าเหล่านั้น

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'กำหนดการตั้งค่าเอง'
กล่องโต้ตอบ 'กำหนดการตั้งค่าเอง'

การเปิดไฟร์วอลล์ Windows

การตั้งค่านี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น เมื่อไฟร์วอลล์ Windows เปิดอยู่ โปรแกรมส่วนใหญ่จะถูกบล็อกการติดต่อสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ได้ คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมนั้นลงในรายการโปรแกรมที่อนุญาต ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่สามารถส่งภาพถ่ายในข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้จนกว่าคุณจะเพิ่มโปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีลงในรายการโปรแกรมที่อนุญาต เมื่อต้องการเพิ่มโปรแกรมลงในรายการ ให้ดูที่ การอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ Windows

การบล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด รวมทั้งการเชื่อมต่อขาเข้าในรายการโปรแกรมที่อนุญาต

การตั้งค่านี้จะบล็อกความพยายามที่ไม่ได้รับเชิญทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้การป้องกันระดับสูงสุดกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะในโรงแรมหรือสนามบิน หรือเมื่อหนอนไวรัสคอมพิวเตอร์กำลังแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ต ด้วยการตั้งค่านี้ คุณจะไม่ได้รับแจ้งเมื่อไฟร์วอลล์ Windows บล็อกโปรแกรม และโปรแกรมในรายการโปรแกรมที่อนุญาตจะถูกละเว้น

เมื่อคุณบล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด คุณยังสามารถดูเว็บเพจส่วนใหญ่ ส่งและรับอีเมล และส่งและรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้

แจ้งให้ฉันทราบเมื่อไฟร์วอลล์ Windows บล็อกโปรแกรมใหม่

ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ไฟร์วอลล์ Windows จะแจ้งคุณเมื่อไฟร์วอลล์บล็อกโปรแกรมใหม่ และให้คุณมีทางเลือกที่จะยกเลิกการบล็อกโปรแกรมดังกล่าว

การปิดไฟร์วอลล์ Windows (ไม่แนะนำ)

หลีกเลี่ยงการใช้การตั้งค่านี้ ถ้าคุณไม่มีไฟร์วอลล์อีกตัวเรียกใช้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การปิดไฟร์วอลล์ Windows อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณ (และเครือข่ายของคุณ ถ้าคุณมี) เสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากแฮกเกอร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายมากขึ้น

หมายเหตุ

  • ถ้าไม่มีการตั้งค่าไฟร์วอลล์บางค่า และคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับโดเมน ผู้ดูแลระบบของคุณอาจกำลังควบคุมการตั้งค่าเหล่านี้ผ่านทางนโยบายกลุ่ม

  • เมื่อต้องการเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windowsต้องการความช่วยเหลือหรือไม่