การใช้ตัวจัดการดาวน์โหลดใน Internet Explorer


'ตัวจัดการดาวน์โหลด' จะแสดงรายการแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต แสดงตำแหน่งในคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บแฟ้มดังกล่าว และช่วยให้การหยุดดาวน์โหลดชั่วคราว การเปิดแฟ้ม และการดำเนินการอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายดายอีกด้วย

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ 'ตัวจัดการดาวน์โหลด' ใน Internet Explorer 9 (0:40)

การเปิด 'ตัวจัดการดาวน์โหลด'

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือรูปภาพของปุ่ม 'เครื่องมือ' แล้วคลิก ดูดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด

การติดตามการดาวน์โหลดของคุณ

เมื่อคุณดาวน์โหลดแฟ้ม การดาวน์โหลดนั้นจะปรากฏที่ด้านบนของ 'ตัวจัดการดาวน์โหลด' และแฟ้มที่ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้จะปรากฏตามลำดับในการดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับแต่ละแฟ้มที่ดาวน์โหลดจะปรากฏดังต่อไปนี้

  • ชื่อและส่วนขยายของแฟ้ม

  • เว็บไซต์แหล่งที่มา

  • ขนาด

  • ตำแหน่งที่ตั้งในคอมพิวเตอร์

  • การดำเนินการที่พร้อมใช้งาน (เช่น เปิด และ หยุดชั่วคราว)

การเลือกตำแหน่งจัดเก็บการดาวน์โหลด

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของการดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์ได้

  • คลิก ตัวเลือก เรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • หากคุณไม่ได้รับข้อความให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งเมื่อดาวน์โหลดแฟ้ม แฟ้มดังกล่าวจะมีการจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

การลบแฟ้มออกจาก 'ตัวจัดการดาวน์โหลด'

คุณสามารถลบแฟ้มออกจาก 'ตัวจัดการดาวน์โหลด' ทีละแฟ้มได้โดยเน้นแฟ้มที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม เอาการดาวน์โหลดนี้ออกจากรายการ เมื่อต้องการนำแฟ้มทั้งหมดออกจาก 'ตัวจัดการดาวน์โหลด' ให้คลิกปุ่ม ล้างรายการ

หมายเหตุ

  • การเอาแฟ้มออกจากรายการใน 'ตัวจัดการดาวน์โหลด' ไม่ใช่เป็นการลบแฟ้มออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ฉันสามารถใช้ 'ตัวจัดการดาวน์โหลด' ทำอะไรได้อีกบ้าง

คลิกขวาที่แฟ้มใน 'ตัวจัดการดาวน์โหลด' เพื่อดำเนินการ

คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิกต่อไปนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิกต่อไปนี้

ลบแฟ้ม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลบแฟ้มออกจากคอมพิวเตอร์

คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิกต่อไปนี้

คัดลอกการเชื่อมโยงของการดาวน์โหลด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

คัดลอกการเชื่อมโยงที่คุณใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้ม คุณสามารถวางการเชื่อมโยง แล้วบันทึกหรือส่งการเชื่อมโยงนั้นให้ผู้อื่นได้

คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิกต่อไปนี้

ไปยังเว็บเพจการดาวน์โหลด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดเว็บเพจที่คุณดาวน์โหลดแฟ้ม

คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิกต่อไปนี้

เปิดโฟลเดอร์ที่เก็บ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มบนคอมพิวเตอร์

คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิกต่อไปนี้

รายงานว่าแฟ้มนี้ไม่ปลอดภัย

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดเว็บเพจ SmartScreen ที่ซึ่งคุณสามารถรายงานมัลแวร์ (ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย) ได้

คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิกต่อไปนี้

เรียกใช้การตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งกับแฟ้มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เรียกใช้การตรวจสอบความปลอดภัย รวมถึงตัวกรอง SmartScreen กับแฟ้มนี้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่