การใช้ 'เครื่องมือสนิป' เพื่อจับภาพหน้าจอบางครั้งวิธีที่ง่ายที่สุดในการคัดลอกบางสิ่งคือการจับภาพหน้าจอ และ 'เครื่องมือสนิป' ช่วยให้คุณดำเนินการดังกล่าวได้ ให้ใช้เครื่องมือนี้เพื่อบันทึกและแบ่งปันข่าวสาร บทวิจารณ์ภาพยนตร์ หรือสูตรอาหารต่างๆ

คุณสามารถจับภาพบางส่วนหรือทั้งหมดบนหน้าจอพีซีของคุณ เพิ่มบันทึกย่อ บันทึกสนิป หรือส่งข้อมูลจากหน้าต่างของ 'เครื่องมือสนิป' ทางอีเมลได้โดยตรง

หน้าต่างของ 'เครื่องมือสนิป'
หน้าต่างของ 'เครื่องมือสนิป'

เมื่อต้องการเปิด 'เครื่องมือสนิป'

 • เปิด 'เครื่องมือสนิป' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวา ของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า เครื่องมือสนิป ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก เครื่องมือสนิป

คุณสามารถจับภาพสนิปแบบใดก็ได้ต่อไปนี้

 • สนิปแบบอิสระ วาดรูปร่างใดๆ รอบวัตถุโดยใช้นิ้ว เมาส์ หรือปากกาแท็บเล็ต

 • สนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลากเคอร์เซอร์ไปรอบวัตถุเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยม

 • สนิปแบบหน้าต่าง เลือกหน้าต่าง เช่น หน้าต่างเบราว์เซอร์หรือกล่องโต้ตอบ

 • สนิปแบบเต็มหน้าจอ จับภาพหน้าจอทั้งหมด

การจับภาพสนิป

ใน 'เครื่องมือสนิป' ให้แตะหรือคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับปุ่ม สร้าง แล้วเลือกสนิปชนิดที่ต้องการ จากนั้นเลือกพื้นที่บนหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ สนิปดังกล่าวจะถูกคัดลอกไปยังหน้าต่างของ 'เครื่องมือสนิป' โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อลงในภาพสนิปด้วยการเขียนหรือวาดบนหรือรอบๆ สนิป

การจับภาพสนิปของเมนู

 1. หลังจากที่คุณเปิด 'เครื่องมือสนิป' แล้ว ให้เปิดเมนูที่คุณต้องการภาพ

 2. กด Ctrl+PrtScn

 3. แตะหรือคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับปุ่ม สร้าง เลือกสนิปชนิดที่ต้องการ แล้วเลือกพื้นที่บนหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

การบันทึกสนิป

 1. หลังจากที่คุณจับภาพสนิปแล้ว ให้แตะหรือคลิกปุ่ม บันทึกสนิป

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ใส่ชื่อแฟ้ม ตำแหน่งที่ตั้ง และชนิดแฟ้ม แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

การเอา URL ออก

เมื่อคุณจับภาพสนิปจากหน้าต่างเบราว์เซอร์และบันทึกเป็นแฟ้ม HTML จะมี URL ปรากฏอยู่ใต้สนิป เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้แสดง URL ให้ทำดังนี้

 1. แตะหรือคลิก เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเครื่องมือสนิป ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวม URL ภายใต้สนิป (HTML เท่านั้น) แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

การแบ่งปันสนิป

หลังจากที่คุณจับภาพสนิปแล้ว ให้แตะหรือคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับปุ่ม ส่งสนิป แล้วเลือกว่าคุณต้องการส่งสนิปไปในเนื้อความของอีเมลหรือเป็นสิ่งที่แนบ