การใช้แป้นพิมพ์


ไม่ว่าคุณกำลังเขียนจดหมายหรือคำนวณข้อมูลตัวเลข แป้นพิมพ์เป็นวิธีหลักในการใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ในการควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณได้ การเรียนรู้ที่จะใช้ คำสั่ง (ชุดคำสั่งที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ) บนแป้นพิมพ์ง่ายๆ เพียงไม่กี่คำสั่ง จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทความนี้ครอบคลุมพื้นฐานการใช้แป้นพิมพ์และให้คุณเริ่มต้นทำงานกับคำสั่งบนแป้นพิมพ์

การจัดกลุ่มแป้นต่างๆ

แป้นบนแป้นพิมพ์แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มตามการใช้งาน

 • แป้นตัวพิมพ์ (ตัวเลขและตัวอักษร) แป้นเหล่านี้ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน และแป้นสัญลักษณ์ แบบเดียวกับที่พบบนเครื่องพิมพ์ดีดแบบดั้งเดิม

 • แป้นควบคุม แป้นเหล่านี้ใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับแป้นอื่นเพื่อดำเนินการบางอย่าง แป้นควบคุมที่ใช้บ่อยที่สุดคือแป้น Ctrl, Alt, แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows และ Esc
 • แป้นฟังก์ชัน แป้นฟังก์ชันใช้เพื่อดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง แป้นเหล่านี้มีชื่อว่า F1, F2, F3 และต่อไปจนถึง F12 ฟังก์ชันการทำงานของแป้นเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม

 • แป้นนำทาง แป้นเหล่านี้ใช้สำหรับย้ายไปมาทั่วทั้งเอกสารหรือเว็บเพจ และใช้สำหรับการแก้ไขข้อความ ซึ่งประกอบด้วยแป้นลูกศร, Home, End, Page Up, Page Down, Delete และ Insert

 • แป้นพิมพ์ตัวเลข แป้นพิมพ์ตัวเลขช่วยให้คุณใส่ตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว แป้นเหล่านี้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเหมือนเครื่องคิดเลขหรือเครื่องบวกเลขทั่วไป

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการจัดเรียงแป้นดังกล่าวบนแป้นพิมพ์ทั่วไป รูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณอาจแตกต่างกันได้

รูปภาพของแป้นพิมพ์ที่แสดงแป้นชนิดต่างๆ
การจัดเรียงแป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์

การพิมพ์ข้อความ

เมื่อคุณต้องการพิมพ์บางสิ่งบางอย่างลงในโปรแกรม ข้อความอีเมล หรือกล่องข้อความ คุณจะเห็นเส้นกระพริบแนวตั้งเส้นหนึ่ง (รูปภาพของเคอร์เซอร์) นั่นคือ เคอร์เซอร์ หรือเรียกอีกหนึ่งว่า จุดแทรก เคอร์เซอร์นี้ใช้บอกตำแหน่งข้อความที่คุณเริ่มพิมพ์ คุณสามารถย้ายเคอร์เซอร์ได้ด้วยการคลิกไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้เมาส์หรือแป้นนำทาง (ดูที่ส่วน "การใช้แป้นนำทาง" ในบทความนี้)

นอกจากตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ต่างๆ แล้ว แป้นตัวพิมพ์ยังประกอบด้วย Shift, Caps Lock, Tab, Enter, Spacebar และ Backspace

ชื่อแป้น
วิธีใช้แป้น

Shift

กด Shift พร้อมกับตัวอักษรเพื่อพิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ กด Shift พร้อมกับแป้นอื่นเพื่อพิมพ์สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ด้านบนของแป้นนั้น

Caps Lock

กด Caps Lock หนึ่งครั้งเพื่อพิมพ์ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ กด Caps Lock อีกครั้งเพื่อปิดฟังก์ชันนี้ แป้นพิมพ์ของคุณอาจมีไฟแสดงว่า Caps Lock เปิดอยู่

Tab

กด Tab เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าแบบหลายวรรค คุณยังสามารถกด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไปบนฟอร์มได้อีกด้วย

Enter

กด Enter เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ต้นบรรทัดถัดไป ในกล่องโต้ตอบ ให้กด Enter เพื่อเลือกปุ่มที่เน้น

Spacebar

กด Spacebar เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าหนึ่งวรรค

Backspace

กด Backspace เพื่อลบอักขระที่อยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์ หรือลบข้อความที่เลือก

