การใช้หน่วยความจำในอุปกรณ์เก็บข้อมูลของคุณเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณเร็วขึ้น


ReadyBoost สามารถเร่งความเร็วของคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้พื้นที่การจัดเก็บบน USB แฟลชไดรฟ์และการ์ดหน่วยความจำแฟลชส่วนใหญ่ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เข้ากันได้กับ ReadyBoost เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว กล่องโต้ตอบ 'เล่นอัตโนมัติ' จะให้ตัวเลือกคุณในการเพิ่มความเร็วของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ ReadyBoost ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถเลือกจำนวนหน่วยความจำบนอุปกรณ์ที่จะใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ได้

เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อทำงานกับ ReadyBoost Windows จะแสดงจำนวนพื้นที่ว่างที่แนะนำซึ่งคุณควรจัดให้แก่ระบบเพื่อใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ ReadyBoost เพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ แฟลชไดรฟ์หรือการ์ดหน่วยความจำควรมีพื้นที่ว่างที่ใช้งานได้อย่างน้อย 1 กิกะไบต์ (GB) ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอสำหรับ ReadyBoost คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้คุณเพิ่มเนื้อที่ว่างบนอุปกรณ์ ถ้าคุณต้องการใช้อุปกรณ์เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับระบบของคุณ

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน ReadyBoost สำหรับแฟลชไดรฟ์บางอย่าง หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดได้อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิด ReadyBoost สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล

รูปภาพของแท็บ ReadyBoost
แท็บ ReadyBoost ช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนพื้นที่จัดเก็บบนอุปกรณ์แบบถอดได้เพื่อใช้สำหรับการเพิ่มความเร็วระบบของคุณ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในอุปกรณ์หน่วยความจำแฟลช

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเมื่อเลือก USB แฟลชไดรฟ์หรือการ์ดหน่วยความจำแฟลชเพื่อใช้กับ ReadyBoost

  • จำนวนพื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งานที่แนะนำขั้นต่ำสำหรับ ReadyBoost เพื่อเพิ่มความเร็วของคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพคือ 1 GB

  • เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด ให้ใช้แฟลชไดรฟ์หรือการ์ดหน่วยความจำแฟลชที่มีพื้นที่ว่างอย่างน้อยเป็นสองเท่าของหน่วยความจำ (RAM) ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะดีมากถ้ามากเป็นสี่เท่าของหน่วยความจำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีหน่วยความจำขนาด 1 GB และคุณเสียบแฟลชไดรฟ์ขนาด 4 GB ให้เผื่อที่ว่างไว้ 2 GB บนแฟลชไดรฟ์ และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจาก ReadyBoost และจะดีมากถ้าได้พื้นที่ทั้ง 4 GB จำนวนหน่วยความจำที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ การเปิดโปรแกรมจำนวนมากพร้อมกันใช้หน่วยความจำจำนวนมาก

  • จัดพื้นที่ว่างให้กับ ReadyBoost 2 GB ถึง 4 GB เพื่อผลที่ดีที่สุดบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ คุณสามารถสำรองพื้นที่ได้มากกว่า 4 GB เพื่อใช้กับ ReadyBoost บนแฟลชไดรฟ์และการ์ดหน่วยความจำแฟลชส่วนใหญ่ (อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ฟอร์แมตด้วยระบบแฟ้มที่เก่ากว่าแบบ FAT32 ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 4 GB) คุณสามารถใช้พื้นที่ที่พร้อมใช้งานได้สูงสุด 32 GB บนอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดได้หนึ่งตัวกับ ReadyBoost และใช้พื้นที่รวมได้มากถึง 256 GB ต่อคอมพิวเตอร์ (โดยเสียบ USB แฟลชไดรฟ์หรือการ์ดหน่วยความจำแฟลชแปดตัวเข้ากับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง)

  • เมื่อต้องการทำงานกับ ReadyBoost USB แฟลชไดรฟ์ต้องสนับสนุน USB 2.0 หรือสูงกว่า คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมี USB พอร์ต 2.0 ว่างอยู่อย่างน้อยหนึ่งพอร์ต ที่คุณสามารถต่อแฟลชไดรฟ์ได้ ReadyBoost ทำงานได้ดีที่สุดถ้าคุณเสียบแฟลชไดรฟ์ลงใน USB พอร์ตโดยตรงบนคอมพิวเตอร์ ดีกว่าการใช้ USB ฮับภายนอกร่วมกับอุปกรณ์แบบ USB อื่น

  • ถ้าคุณต้องการแน่ใจว่า USB แฟลชไดรฟ์ทำงานได้กับ ReadyBoost ให้ค้นหาข้อความจากผู้ผลิตที่ระบุว่าแฟลชไดรฟ์เป็นแบบ "Enhanced for ReadyBoost" ไม่ใช่ผู้ผลิตทุกรายที่จะระบุข้อมูลนี้บนบรรจุภัณฑ์ ถ้าไม่มีการกล่าวถึงความเข้ากันได้ของ ReadyBoost แสดงว่าแฟลชไดรฟ์อาจยังคงทำงานร่วมกับ ReadyBoost

  • มีการ์ดหน่วยความจำแฟลชหลากหลายประเภทต่างกัน เช่น การ์ดหน่วยความจำคอมแพ็คแฟลช และการ์ดหน่วยความจำ Secure Digital (SD) การ์ดหน่วยความจำส่วนใหญ่ทำงานได้กับ ReadyBoost การ์ดหน่วยความจำ SD บางชนิดทำงานได้ไม่ดีนักกับ ReadyBoost เนื่องจากปัญหาของส่วนติดต่อการ์ด SD ReadyBoost จะแสดงข้อความเตือนถ้าคุณพยายามที่จะใช้การ์ดเหล่านี้

หมายเหตุ

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบไดรฟ์โซลิดสเทต (solid-state drive - SSD) คุณอาจไม่เห็นตัวเลือกในการเพิ่มความเร็วของคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย ReadyBoost เมื่อคุณเสียบ USB แฟลชไดรฟ์หรือการ์ดหน่วยความจำแฟลช คุณอาจได้รับข้อความว่า "Readyboost ไม่เปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เนื่องจากดิสก์ระบบมีความเร็วพอที่ ReadyBoost อาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์เพิ่มเติม" เนื่องจาก SSD ไดรฟ์บางตัวทำงานเร็วมาก จึงไม่ได้ประโยชน์จาก ReadyBoost

  • ในบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถใช้หน่วยความจำทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเร่งความเร็วของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น บางอุปกรณ์หน่วยความจำแฟลชมีทั้งหน่วยความจำแฟลชแบบช้าและเร็ว แต่ ReadyBoost สามารถใช้ได้เฉพาะหน่วยความจำแฟลชแบบเร็วในการเพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่