การใช้ Last Known Good Configuration


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Last Known Good Configuration

แสดงทั้งหมด

Last Known Good Configuration คืออะไร

เป็นตัวเลือกหนึ่งในการเริ่มต้นระบบของ Windows ที่ใช้การตั้งค่าระบบล่าสุดที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทุกครั้งที่คุณปิดคอมพิวเตอร์และ Windows ปิดเครื่องได้สำเร็จ การตั้งค่าระบบที่สำคัญต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ในรีจิสทรี ถ้าเกิดปัญหาขึ้น คุณสามารถเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้การตั้งค่าเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าโปรแกรมควบคุมใหม่สำหรับการ์ดแสดงผลของคุณทำให้เกิดปัญหา หรือการตั้งค่ารีจิสทรีที่ไม่ถูกต้องทำให้ Windows ไม่สามารถเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณก็สามารถเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ได้โดยใช้ Last Known Good Configuration

ฉันควรใช้ Last Known Good Configuration เมื่อใด

ลองใช้ Last Known Good Configuration ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มการทำงานของ Windows แต่ครั้งล่าสุดที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์ยังสามารถเริ่มการทำงานได้อย่างถูกต้อง

ถ้าคุณสังเกตเห็นว่าระบบของคุณทำงานแปลกๆ และ Windows ยังคงทำงานอยู่ ให้ลองใช้ 'การคืนค่าระบบ' เพื่อให้ระบบกลับไปเป็นวันและเวลาก่อนหน้าซึ่งทุกอย่างสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยใช้ 'การคืนค่าระบบ' นั้นสามารถเลิกทำได้ ซึ่งแตกต่างกับการใช้ Last Known Good Configuration (เว้นแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเซฟโหมด) และ 'การคืนค่าระบบ' มีจุดเวลาที่คุณสามารถคืนค่าระบบแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า "การคืนค่าระบบ" ใน Help and Support ของ Windows

Last Known Good Configuration จะมีผลต่อแฟ้มส่วนบุคคลของฉันหรือไม่

ไม่ การกำหนดค่านี้จะมีผลต่อการตั้งค่าระบบเท่านั้น และจะไม่เปลี่ยนแปลงอีเมล ภาพถ่าย หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ตัวเลือกนี้ไม่ช่วยคุณกู้คืนแฟ้มที่ลบ หรือโปรแกรมควบคุมที่เสียหายได้

ฉันจะเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์โดยใช้ Last Known Good Configuration ได้อย่างไร

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เอาฟลอปปีดิสก์ ซีดี และดีวีดีทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม ปิดเครื่องรูปภาพของปุ่ม 'ปิดเครื่อง' แล้วคลิก เริ่มการทำงานใหม่
  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว ให้กดแป้น F8 ค้างไว้ในขณะที่เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณต้องกดแป้น F8 ก่อนที่โลโก้ Windows จะปรากฏขึ้นมา ถ้าโลโก้ Windows ปรากฏขึ้น คุณจะต้องลองอีกครั้งด้วยการปิดเครื่องและเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

    • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นที่ระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการเริ่มการทำงาน แล้วกด F8

  3. บนหน้าจอ Advanced Boot Options ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นที่ Last Known Good Configuration (advanced) แล้วกด Enter

  4. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นที่ระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการเริ่มทำงานโดยใช้ Last Known Good Configuration แล้วกด Enter Windows จะเริ่มการทำงานตามปกติต่อไปต้องการความช่วยเหลือหรือไม่