การใช้แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัด คือวิธีดำเนินการโดยใช้แป้นพิมพ์ของคุณ ซึ่งเรียกว่าทางลัด เพราะแป้นพิมพ์นี้ช่วยคุณให้ทำงานได้เร็วขึ้น ในความเป็นจริงการกระทำหรือคำสั่งเกือบทุกอย่างที่คุณทำได้โดยใช้เมาส์นั้น สามารถทำได้เร็วกว่าการใช้แป้นอย่างน้อยหนึ่งแป้นบนแป้นพิมพ์ของคุณ

ในหัวข้อ 'วิธีใช้' เครื่องหมายบวก (+) ระหว่างแป้นอย่างน้อยสองแป้นมีความหมายว่าให้กดแป้นเหล่านั้นพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น Ctrl+A หมายถึงให้กด Ctrl ค้างไว้ แล้วจึงกด A หรือ Ctrl+Shift+A หมายถึงให้กด Ctrl และ Shift ค้างไว้ แล้วจึงกด A

การหาทางลัดของโปรแกรม

คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ในโปรแกรมส่วนใหญ่ได้โดยใช้แป้นพิมพ์ เมื่อต้องการดูว่าคำสั่งไหนมีแป้นพิมพ์ลัด ให้เปิดเมนู ทางลัด (ถ้ามี) จะแสดงถัดจากรายการเมนู

รูปภาพของเมนู 'แก้ไข' ใน 'แผ่นจดบันทึก' ที่แสดงแป้นพิมพ์ลัดถัดจากคำสั่งเมนู
แป้นพิมพ์ลัดจะปรากฏขึ้นถัดจากรายการเมนู

การเลือกเมนู คำสั่ง และตัวเลือก

คุณสามารถเปิดเมนูและเลือกคำสั่ง รวมถึงตัวเลือกอื่นๆ ได้โดยใช้แป้นพิมพ์ ในโปรแกรมที่เมนูมีตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ให้กด Alt และตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้นั้นเพื่อเปิดเมนูที่เกี่ยวข้อง กดตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในรายการเมนูเพื่อเลือกคำสั่งนั้น สำหรับโปรแกรมที่ใช้ Ribbon เช่น 'ระบายสี' และ WordPad การกด Alt จะวางซ้อน (แทนที่จะขีดเส้นใต้) ตัวอักษรที่สามารถกดได้

รูปภาพของเมนูของ 'ระบายสี' ที่แสดงตัวอักษรขีดเส้นใต้ในคำสั่งเมนู
กด Alt+F เพื่อเปิดเมนู 'แฟ้ม' แล้วกด P เพื่อเลือกคำสั่ง 'พิมพ์'

เทคนิคนี้ใช้กับกล่องโต้ตอบได้เช่นกัน เมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้อยู่กับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ หมายความว่าคุณสามารถกด Alt ร่วมกับตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกตัวเลือกดังกล่าวได้

ทางลัดที่เป็นประโยชน์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่มีประโยชน์มากที่สุดจำนวนหนึ่ง สำหรับรายการโดยละเอียด ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัด

ให้กดแป้น
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows

เปิดเมนูเริ่ม

Alt+Tab

สลับไปมาระหว่างโปรแกรมหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่

Alt+F4

ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

Ctrl+S

บันทึกแฟ้มหรือเอกสารที่เปิดอยู่ขณะนั้น (ใช้ได้กับโปรแกรมส่วนใหญ่)

Ctrl+C

คัดลอกรายการที่เลือก

Ctrl+X

ตัดรายการที่เลือก

Ctrl+V

วางรายการที่เลือก

Ctrl+Z

ยกเลิกการกระทำ

Ctrl+A

เลือกรายการทั้งหมดในเอกสารหรือหน้าต่าง

F1

แสดง 'วิธีใช้' ของโปรแกรมหรือ Windows

แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +F1

แสดง Help and Support ของ Windows

Esc

ยกเลิกงานปัจจุบัน

แป้นโปรแกรมประยุกต์ รูปภาพของแป้นโปรแกรมประยุกต์

เปิดเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกในโปรแกรม เทียบเท่ากับการเลือกโดยใช้วิธีคลิกขวาบนเมาส์

การใช้แป้นนำทาง

แป้นนำทางช่วยให้คุณย้ายเคอร์เซอร์ หรือย้ายไปมาในเอกสารและเว็บเพจ และแก้ไขข้อความได้ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันทั่วไปของแป้นนำทางเหล่านี้

