การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง


ถ้าคุณมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมที่มีการปรับปรุง มีสามวิธีในการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมดังนี้

 • ใช้ Windows Update คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่า Windows Update ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ

 • ติดตั้งซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีดิสก์มาด้วย ดิสก์นั้นอาจมีซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์

 • ดาวน์โหลดและปรับปรุงโปรแกรมควบคุมด้วยตัวคุณเอง ใช้วิธีการนี้เพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต ใช้วิธีนี้ถ้า Windows Update ไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ และอุปกรณ์ไม่ได้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมควบคุม เว็บไซต์ ศูนย์ Windows 7 Compatibility จะมีรายการอุปกรณ์นับพันรายการพร้อมการเชื่อมโยงโดยตรงสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุม

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมโดยใช้ Windows Update

คุณสามารถตรวจสอบ Windows Update ได้ตลอดเวลาเพื่อดูว่าได้พบโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณหรือไม่ โดยเฉพาะถ้าคุณเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ จากนั้นคุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว โดยทำดังนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง

  ถ้ามีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละการปรับปรุง Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบว่าการปรับปรุงนั้นเป็นการปรับปรุงที่สำคัญ ที่แนะนำ หรือที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ การปรับปรุงแต่ละชนิดอาจรวมโปรแกรมควบคุมไว้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows และ การรับโปรแกรมควบคุมและการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

 3. บนหน้า เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง ค้นหาการปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง

  อาจเป็นไปได้ที่ไม่มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

 4. บนหน้า Windows Update ให้คลิก ติดตั้งการปรับปรุง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบว่าการปรับปรุงติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

  หมายเหตุ

  • การปรับปรุงบางประเภทกำหนดให้คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

เมื่อต้องการตั้งค่า Windows ให้ติดตั้งการปรับปรุงที่แนะนำ

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่สำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่แนะนำ คุณสามารถตั้งค่า Windows ให้ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญและที่แนะนำโดยอัตโนมัติ หรือให้ติดตั้งเฉพาะการปรับปรุงที่สำคัญเท่านั้น การปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้จะไม่ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการรับการปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์ของคุณทั้งหมด ให้ตรวจสอบ Windows Update เป็นระยะๆ เพื่อดูการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. ภายใต้ การปรับปรุงที่สำคัญ ให้คลิกตัวเลือกในรายการ

  รูปภาพของตัวเลือกการติดตั้ง Windows Update อัตโนมัติ
  คุณสามารถเลือกการปรับปรุงที่จะให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติได้
 4. ภายใต้ การปรับปรุงที่แนะนำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้การปรับปรุงที่แนะนำแก่ฉันด้วยวิธีเดียวกับที่ฉันรับการปรับปรุงที่สำคัญ แล้วคลิก ตกลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งการปรับปรุงด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์นี้ได้

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและปรับปรุงโปรแกรมควบคุมด้วยตัวคุณเอง

วิธีที่ดีที่สุดคือให้ Windows ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ แต่หาก Windows ไม่พบโปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์ และอุปกรณ์ไม่มีซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมมาด้วย ให้ไปที่เว็บไซต์ ศูนย์ Windows 7 Compatibility ซึ่งจะมีรายการอุปกรณ์นับพันรายการพร้อมการเชื่อมโยงโดยตรงสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุม และคุณสามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์เช่นเดียวกัน บ่อยครั้งที่การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมมีอยู่ในส่วนสนับสนุนของไซต์ของผู้ผลิต

เมื่อคุณพบโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนเว็บไซต์ โปรแกรมควบคุมส่วนใหญ่เป็นแบบติดตั้งตัวเอง หลังจากที่คุณดาวน์โหลดมาแล้ว ปกติเพียงแค่คุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มเพื่อเริ่มการติดตั้ง และโปรแกรมควบคุมจะติดตั้งตัวเองลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

อุปกรณ์บางประเภทมีโปรแกรมควบคุมที่คุณจำเป็นต้องติดตั้งด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้เป็นแบบติดตั้งตัวเอง ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

 1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย จากนั้นภายใต้ ระบบ ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในรายการประเภทของฮาร์ดแวร์ ค้นหาอุปกรณ์ที่คุณต้องการปรับปรุง แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่ออุปกรณ์

 3. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม คลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม แล้วทำตามคำแนะนำ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • ข้อมูลเครื่องพิมพ์ไม่ได้รวมอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์ เมื่อต้องการดูว่ามีการติดตั้งเครื่องพิมพ์หรือต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่ ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งใหม่หรือการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ดูที่ ค้นหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์สำหรับ Windows 7

 • เมื่อต้องการตรวจว่าฮาร์ดแวร์ของคุณ (หรือฮาร์ดแวร์ที่คุณมีแผนที่จะซื้อ) เข้ากันได้กับ Windows รุ่นนี้ ให้ไปที่ ศูนย์ Windows 7 Compatibility เว็บไซต์นี้มีรายการอุปกรณ์ที่ครอบคลุมซึ่งได้รับการทดสอบว่าสามารถทำงานร่วมกับ Windows รุ่นนี้

รหัสบทความ: MSW700011ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่