การใช้ ICS (Internet Connection Sharing)


ถ้าคุณต้องการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเดียวร่วมกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง คุณมีสองตัวเลือกดังนี้

 • การใช้ Internet Connection Sharing (ICS)

 • การใช้เราเตอร์

ICS ทำงานอย่างไร

ก่อนอื่น คุณต้องมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่เรียกว่า โฮสต์ คอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีการเชื่อมต่อแยกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายของคุณ คุณจะสามารถเปิดใช้งาน ICS บนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายของคุณจะเชื่อมต่อกับโฮสต์คอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันของโฮสต์คอมพิวเตอร์

ภาพประกอบของเครือข่ายที่ใช้ Internet Connection Sharing (ICS)
เครือข่ายที่ใช้ Internet Connection Sharing (ICS)

การเปิดใช้งาน ICS

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน ICS ในโฮสต์คอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย

 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก คุณสมบัติ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกแท็บ การใช้ร่วมกัน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายอื่นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้

หมายเหตุ

 • แท็บ 'การใช้ร่วมกัน' จะไม่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อเพียงเครือข่ายเดียวเท่านั้น

 • คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายอื่นทำการควบคุมหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันได้

 • หรือเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายคนอื่นๆ ใช้บริการที่เรียกใช้บนเครือข่ายของคุณ ให้คลิก การตั้งค่า แล้วเลือกบริการที่คุณต้องการอนุญาต

เมื่อคุณเปิดใช้งาน ICS การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ของคุณจะได้รับที่อยู่ IP แบบคงที่และการกำหนดค่าใหม่ คุณจึงต้องสร้างการเชื่อมต่อ TCP/IP ระหว่างโฮสต์คอมพิวเตอร์ของคุณกับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอื่นขึ้นใหม่

เมื่อต้องการทดสอบเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ให้ดูว่าคุณสามารถใช้งานแฟ้มร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้

การกำหนดค่า TCP/IP

เมื่อต้องการใช้ ICS ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องบนเครือข่ายมีการกำหนดค่าให้รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ โดยทำเช่นนี้

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย

 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อ LAN แล้วคลิก คุณสมบัติ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิก อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นที่ 4 (TCP/IPv4) หรือ อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นที่ 6 (TCP/IPv6) แล้วคลิก คุณสมบัติ

 4. คลิก รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ หรือ รับที่อยู่ IPv6 โดยอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง

ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณควรมีการกำหนดค่าสำหรับ ICS ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับ ICS (Internet Connection Sharing)

ไม่ต้องใช้ ICS บนเครือข่ายที่มีตัวควบคุมโดเมน,เซิร์ฟเวอร์ DNS, เกตเวย์ หรือเซิร์ฟเวอร์ DHCP และไม่ต้องใช้ ICS บนระบบที่มีการกำหนดค่าสำหรับที่อยู่ IP แบบคงที่

ICS และการเชื่อมต่อ VPN

ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ในโฮสต์คอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเครือข่ายขององค์กร แล้วเปิดใช้งาน ICS บนการเชื่อมต่อนั้น การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดจะมีการกำหนดเส้นทางไปยังเครือข่ายขององค์กร และคอมพิวเตอร์ทั้งหมดบนเครือข่ายในบ้านของคุณสามารถเข้าถึงเครือข่ายขององค์กรได้ ถ้าคุณไม่ได้เปิดใช้งาน ICS บนเครือข่าย VPN คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายขององค์กรได้ในขณะที่การเชื่อมต่อ VPN ยังคงใช้งานอยู่บนโฮสต์คอมพิวเตอร์

ICS และเครือข่ายแบบเฉพาะกิจ

ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันบนเครือข่ายแบบเฉพาะกิจ ICS จะถูกปิดใช้งานในกรณีที่

 • คุณหยุดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบเฉพาะกิจ

 • คุณสร้างเครือข่ายแบบเฉพาะกิจใหม่โดยไม่หยุดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายแบบเฉพาะกิจเดิมที่คุณเปิดใช้งาน ICS

 • คุณออกจากระบบแล้วกลับเข้าสู่ระบบ (ไม่ได้หยุดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบเฉพาะกิจ)ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่