การใช้เมนู ปุ่ม แถบ และกล่อง


เมนู ปุ่ม แถบเลื่อน และกล่องกาเครื่องหมาย คือตัวอย่างของ ตัวควบคุม ที่คุณสามารถใช้งานด้วยเมาส์หรือแป้นพิมพ์ ตัวควบคุมเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกคำสั่ง เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า หรือทำงานกับ Windows ได้ ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการจำและใช้ตัวควบคุมที่คุณจะพบบ่อยในขณะใช้งาน Windows

การใช้เมนู

โปรแกรมส่วนใหญ่จะมี คำสั่ง (การกระทำ) มากมายหลายสิบหรืออาจหลายร้อยคำสั่งที่คุณสามารถใช้ทำงานกับโปรแกรมนั้นได้ คำสั่งเหล่านี้หลายคำสั่งได้รับการจัดระเบียบอยู่ภายใน เมนู ซึ่งเมนูของโปรแกรมจะแสดงรายการของตัวเลือกต่างๆ สำหรับคุณเช่นเดียวกับเมนูของภัตตาคาร เพื่อให้หน้าจอดูมีระเบียบ เมนูจะถูกซ่อนไว้จนกว่าคุณจะคลิกชื่อของเมนูเหล่านั้นใน แถบเมนู ซึ่งอยู่ใต้แถบชื่อเรื่อง

เมื่อต้องการเลือกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งที่แสดงรายการในเมนู ให้คลิกที่คำสั่งนั้น ในบางครั้ง กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกตัวเลือกอื่นเพิ่มเติมได้ ถ้าคำสั่งไม่พร้อมใช้งานและไม่สามารถคลิกได้ จะแสดงให้เห็นเป็นสีเทา

รายการเมนูบางรายการไม่ใช่คำสั่ง แต่จะใช้เพื่อเปิดเมนูอื่นๆ ดังแสดงในรูปภาพต่อไปนี้ การชี้ไปที่ "สร้าง" จะเป็นการเปิดเมนูย่อย

รูปภาพของเมนูและเมนูย่อย
คำสั่งเมนูบางคำสั่งจะเปิดเมนูย่อยขึ้นมา

ถ้าคุณไม่พบคำสั่งที่ต้องการ ให้ลองดูที่เมนูอื่น โดยย้ายตัวชี้เมาส์ของคุณไปตามแถบเมนู แล้วเมนูนั้นจะเปิดขึ้นอัตโนมัติโดยคุณไม่จำเป็นต้องคลิกแถบเมนูนั้นอีก เมื่อต้องการปิดเมนูโดยไม่เลือกคำสั่งใดๆ ให้คลิกที่แถบเมนูนั้นหรือส่วนใดก็ได้ของหน้าต่าง

การจดจำเมนูต่างๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เนื่องจากตัวควบคุมเมนูไม่ได้เหมือนกันหมดหรืออาจไม่ได้แสดงให้เห็นบนแถบเมนู ถ้าเช่นนั้นคุณจะหาเมนูเหล่านั้นได้อย่างไร เมื่อคุณเห็นลูกศรที่อยู่ถัดจากคำหรือรูปภาพ คุณอาจจะกำลังดูตัวควบคุมเมนูอยู่ก็ได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่าง

รูปภาพของตัวควบคุมเมนูใน Windows
ตัวอย่างของตัวควบคุมเมนู

เคล็ดลับ

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดพร้อมให้ใช้งานได้สำหรับคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง แป้นพิมพ์ลัดนั้นจะแสดงอยู่ถัดจากคำสั่งนั้น

  • คุณสามารถใช้งานเมนูได้โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการใช้เมาส์ ดูที่ การใช้แป้นพิมพ์ของคุณ

การใช้แถบเลื่อน

เมื่อเอกสาร เว็บเพจ หรือรูปภาพใหญ่เกินขนาดของหน้าต่าง แถบเลื่อนจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลที่อยู่นอกมุมมองปัจจุบัน รูปภาพต่อไปนี้แสดงส่วนต่างๆ ของแถบเลื่อน

รูปภาพของแถบเลื่อนแนวนอนและแนวตั้ง
แถบเลื่อนแนวนอนและแนวตั้ง

เมื่อต้องการใช้แถบเลื่อน

  • คลิกที่ลูกศรเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนเนื้อหาของหน้าต่างขึ้นหรือลงทีละน้อย กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ถ้าต้องการเลื่อนอย่างต่อเนื่อง

  • คลิกที่พื้นที่ว่างของแถบเลื่อนด้านบนหรือด้านล่างของกล่องเลื่อนเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงทีละหนึ่งหน้า

  • ลากกล่องเลื่อนขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือทางขวาเพื่อเลื่อนหน้าต่างไปตามทิศทางนั้นๆ