ให้กดแป้น
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา ลูกศรขึ้น หรือลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์หรือการเลือกไปหนึ่งวรรคหรือหนึ่งบรรทัดตามทิศทางของลูกศร หรือเลื่อนเว็บเพจไปตามทิศทางของลูกศร

Home

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ต้นบรรทัดหรือตำแหน่งบนสุดของเว็บเพจ

End

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ท้ายบรรทัดหรือตำแหน่งล่างสุดของเว็บเพจ

Ctrl+Home

ย้ายไปที่ตำแหน่งบนสุดของเอกสาร

Ctrl+End

ย้ายไปที่ตำแหน่งล่างสุดของเอกสาร

Page Up

ย้ายเคอร์เซอร์หรือหน้าขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ

Page Down

ย้ายเคอร์เซอร์หรือหน้าลงไปหนึ่งหน้าจอ

Delete

ลบอักขระหลังเคอร์เซอร์หรือลบข้อความที่เลือก สำหรับใน Windows จะเป็นการลบรายการที่เลือกและย้ายไปไว้ใน 'ถังรีไซเคิล'

Insert

เปิดหรือปิดโหมดแทรก เมื่อโหมดแทรกเปิดอยู่ ข้อความที่คุณพิมพ์จะแทรกลงที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ เมื่อโหมดแทรกปิดอยู่ ข้อความที่พิมพ์จะแทนที่อักขระที่มีอยู่

การใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข

แป้นพิมพ์ตัวเลขจัดเรียงตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 9, ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ + (การบวก), - (การลบ), * (การคูณ) และ / (การหาร) และจุดทศนิยมตามที่ปรากฏในเครื่องคิดเลขหรือเครื่องบวกเลข อักขระเหล่านี้มีอยู่บนตำแหน่งอื่นของแป้นพิมพ์ด้วย แต่แน่นอนว่าการจัดเรียงแป้นพิมพ์ในลักษณะนี้จะช่วยให้คุณใส่ข้อมูลตัวเลขหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วด้วยมือข้างเดียว

รูปภาพของแป้นพิมพ์ตัวเลข
แป้นพิมพ์ตัวเลข

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อใส่ตัวเลข ให้กด Num Lock แป้นพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีไฟแสดงว่า Num Lock เปิดหรือปิดอยู่ ถ้า Num Lock ปิดอยู่ ฟังก์ชันแป้นพิมพ์ตัวเลขจะทำหน้าที่เหมือนเป็นชุดสำรองของแป้นนำทาง (ฟังก์ชันเหล่านี้มีพิมพ์อยู่บนแป้นที่ถัดจากตัวเลขหรือสัญลักษณ์)

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขในการคำนวณอย่างง่ายๆ โดยใช้ 'เครื่องคิดเลข'

การใช้ 'เครื่องคิดเลข' กับแป้นพิมพ์ตัวเลข

 1. เปิด 'เครื่องคิดเลข' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครื่องคิดเลข จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก เครื่องคิดเลข

 2. ตรวจสอบไฟบนแป้นพิมพ์ของคุณว่า Num Lock เปิดอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ได้เปิดอยู่ ให้กด Num Lock

 3. การใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข ให้พิมพ์ตัวเลขตัวแรกที่จะใช้ในการคำนวณ

 4. บนแป้นพิมพ์ ให้พิมพ์ + เมื่อต้องการบวก พิมพ์ - เมื่อต้องการลบ พิมพ์ * เมื่อต้องการคูณ หรือพิมพ์ / เมื่อต้องการหาร

 5. พิมพ์ตัวเลขตัวต่อไปที่จะใช้ในการคำนวณ

 6. กด Enter เพื่อทำให้การคำนวณเสร็จสมบูรณ์

แป้นที่เหลือ 3 แป้น

ถึงตอนนี้เราได้กล่าวถึงแป้นที่คุณอาจใช้งานเกือบครบทุกแป้นแล้ว แต่เพื่อให้ครบถ้วนโดยแท้จริง เราจะสำรวจแป้นที่น่าสงสัยที่สุด 3 แป้นบนแป้นพิมพ์ ได้แก่ PrtScn, Scroll Lock และ Pause/Break

PrtScn (หรือ Print Screen)

