การใช้ 'รายการแนะนำ' ใน Windows Media Center


ถ้าคุณมีสัญญาณทีวีเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ 'รายการแนะนำ' เพื่อติดตามรายการทีวีใน Windows Media Center ได้ 'รายการแนะนำ' เป็นประโยชน์ในการจัดกำหนดการรายการที่คุณต้องการบันทึก หรือเพียงแต่เรียกดูสถานีต่างๆ เพื่อดูรายการทีวีที่มีอยู่

รูปภาพของ 'รายการแนะนำ' ใน Media Center
คุณสามารถเรียกดู 'รายการแนะนำ' ได้ครั้งละหนึ่งช่วงเวลา หรือคุณสามารถข้ามไปหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อดูรายการทีวีที่มีอยู่

ก่อนที่คุณจะใช้ 'รายการแนะนำ' ได้นั้น คุณต้องมีสามสิ่งต่อไปนี้

 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 'รายการแนะนำ' จะได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอด้วยการดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Window Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

 • เครื่องรับสัญญาณทีวีที่เข้ากันได้ จำเป็นต้องใช้เครื่องรับสัญญาณทีวีแบบแอนะล็อกหรือดิจิทัล เพื่อเล่นและบันทึกรายการทีวีใน Media Center ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณทีวีติดมาด้วย คุณอาจติดตั้งเพิ่มเติมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องรับสัญญาณทีวี ให้ดูที่ สิ่งที่ควรทราบก่อนการเพิ่มเครื่องรับสัญญาณทีวีเพื่อใช้กับ Windows Media Center

 • สัญญาณทีวี คุณจะต้องตั้งค่าสัญญาณทีวีของคุณใน Media Center ก่อนที่คุณจะเข้าถึง 'รายการแนะนำ' ได้ การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับรายการแนะนำของคุณจะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการนี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการตั้งค่าสัญญาณทีวี ให้ดูที่ การตั้งค่าสัญญาณทีวีใน Windows Media Center

เมื่อต้องการนำทางใน 'รายการแนะนำ'

คุณสามารถใช้เมาส์และแป้นพิมพ์เพื่อสำรวจ 'รายการแนะนำ' หรือคุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของ Media Center เมื่อต้องการใช้รีโมทคอนโทรล จะต้องมีรีโมทคอนโทรลที่เป็นอุปกรณ์เสริมของ Media Center และตัวรับสัญญาณ

เมื่อต้องการ
การใช้เมาส์และแป้นพิมพ์
การใช้รีโมทคอนโทรลของ Media Center

เปิด 'รายการแนะนำ'

บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี แล้วคลิก รายการแนะนำ

กดปุ่ม GUIDE

ข้ามไปยังสถานีที่ระบุใน 'รายการแนะนำ' โดยตรง

ใช้แป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์หมายเลขสถานี

กดปุ่มหมายเลขเพื่อใส่หมายเลขสถานี

เลื่อนไปที่ช่วงเวลาถัดไปหรือก่อนหน้า

คลิกปุ่มลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย

กดปุ่มลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย

เลื่อนดูช่วงเวลาอย่างรวดเร็ว

คลิกปุ่มลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายค้างไว้

กดปุ่มลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายค้างไว้

เลื่อนดูสถานีทีวีครั้งละหนึ่งสถานี

คลิกปุ่มลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

เลื่อนดูสถานีทีวีอย่างรวดเร็ว

คลิกปุ่มลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงค้างไว้

กดปุ่ม CH/PG+ หรือ CH/PG-

กรอง 'รายการแนะนำ' ตามประเภท

คลิก ประเภท (ที่อยู่ทางซ้ายของ 'รายการแนะนำ') แล้วคลิกประเภท คุณสามารถโฮเวอร์เมาส์เหนือแต่ละประเภทเพื่อแสดงตัวอย่างได้ เมื่อต้องการดู 'รายการแนะนำ' โดยไม่กรอง ให้คลิก ทั้งหมด (ในบางภูมิภาค ไม่สามารถกรอง 'รายการแนะนำ' ได้)

จากช่วงเวลาปัจจุบัน ให้กดปุ่มลูกศรซ้ายสองครั้งเพื่อเปิดเมนู ประเภท กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเพื่อเลือกประเภท แล้วกด ตกลง เพื่อกรอง 'รายการแนะนำ' ตามประเภทดังกล่าว (ดูที่ "เมื่อต้องการสร้างประเภทที่มีเฉพาะสถานีโปรดของคุณ" ด้านล่าง เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างประเภท หรือชุดรายการโปรดของคุณเอง)

ดูข้อมูลรายการ

คลิกขวาที่รายการ แล้วคลิก รายละเอียดรายการ

เลือกรายการ กดปุ่ม MORE เลือก รายละเอียดรายการ แล้วกดปุ่ม ตกลง

เลือกรายการที่จะดู

คลิกรายการที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้

เลือกรายการที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ แล้วกดปุ่ม ตกลง

บันทึกรายการจากภายใน 'รายการแนะนำ'

