การใช้รูปภาพเป็นโปรแกรมรักษาหน้าจอของคุณ


คุณสามารถสร้างโปรแกรมรักษาหน้าจอแบบส่วนบุคคลได้ด้วยการแสดงผลรูปภาพที่เลือกไว้ในรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่งเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้รูปภาพของคุณเป็นโปรแกรมรักษาหน้าจอ (1:14)

เมื่อต้องการใช้รูปภาพเป็นโปรแกรมรักษาหน้าจอ

  1. เปิด 'การตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ โปรแกรมรักษาหน้าจอ แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมรักษาหน้าจอ

  2. ภายใต้ โปรแกรมรักษาหน้าจอ ให้คลิกรายการ แล้วคลิก ภาพถ่าย

  3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจออย่างน้อยหนึ่งค่า ให้คลิก การตั้งค่า แล้วทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการระบุภาพถ่ายที่จะใช้สำหรับโปรแกรมรักษาหน้าจอของคุณ ให้คลิก เรียกดู เลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

    • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการเปลี่ยนภาพถ่ายในการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกรายการถัดจาก ความเร็วในการนำเสนอภาพนิ่ง แล้วเลือกความเร็ว

    • เมื่อต้องการให้แสดงรูปภาพในลำดับแบบสุ่ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับรูปภาพ

  4. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณได้ทำไว้ คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอต้องการความช่วยเหลือหรือไม่