การปรับปรุง: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการติดตั้งการปรับปรุง ให้ดูที่ ติดตั้งการปรับปรุงของ Windows ใน Windows 7 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงและความเป็นส่วนตัวของคุณ ให้อ่าน เว็บเพจเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Windows แบบออนไลน์

แสดงทั้งหมด

การปรับปรุงคืออะไร

การปรับปรุงคือสิ่งเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์คุณ และเพิ่มประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คืออะไร

การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์จะแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะเกี่ยวกับโปรแกรมใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะรับข้อความการแจ้งให้ทราบโดยละเอียด ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีโปรแกรมใหม่สำหรับการดาวน์โหลดและการติดตั้ง เมื่อคุณได้รับการแจ้งให้ทราบ คุณสามารถตรวจทานสิ่งที่นำเสนอ และรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมได้ถ้าคุณพอใจกับสิ่งที่เห็น การแจ้งให้ทราบจะปรากฏในช่วงเวลาจำกัด และคุณสามารถปิดการแจ้งให้ทราบถ้าคุณไม่สนใจ เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ของ Microsoft ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการแจ้งให้ทราบโดยละเอียดแก่ฉันเมื่อซอฟต์แวร์ใหม่ของ Microsoft พร้อมใช้งาน

  • เมื่อต้องการปิดการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ของ Microsoft ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการแจ้งให้ทราบโดยละเอียดแก่ฉันเมื่อซอฟต์แวร์ใหม่ของ Microsoft พร้อมใช้งาน

 4. คลิก ตกลง

ฉันจะค้นหาการปรับปรุงได้จากที่ใด

สำหรับการปรับปรุง Windows รวมถึงการปรับปรุงโปรแกรมที่มีใน Windows ให้ไปที่ Windows Update ใน 'แผงควบคุม' ดังต่อไปนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง

เราแนะนำให้คุณเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติเพื่อให้ Windows สามารถติดตั้งการปรับปรุงใหม่ได้เมื่อการปรับปรุงพร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ

เมื่อต้องการค้นหาการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office System และซอฟต์แวร์อื่นๆ ของ Microsoft ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update เมื่อคุณเปิด Microsoft Update การเชื่อมโยงนี้จะเปิด Windows Update ซึ่งคุณสามารถตรวจหาการปรับปรุงใหม่ๆ ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุงโปรแกรมและอุปกรณ์อื่นที่คุณใช้ ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่หรือผู้ผลิต

ฉันจะให้ผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของฉันติดตั้งการปรับปรุงได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น Windows จะอนุญาตเฉพาะผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลติดตั้งการปรับปรุง คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้มาตรฐานติดตั้งการปรับปรุงได้เช่นกัน ซึ่งจะเป็นการดำเนินการที่สะดวก ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ของครอบครัวซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่มีบัญชีผู้ใช้มาตรฐานสำหรับความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตหรือการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ดีกว่า คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้มาตรฐานที่ไม่ใช่ผู้ดูแลติดตั้งการปรับปรุงได้ด้วยตนเองด้วยตัวเลือกนี้

เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดติดตั้งการปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้มาตรฐานติดตั้งการปรับปรุง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์นี้ได้

  • เมื่อต้องการไม่ให้ผู้ใช้มาตรฐานติดตั้งการปรับปรุง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์นี้ได้

ถ้าคุณใช้การปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับการปรับปรุงที่สำคัญหรือที่แนะนำ การปรับปรุงเหล่านั้นจะได้รับการติดตั้งไม่ว่าผู้ใช้ปัจจุบันจะเป็นผู้ดูแลหรือไม่

การปรับปรุงชนิดต่างๆ หมายความว่าอย่างไร

การปรับปรุงจะจำแนกเป็น ที่สำคัญ ที่แนะนำ ที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ และที่เป็นคุณลักษณะ การปรับปรุงเหล่านี้มีความหมายดังต่อไปนี้

 • การปรับปรุงที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ทำให้มีความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น การปรับปรุงนี้ควรได้รับการติดตั้งในทันทีที่พร้อมใช้งาน และสามารถที่จะให้ติดตั้งโดยอัตโนมัติด้วย Windows Update

