การใช้ Windows Media Center: การเชื่อมโยงที่แนะนำ


Windows Media Center เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ใน Windows 7 บางรุ่น คุณสามารถใช้ Media Center เพื่อดู บันทึก และหยุดรายการทีวีถ่ายทอดสดชั่วคราว ฟังคอลเลกชันเพลงทั้งหมดของคุณ ดูรูปภาพของครอบครัวและภาพยนตร์ถ่ายทำเองของคุณ เขียนซีดีและดีวีดี และฟังวิทยุบนอินเทอร์เน็ตและวิทยุ FM ได้ และถ้าคุณมีรีโมทคอนโทรลที่เข้ากันได้ คุณสามารถทำสิ่งทั้งหมดนี้ข้ามห้องได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อพีซีที่มี Media Center เข้ากับทีวีเพื่อให้ทั้งครอบครัวสามารถเพลิดเพลินกับรายการได้

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Media Center (หรือกดปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียว รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวบนรีโมทคอนโทรล บนรีโมทคอนโทรลของคุณ)

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Media Center ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่