การใช้รีโมทคอนโทรลกับ Windows Media Center


คุณสามารถใช้เมาส์และแป้นพิมพ์เพื่อสำรวจ Windows Media Center ได้ แต่วิธีที่ดีที่สุดในการใช้งาน Media Center คือโดยใช้รีโมทคอนโทรล มีรีโมทคอนโทรล Media Center หลายชนิดพร้อมด้วยตัวเลือกที่หลากหลายให้เลือกซื้อ ถ้าคุณซื้อพีซีที่มี Media Center หรือเครื่องรับสัญญาณทีวี อาจมีรีโมทคอนโทรลมาพร้อมกับเครื่อง

นอกจากนี้ คุณยังจะต้องใช้ตัวรับสัญญาณเพื่อให้รีโมทคอนโทรลของ Media Center ทำงานได้อย่างถูกต้อง ตัวรับสัญญาณสำหรับรีโมทคอนโทรลของ Media Center ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์อินฟราเรด (IR) แยกต่างหากที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ แต่บางเครื่องก็ใช้ Bluetooth หรือคลื่นความถี่วิทยุแทน

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีรีโมท ตัวรับอินฟราเรดอาจมีอยู่แล้วภายในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ถ้าคุณซื้อรีโมทคอนโทรลของ Media Center แยกต่างหาก รีโมทอาจมาพร้อมกับตัวรับอินฟราเรดที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับหัวต่อ USB ของคอมพิวเตอร์

การเปิด Media Center ด้วยรีโมทคอนโทรลของ Media Center

  • เมื่อต้องการเปิด Media Center ให้กดปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียว รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวบนรีโมทคอนโทรล

ใน Media Center เกือบทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเมาส์และแป้นพิมพ์ คุณก็สามารถทำได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ Media Center เช่นกัน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้

งานส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องอธิบายก็เข้าใจเมื่อดูที่ป้ายชื่อบนรีโมทคอนโทรลของ Media Center แต่บางงานอาจต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ซึ่งงานเหล่านี้จะกล่าวถึงในส่วนต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การเลื่อนดูอย่างรวดเร็วใน 'รายการแนะนำ' และไลบรารี

ถ้าคุณกำลังเรียกดู 'รายการแนะนำ' หรือไลบรารี (เช่น ไลบรารีเพลง) ที่มีเนื้อหาจำนวนมาก คุณสามารถเลื่อนดูอย่างรวดเร็วด้วยการกดปุ่ม ลูกศรซ้าย หรือปุ่ม ลูกศรขวา บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ หลังจากกดปุ่มค้างไว้ประมาณสามวินาที คุณจะเข้าสู่โหมดที่ให้คุณข้ามไปข้างหน้าได้ขณะที่คุณเลื่อนดูรายการต่างๆ

รูปภาพของ 'รายการแนะนำ' ใน Media Center
การเลื่อนดูอย่างรวดเร็วใน 'รายการแนะนำ' ช่วยให้คุณสามารถข้ามไปหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อดูรายการทีวีที่มีอยู่

หมายเหตุ

  • รีโมทคอนโทรลรุ่นเก่าบางเครื่องจะหมดเวลาโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณกดปุ่มค้างไว้เป็นเวลานานเกินไป รีโมทเหล่านี้จะใช้งานได้ไม่ดีนักสำหรับการเลื่อนดูอย่างเร็ว

การเปลี่ยนช่อง

ขณะดูรายการทีวีถ่ายทอดสดใน Media Center คุณสามารถเปลี่ยนช่องได้โดยกดปุ่ม CH + และ CH - หรือโดยใส่หมายเลขช่องบนปุ่มหมายเลขของรีโมทคอนโทรล สำหรับช่องของสถานีที่มีจุดทศนิยม (เช่น สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลบางสถานี) คุณสามารถใส่ทศนิยมในหมายเลขสถานีได้โดยกดปุ่ม *

การใส่ข้อความด้วยปุ่มหมายเลข

ในบางครั้ง คุณอาจต้องใส่ข้อความโดยใช้รีโมทของ Media Center ตัวอย่างเช่น เมื่อค้นหารายการทีวีหรือระบุชื่อการนำเสนอภาพนิ่งของรูปภาพ

การใส่ข้อความด้วยรีโมทของ Media Center จะคล้ายกับการพิมพ์ข้อความตัวอักษรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อต้องการใส่ข้อความโดยใช้รีโมทคอนโทรล ให้กดหมายเลขซ้ำๆ เพื่อเลื่อนดูตัวเลือกที่มีอยู่สำหรับหมายเลขนั้น เมื่อกดตัวเลขซ้ำแต่ละครั้ง อักขระที่แตกต่างกันจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณพบอักขระที่ต้องการแล้ว ให้กดตัวเลขอื่น หรือรอสองสามวินาทีจนกว่าเคอร์เซอร์ที่กะพริบจะเลื่อนไปยังช่องว่างถัดไป

คุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการสลับระหว่างชุดอักขระ เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และโหมดสัญลักษณ์ ให้กดปุ่ม CH+ หรือ CH-

  • เมื่อต้องการลบถอยหลัง ให้กดปุ่ม CLEAR

  • เมื่อต้องการใส่ช่องว่างระหว่างคำ ให้กดปุ่ม 0

การใช้ปุ่ม MORE และ BACK

เมื่อคุณกดปุ่ม MORE บนรีโมทคอนโทรล คุณจะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับหน้าจอที่คุณอยู่ใน Media Center ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกรูปภาพ แล้วกดปุ่ม MORE บนรีโมท คุณจะเห็นตัวเลือกให้หมุนรูปภาพหรือกำหนดการจัดอันดับด้วยดาวให้กับรูปภาพนั้น

คุณสามารถเข้าถึงหน้าจอ 'การตั้งค่า' จากตำแหน่งใดก็ได้ใน Media Center ด้วยการกดปุ่ม MORE แล้วกด การตั้งค่า

เมื่อต้องการปิดรายการตัวเลือกโดยไม่เลือกตัวเลือกใดๆ หรือกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า ให้กดปุ่ม BACK บนรีโมทคอนโทรลต้องการความช่วยเหลือหรือไม่