ในอดีต แป้นนี้มีหน้าที่ดำเนินการตามชื่อที่แจ้งไว้จริงๆ นั่นคือสั่งพิมพ์หน้าจอปัจจุบันของข้อความออกทางเครื่องพิมพ์ ปัจจุบันนี้ การกด PrtScn จะเป็นการจับภาพหน้าจอทั้งหมดของคุณ ("ภาพหน้าจอ") และคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ จากนั้น คุณสามารถวางภาพหน้าจอ (Ctrl+V) ลงใน 'ระบายสี' ของ Microsoft หรือโปรแกรมอื่น และพิมพ์ออกมาจากโปรแกรมนั้นตามที่คุณต้องการได้

แป้นอีกแป้นที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักคือ SYS RQ ซึ่งจะใช้แป้นร่วมกับ PrtScn บนแป้นพิมพ์บางรุ่น ในอดีตนั้น SYS RQ ได้รับการออกแบบให้เป็น "การร้องขอของระบบ" แต่คำสั่งนี้ไม่มีการเปิดใช้งานใน Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่ม Print Screen ให้ดูที่ การใช้การจับภาพหน้าจอ (พิมพ์หน้าจอของคุณ)

เคล็ดลับ

 • กด Alt+PrtScn เพื่อจับภาพของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ แทนการจับภาพหน้าจอทั้งหมด

ScrLk (หรือ Scroll Lock)

ในโปรแกรมส่วนใหญ่ การกด Scroll Lock จะไม่มีผลอะไร แต่สำหรับบางโปรแกรม การกด Scroll Lock จะเปลี่ยนลักษณะการทำงานของแป้นลูกศร รวมทั้งแป้น Page Up และ Page Down กล่าวคือเมื่อกดแป้นเหล่านี้ เอกสารจะเลื่อนโดยที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์และการเลือกไม่เปลี่ยนแปลง แป้นพิมพ์ของคุณอาจมีไฟแสดงว่า Scroll Lock เปิดอยู่หรือไม่

Pause/Break

แป้นนี้มีการใช้งานน้อยมาก ในโปรแกรมรุ่นเก่าบางโปรแกรม การกดแป้นนี้จะเป็นการหยุดโปรแกรมชั่วคราว หรือถ้าใช้ร่วมกับ Ctrl จะเป็นการหยุดการเรียกใช้โปรแกรม

แป้นอื่นๆ

แป้นพิมพ์สมัยใหม่บางรุ่นมาพร้อมกับ "แป้นลัด" หรือปุ่มที่ช่วยให้คุณทำงานเร็วขึ้น โดยกดครั้งเดียวก็สามารถเข้าถึงโปรแกรม แฟ้ม หรือคำสั่งได้ทันที รุ่นอื่นๆ อาจมีตัวควบคุมระดับเสียง ล้อเลื่อน ล้อย่อ/ขยาย และโปรแกรมเบ็ดเตล็ดอื่นๆ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับแป้นพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

เคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์อย่างปลอดภัย

การใช้แป้นพิมพ์อย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยคุณหลีกเลี่ยงอาการปวดหรือบาดเจ็บที่ข้อมือ มือ และแขนของคุณได้ โดยเฉพาะถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างที่ช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ได้

 • วางแป้นพิมพ์ของคุณที่ระดับข้อศอก แขนส่วนบนของคุณควรปล่อยตามสบายที่ข้างลำตัว

 • จัดแป้นพิมพ์ของคุณให้อยู่ตรงกลางข้างหน้าคุณ ถ้าแป้นพิมพ์ของคุณมีแป้นพิมพ์ตัวเลขด้วย คุณสามารถใช้ Spacebar เป็นจุดศูนย์กลาง

 • พิมพ์โดยให้มือและข้อมือของคุณลอยอยู่เหนือแป้นพิมพ์ เพื่อให้คุณเอื้อมส่วนแขนของคุณทั้งหมดไปถึงแป้นที่อยู่ไกลได้แทนการเหยียดนิ้วของคุณ

 • หลีกเลี่ยงการพักฝ่ามือหรือข้อมือบนพื้นใดๆ ในขณะพิมพ์ ถ้าแป้นพิมพ์ของคุณมีที่พักฝ่ามือ ให้ใช้ในช่วงที่หยุดพิมพ์แล้วเท่านั้น

 • ขณะพิมพ์ ให้แตะเบาๆ และรักษาระดับข้อมือให้ตรง

 • เมื่อคุณไม่ได้พิมพ์อยู่ ให้พักแขนและมือของคุณ

 • ให้หยุดพักการใช้คอมพิวเตอร์ทุกๆ 15 ถึง 20 นาที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนอื่นๆ ของคอมพิวเตอร์ ให้ดูที่ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์