การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุง Windows โดยอัตโนมัติ

แสดงทั้งหมด

เหตุใดจึงต้องปรับปรุง Windows โดยอัตโนมัติ

ด้วยการปรับปรุงอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาการปรับปรุงทางออนไลน์ หรือกังวลว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่มีโปรแกรมแก้ไขที่สำคัญสำหรับ WindowsWindows จะตรวจหาการปรับปรุงล่าสุดโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามการตั้งค่า Windows Update ที่คุณเลือก Windows สามารถติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ หรือเพียงแจ้งให้คุณทราบว่าการปรับปรุงนั้นพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่ได้เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ เมื่อคุณเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ของคุณในครั้งแรก คุณยังสามารถเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติในตอนนี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ

ฉันควรตรวจหาการปรับปรุงบ่อยเพียงใด

หากคุณไม่ได้ใช้การปรับปรุงอัตโนมัติ คุณควรตรวจหาการปรับปรุงอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ตามปกติแล้ว Microsoft จะออกการปรับปรุงที่สำคัญในวันอังคารที่สองหรือที่สี่ของเดือน อย่างไรก็ตาม Microsoft สามารถออกการปรับปรุงได้ทุกเมื่อ

หากคุณเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ การปรับปรุงด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเข้ากันได้ส่วนใหญ่จะได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม มีการปรับปรุงหลายรายการที่ไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้และการปรับปรุงที่ต้องการให้คุณยอมรับข้อตกลงการใช้งานใหม่ คุณต้องไปที่ Windows Update เพื่อตรวจหาการปรับปรุงที่คุณต้องติดตั้งด้วยตนเอง

การปรับปรุง Windows โดยอัตโนมัติมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายคุณสำหรับบริการ Windows Update อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะต้องชำระค่าเวลาที่คุณใช้ในการดาวน์โหลดการปรับปรุง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ค่าโทรศัพท์มาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้

ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการดาวน์โหลดการปรับปรุง

ขึ้นอยู่กับชนิดของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่คุณมี และขนาดและจำนวนการปรับปรุงที่คอมพิวเตอร์ของคุณต้องการ การปรับปรุงจะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติอยู่เบื้องหลัง เมื่อคุณออนไลน์และไม่เข้าไปรบกวนการดาวน์โหลดอื่น ถ้าคุณยกเลิกการเชื่อมต่อ การปรับปรุงจะดำเนินการดาวน์โหลดอยู่เบื้องหลังต่อในครั้งต่อไปที่คุณออนไลน์

ฉันจะได้รับการปรับปรุงประเภทใด

Windows Update จัดประเภทการปรับปรุงซอฟต์แวร์ตามความสำคัญของการปรับปรุง การปรับปรุงแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ การปรับปรุงที่สำคัญ การปรับปรุงที่แนะนำ และการปรับปรุงที่ติดตั้งหรือไม่ก็ได้

การปรับปรุงที่สำคัญ การปรับปรุงที่สำคัญจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตัวของคุณด้วย การปรับปรุงเหล่านี้ประกอบด้วยการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงที่สำคัญ รวมถึงการปรับปรุงด้านความมีเสถียรภาพ

การปรับปรุงที่แนะนำ การปรับปรุงที่แนะนำจะช่วยให้ซอฟแวร์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ถ้าคุณเลือก 'ใช้การตั้งค่าที่แนะนำ' เมื่อคุณตั้งค่า Windows Update การปรับปรุงที่แนะนำจะแสดงขึ้นพร้อมๆ กับการปรับปรุงที่สำคัญ ถ้าคุณเลือก 'ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญ' การปรับปรุงที่แนะนำจะปรากฏขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงที่ติดตั้งหรือไม่ก็ได้ การปรับปรุงที่แนะนำประกอบด้วยการปรับปรุงซอฟต์แวร์และคุณลักษณะใหม่หรือที่ปรับปรุง

การปรับปรุงที่ติดตั้งหรือไม่ก็ได้ การปรับปรุงที่ติดตั้งหรือไม่ก็ได้ประกอบด้วยการปรับปรุงและซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง เช่น ซอฟต์แวร์ใหม่หรือรุ่นทดลองใช้ของ Microsoft หรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้จากคู่ค้าของ Microsoft

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการติดตั้งใดไว้แล้วบ้าง

Windows Update จะเก็บประวัติการปรับปรุงไว้เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดและติดตั้งเมื่อไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความนี้ การดูว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดของ Windows ไว้บ้าง

หลังจากปรับปรุงแล้ว Windows จะถามฉันก่อนที่จะเริ่มระบบพีซีใหม่หรือไม่ หรือคอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ

Windows Update จะแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้การติดตั้งการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ และให้คุณเลือกว่าจะเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ทันทีหรือเริ่มระบบใหม่ในภายหลัง ถ้าคุณไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง Windows จะเริ่มระบบพีซีใหม่โดยอัตโนมัติ Windows ทำเช่นนี้เพื่อช่วยให้การปรับปรุงด้านความปลอดภัยล่าสุดและการปรับปรุงที่สำคัญอื่นๆ ทั้งหมดถูกนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงที เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ และต้องการควบคุมลักษณะการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณสามารถใช้นโยบายกลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยอัตโนมัติได้

Windows จะตัดสินได้อย่างไรว่าการปรับปรุงใดที่คอมพิวเตอร์ของฉันจำเป็นต้องใช้

Windows Update มีเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่จะช่วยตรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น ยี่ห้อและรุ่นของเครื่อง รวมถึงรุ่นของ Windows และซอฟต์แวร์อื่นๆ ของ Microsoft ที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานอยู่ Microsoft จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดตั้งเฉพาะการปรับปรุงที่คอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นต้องใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ และ การเปลี่ยนวิธีที่ Windows จะติดตั้งและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง

ฉันจะได้รับการแจ้งให้ทราบกรณีที่เกิดปัญหาและไม่มีการติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญหรือไม่

ได้ Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบถ้าไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงที่สำคัญอื่นๆ ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งการปรับปรุง

ฉันกำลังมีปัญหาในการติดตั้งการปรับปรุง ฉันควรทำอย่างไร

Windows ได้จัดเตรียมตัวแก้ไขปัญหา Windows Update แบบในตัวที่สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับ Windows Update ได้โดยอัตโนมัติต้องการความช่วยเหลือหรือไม่