การปรับปรุง Microsoft Office


เมื่อต้องการค้นหาการปรับปรุงสำหรับระบบ Microsoft Office รวมถึง Word, Outlook, Excel, PowerPoint และอื่นๆ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณใช้ Microsoft Update เพื่อรับการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว Windows Update ใน 'แผงควบคุม' จะเปิดและแสดงสถานะการปรับปรุงของคุณโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุง: คำถามที่ถามบ่อยต้องการความช่วยเหลือหรือไม่