 • การปรับปรุงที่แนะนำจะจัดการกับปัญหาที่ไม่ร้ายแรง หรือช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ ในขณะที่การปรับปรุงนี้ไม่จัดการปัญหาพื้นฐานของคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของ Windows แต่สามารถที่จะให้การปรับปรุงที่สำคัญ การปรับปรุงนี้สามารถติดตั้งโดยอัตโนมัติ

 • การปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ประกอบด้วยการปรับปรุง โปรแกรมควบคุม หรือซอฟต์แวร์ใหม่จาก Microsoft เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถติดตั้งรายการเหล่านี้ด้วยตนเองเท่านั้น

Windows Update สามารถให้การปรับปรุงต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของการปรับปรุง

 • การปรับปรุงความปลอดภัย การแก้ไขทั่วไปสำหรับความไม่มั่นคงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเฉพาะผลิตภัณฑ์ ความไม่มั่นคงของความปลอดภัยจะมีการจัดอันดับตามความรุนแรงที่ระบุในกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft คือ ร้ายแรง สำคัญ ปานกลาง หรือต่ำ

 • การปรับปรุงที่สำคัญ การแก้ไขทั่วไปสำหรับปัญหาที่ระบุโดยจัดการกับบักสำคัญที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

 • Service Pack ชุดข้อมูลสะสมที่ได้รับการทดสอบแล้วของการแก้ไขด่วน การปรับปรุงความปลอดภัย การปรับปรุงที่สำคัญ และการปรับปรุง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับปัญหาที่พบภายในตั้งแต่เริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ Service Pack อาจมีจำนวนที่จำกัดจำนวนหนึ่งของคุณลักษณะหรือการเปลี่ยนแปลงการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

ฉันจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงใช่หรือไม่

ใช่ การปรับปรุงจะไม่มีผลจนกว่าจะมีการติดตั้งการปรับปรุงนั้น แต่ในการติดตั้งการปรับปรุง คุณต้องดาวน์โหลดการปรับปรุงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ Windows ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงให้คุณโดยอัตโนมัติ ดาวน์โหลดการปรับปรุงโดยอัตโนมัติและแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงเอง หรือแจ้งให้คุณทราบทั้งการดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงใหม่ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนวิธีที่ Windows จะติดตั้งและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง

Windows Update จะเก็บประวัติการปรับปรุงไว้เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดและติดตั้งเมื่อไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านบทความ การดูว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดของ Windows ไว้บ้าง

การปรับปรุงชนิดใดบ้างที่ Windows สามารถติดตั้งได้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญและการปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ หรือให้ติดตั้งเฉพาะการปรับปรุงที่สำคัญเท่านั้น การปรับปรุงที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ทำให้มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงที่แนะนำสามารถจัดการกับปัญหาที่ไม่ร้ายแรง และช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ไม่มีการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ และ การเปลี่ยนวิธีที่ Windows จะติดตั้งและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมและการปรับปรุงอื่นที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. ถ้าคุณเห็นข้อความที่บอกคุณว่าการปรับปรุงที่สำคัญพร้อมใช้งาน หรือการปรับปรุงเพิ่มเติมพร้อมให้ใช้งาน ให้คลิกที่ข้อความใดก็ได้เพื่อดูและเลือกการปรับปรุงที่จะติดตั้ง

 4. เลือกการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง จากนั้นคลิก ติดตั้งการปรับปรุง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนวิธีที่ Windows จะติดตั้งและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง และ ติดตั้งการปรับปรุงของ Windows ใน Windows 7

ฉันควรปรับปรุงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมของฉันบ่อยเพียงใด

บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ การปรับปรุงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันหรือซ่อมแซมปัญหาที่ทราบแล้ว และการปรับปรุงสามารถเพิ่มความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์คุณ สำหรับ Windows วิธีการติดตั้งการปรับปรุงที่ง่ายที่สุดคือการเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ Windows จะติดตั้งการปรับปรุงที่ใหม่เมื่อการปรับปรุงนั้นพร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ

เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันลืมติดตั้งการปรับปรุง

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจอยู่ในความเสี่ยง หรือคุณอาจประสบปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับ Windows หรือโปรแกรมของคุณ ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายนั้นจะมีการเผยแพร่อยู่ตลอดเวลา โดยใช้ความไม่มั่นคงใน Windows หรือโปรแกรมอื่นเพื่อสร้างความเสียหายหรือเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับปรุงของ Windows และโปรแกรมอื่นจะแก้ไขความไม่มั่นคงนี้ได้ในไม่ช้าหลังจากค้นพบความไม่มั่นคงนั้น ถ้าคุณล่าช้าหรือไม่นำการปรับปรุงไปใช้ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะไม่มั่นคงพอสำหรับการคุกคามเหล่านี้

ฉันสามารถรับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติได้ใช่หรือไม่

ใช่ สำหรับ Windows และโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Windows เพียงแค่เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ สำหรับโปรแกรมอื่นๆ ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่หรือผู้ผลิตว่าคุณสามารถรับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติได้หรือไม่

การปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

การปรับปรุงและซอฟต์แวร์จาก Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft นั้นไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของบริการบำรุงรักษาและสนับสนุน สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ให้ตรวจสอบกับผู้เผยแพร่โปรแกรมและผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละชนิดว่าการปรับปรุงนั้นคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ ค่าโทรศัพท์มาตรฐานในประเทศและทางไกล และ/หรือค่าบริการอินเทอร์เน็ตอาจมีค่าใช้จ่ายในขณะที่คุณดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงจากผู้เผยแพร่หรือผู้ผลิต โดยขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

เหตุใดฉันต้องติดตั้งการปรับปรุงบางอย่างต่างหาก ก่อนหรือหลังติดตั้งการปรับปรุงอื่น

เนื่องจากโดยปกติการปรับปรุงเหล่านี้ต้องให้คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ก่อนที่การปรับปรุงนั้นจะมีผล ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ Windows Update ก่อนที่คุณจะสามารถตรวจหาการปรับปรุงอื่นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีอื่น การปรับปรุงอาจเป็นรุ่นใหม่หรือเป็น Service Pack สำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณเรียกใช้อยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมที่จะติดตั้งการปรับปรุงเหล่านี้ คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญทั้งหมดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญแล้ว Windows จะถามว่าคุณต้องการติดตั้งการปรับปรุงแบบสแตนด์อโลนหรือแบบ "เฉพาะ" โดยโปรแกรมเองหรือไม่

ฉันใช้คอมพิวเตอร์ของฉันร่วมกับผู้อื่น พวกเราทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงเดียวกันหรือไม่

ใช่ การปรับปรุงจะนำไปใช้กับ Windows และโปรแกรมอื่นของคุณโดยคำนึงว่าใครเป็นผู้ใช้

ฉันมีเครือข่ายในบ้าน ฉันสามารถปรับปรุงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของฉันพร้อมกันได้ใช่หรือไม่

ไม่ใช่ คุณต้องแยกเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติหรือตรวจหาการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows รุ่นที่แตกต่างกัน จะต้องการการปรับปรุงที่แตกต่างกัน Windows จะตรวจหาว่าจะนำการปรับปรุงใดไปใช้กับแต่ละกรณี แต่คุณไม่สามารถ เช่น นำการปรับปรุงสำหรับ Windows XP ไปใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 2000

ฉันสามารถเอาการปรับปรุงออกได้ใช่หรือไม่

คุณสามารถเอาการปรับปรุงบางอย่างออกได้ แต่ต้องไม่ใช่การปรับปรุงที่มีผลต่อแฟ้มระบบปฏิบัติการ ที่สำคัญ คุณควรเอาการปรับปรุงออกก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเอาการปรับปรุงออก

เหตุใดฉันไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุง

มีหลายสาเหตุที่อาจทำให้การปรับปรุงล้มเหลว Windows Update ต้องสามารถที่จะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการปรับปรุงที่จำเป็น ดาวน์โหลดการปรับปรุง แล้วติดตั้งการปรับปรุง ถ้ามีบางสิ่งผิดพลาดในระหว่างขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนี้ ความผิดพลาดนั้นสามารถทำให้ไม่มีการติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว ให้คลิกที่การเชื่อมโยง 'วิธีใช้' ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าไม่มีหัวข้อของความผิดพลาดที่ระบุ ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดอยู่ ให้ดู ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ บนเว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft หรือไปที่เว็บไซต์ Microsoft Answers สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมต้องการความช่วยเหลือหรือไม่