กลุ่มผู้ใช้ใน Windows


กลุ่มผู้ใช้คือคอลเลกชันของบัญชีผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้ทั้งหมดมีสิทธิในด้านความปลอดภัยเหมือนกัน บางครั้งจะเรียกกลุ่มผู้ใช้ว่าเป็น กลุ่มความปลอดภัย

บัญชีผู้ใช้หนึ่งๆ สามารถเป็นสมาชิกของกลุ่มได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม กลุ่มผู้ใช้ที่ใช้กันมากที่สุดสองกลุ่มคือ กลุ่มผู้ใช้มาตรฐานและกลุ่มผู้ดูแล แต่ก็ยังมีกลุ่มอื่นๆ อีก บ่อยครั้งที่มีการเรียกบัญชีผู้ใช้ตามกลุ่มผู้ใช้ที่บัญชีผู้ใช้นั้นเป็นสมาชิกอยู่ (ตัวอย่างเช่น บัญชีผู้ใช้ในกลุ่มผู้ใช้มาตรฐานจะเรียกว่า บัญชีผู้ใช้มาตรฐาน) ถ้าคุณมีบัญชีผู้ดูแล คุณสามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้แบบกำหนดเอง ย้ายบัญชีผู้ใช้จากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง และเพิ่มหรือเอาบัญชีผู้ใช้ออกจากกลุ่มต่างๆ ได้ เมื่อคุณสร้างกลุ่มผู้ใช้แบบกำหนดเอง คุณสามารถเลือกสิทธิที่จะกำหนดให้แก่กลุ่มนั้นได้

เมื่อต้องการสร้างกลุ่มผู้ใช้

ขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ใน Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic และ Windows 7 Home Premium

 1. เปิด Microsoft Management Console ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ mmc ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน

  ถ้าคุณไม่เห็น 'ผู้ใช้และกลุ่มภายใน'

  ถ้าคุณไม่เห็น ผู้ใช้และกลุ่มภายใน อาจเป็นเพราะยังไม่ได้เพิ่ม Snap-in ลงใน Microsoft Management Console ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้ง Snap-in

  1. ใน Microsoft Management Console ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก เพิ่ม/เอา Snap-in ออก

  2. คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน แล้วคลิก เพิ่ม

  3. คลิก คอมพิวเตอร์เฉพาะที่ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  4. คลิก ตกลง

 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ กลุ่ม

 4. คลิก การกระทำ แล้วคลิก สร้างกลุ่ม

 5. พิมพ์ชื่อกลุ่มและคำอธิบาย

 6. คลิก เพิ่ม แล้วพิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้

 7. คลิก ตรวจสอบชื่อ แล้วคลิก ตกลง

 8. คลิก สร้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบัญชีผู้ใช้เข้าในกลุ่ม ให้ดูที่ การเพิ่มบัญชีผู้ใช้เข้าในกลุ่มต้องการความช่วยเหลือหรือไม่