คลิกขวาที่รายการ แล้วคลิก บันทึก หรือ บันทึกซีรีส์

เลือกรายการ แล้วกดปุ่ม RECORD เมื่อต้องการบันทึกซีรีส์ ให้กดปุ่ม RECORD อีกครั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับ 'รายการแนะนำ' หรือดาวน์โหลดรายการล่าสุด

คุณอาจต้องการเปลี่ยนวิธีการกำหนดค่ารายการแนะนำของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มสถานีลงใน 'รายการแนะนำ' ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรายการที่ตรวจไม่พบเมื่อคุณตั้งค่าสัญญาณทีวีของคุณ

 • บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี คลิก รายการแนะนำ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับสถานีที่มีอยู่ใน 'รายการแนะนำ' หรือเมื่อต้องการปิดใช้งานสถานีเพิ่มเติมที่คุณไม่ได้รับสัญญาณจากเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณจริงๆ ให้คลิก แก้ไขสถานี แล้วทำตามคำแนะนำ

  • เมื่อต้องการเพิ่มสถานีที่ไม่ปรากฏใน 'รายการแนะนำ' ด้วยตนเอง ให้คลิก เพิ่มสถานีที่ขาดหายไป แล้วทำตามคำแนะนำ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการแสดงรายการแนะนำ เช่น การเรียงลำดับสถานีตามชื่อ แทนที่จะเรียงตามตัวเลข หรือการนำภาพพื้นหลังแบบสีไปใช้โดยขึ้นอยู่กับประเภท ให้คลิก ตัวเลือกหน้ารายการแนะนำ แล้วทำตามคำแนะนำ

  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดรายการแนะนำล่าสุดด้วยตนเอง ให้คลิก รับรายการแนะนำล่าสุด (โดยปกติแล้ว Media Center จะไม่ดาวน์โหลดรายการแนะนำล่าสุดโดยอัตโนมัติ)

  • เมื่อต้องการดูรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับรายการแนะนำของคุณ เช่น ชนิดของสัญญาณทีวีที่สัมพันธ์กับรายการแนะนำ ให้คลิก เกี่ยวกับรายการแนะนำ

หมายเหตุ

 • ผู้ให้บริการทีวีบางรายนำเสนอสถานีที่ไม่มีการแสดงข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องใน 'รายการแนะนำ' ในบางกรณี คุณอาจจะยังคงสามารถดูสถานีเหล่านี้ได้ แม้ว่า Media Center จะไม่สามารถแสดงข้อมูลใน 'รายการแนะนำ' โดยอัตโนมัติได้ก็ตาม เมื่อต้องการใช้สถานีเหล่านี้ใน Media Center ให้ทำตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อเพิ่มสถานีที่ขาดหายไปด้วยตนเอง

 • Media Center จะดาวน์โหลดรายการแนะนำล่าสุดโดยอัตโนมัติ ณ เวลาที่กำหนดทุกวัน แต่การตั้งค่าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก ตัวเลือกการดาวน์โหลดอัตโนมัติ

 • ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อดาวน์โหลดข้อมูล 'รายการแนะนำ' สาเหตุอาจเกิดจากเซิร์ฟเวอร์ 'รายการแนะนำ' หยุดให้บริการชั่วคราว การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณล้มเหลว หรือสาเหตุอื่นๆ มากมาย สำหรับรายละเอียด ให้เปิด Event Viewer ใน Windows จากนั้นภายใต้ บันทึกโปรแกรมประยุกต์และบริการ ให้ตรวจสอบบันทึก Media Center สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ มีข้อมูลใดปรากฏในบันทึกเหตุการณ์ (Event Viewer) บ้าง

 • ถ้า 'รายการแนะนำ' ว่างเปล่า และดูเหมือนว่าไม่สามารถดาวน์โหลด 'รายการแนะนำ' ล่าสุดด้วยตนเองได้ คุณอาจต้องตั้งค่าสัญญาณทีวีของคุณอีกครั้ง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำสิ่งนี้ ให้ดูที่ การตั้งค่าสัญญาณทีวีใน Windows Media Center

เมื่อต้องการสร้างประเภทที่มีเฉพาะสถานีโปรดของคุณ

คุณสามารถสร้างประเภทแบบกำหนดเอง ที่เรียกว่า ชุดรายการโปรด แล้วกรอง 'รายการแนะนำ' อย่างรวดเร็วเพื่อดูเฉพาะสถานีที่คุณต้องการได้

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทีวีรายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขชุดรายการโปรด

 2. คลิก เพิ่มใหม่ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับประเภทของคุณ แล้วคลิก บันทึก

 3. คลิกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากสถานีโปรดของคุณ แล้วคลิก บันทึก

  เมื่อคุณกลับไปที่ 'รายการแนะนำ' คุณสามารถคลิก ดูประเภท ทางด้านซ้าย แล้วคลิกประเภทแบบกำหนดเองของคุณเพื่อแสดงเฉพาะสถานีโปรดของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่