เคล็ดลับ

  • ถ้าเมาส์ของคุณมีล้อเลื่อน คุณสามารถใช้ล้อเลื่อนนั้นเพื่อเลื่อนดูเอกสารและเว็บเพจได้ เมื่อต้องการเลื่อนลง ให้หมุนล้อย้อนกลับ (เข้าหาตัวคุณ) เมื่อต้องการเลื่อนขึ้น ให้หมุนล้อไปข้างหน้า (ออกจากตัวคุณ)

การใช้ปุ่มคำสั่ง

ปุ่มคำสั่ง จะดำเนินการตามคำสั่ง (ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น) เมื่อคุณคลิกปุ่มนั้น คุณจะพบปุ่มคำสั่งเหล่านี้ได้บ่อยในกล่องโต้ตอบ ซึ่งเป็นหน้าต่างขนาดเล็กที่มีตัวเลือกต่างๆ สำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดรูปภาพใน 'ระบายสี' โดยไม่บันทึกรูปภาพนั้นก่อน คุณอาจเห็นกล่องโต้ตอบในลักษณะนี้

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'ระบายสี'
กล่องโต้ตอบที่มีปุ่มสามปุ่ม

เมื่อต้องการปิดรูปภาพ คุณจะต้องคลิกที่ปุ่ม 'บันทึก' หรือ 'ไม่ต้องบันทึก' ปุ่มใดปุ่มหนึ่งเสียก่อน การคลิก 'บันทึก' จะเป็นการบันทึกรูปภาพนั้นและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณได้ทำไว้ ส่วนการคลิก 'ไม่ต้องบันทึก' จะเป็นการลบรูปภาพนั้นและละเว้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณได้ทำไว้ การคลิก 'ยกเลิก' จะยกเลิกกล่องโต้ตอบและนำคุณกลับไปยังโปรแกรม

เคล็ดลับ

  • การกด Enter จะเหมือนกับการคลิกปุ่มคำสั่งที่เลือก (ที่ทำเค้าร่างไว้)

เมื่ออยู่ภายนอกกล่องโต้ตอบ ปุ่มคำสั่งจะมีลักษณะที่ปรากฏแตกต่างกันออกไป ดังนั้นในบางครั้งจึงเป็นการยากที่จะทราบว่าปุ่มใดคือปุ่มคำสั่ง ตัวอย่างเช่น ปุ่มคำสั่งมักจะปรากฏเป็นไอคอนขนาดเล็ก (รูปภาพ) โดยที่ไม่มีข้อความใดๆ หรือกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบ

วิธีที่เชื่อถือได้มากที่สุดวิธีหนึ่งในการดูว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปุ่มคำสั่งหรือไม่ คือการวางตัวชี้ของคุณลงบนสิ่งนั้น ถ้าสิ่งนั้น "สว่างขึ้น" และถูกล้อมด้วยกรอบสี่เหลี่ยม แสดงว่านั่นคือปุ่มคำสั่ง ปุ่มส่วนใหญ่จะแสดงข้อความเกี่ยวกับการทำงานของปุ่มด้วยเมื่อคุณชี้ไปที่ปุ่มนั้นๆ

เมื่อคุณชี้ไปที่ปุ่ม แล้วปุ่มแบ่งออกเป็นสองส่วน แสดงว่าคุณพบ ปุ่มแยก การคลิกที่ส่วนหลักของปุ่มจะดำเนินการตามคำสั่ง ในขณะที่การคลิกลูกศรจะเปิดเมนูที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม

รูปภาพของปุ่มแยก
ปุ่มแยกจะเปลี่ยนเป็นสองส่วนเมื่อคุณชี้ไปที่ปุ่มนั้น

การใช้ปุ่มตัวเลือก

ปุ่มตัวเลือก จะช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกจากตัวเลือกสองตัวหรือมากกว่านั้น ปุ่มตัวเลือกมักปรากฏในกล่องโต้ตอบ รูปภาพต่อไปนี้แสดงปุ่มแบบสองตัวเลือก ตัวเลือก "สี" ถูกเลือก

รูปภาพของปุ่มตัวเลือก
การคลิกที่ปุ่มจะเป็นการเลือกตัวเลือกนั้น

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง คุณสามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น

การใช้กล่องกาเครื่องหมาย

กล่องกาเครื่องหมาย ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เป็นอิสระจากกันได้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก ซึ่งแตกต่างจากปุ่มตัวเลือกที่จำกัดคุณให้เลือกได้เพียงตัวเลือกเดียว กล่องกาเครื่องหมายจะช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้หลายตัวในเวลาเดียวกัน

รูปภาพของกล่องกาเครื่องหมายที่มีตัวชี้เมาส์อยู่บนกล่องกาเครื่องหมายที่ว่าง
คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่ว่างเพื่อเลือกตัวเลือกนั้น

เมื่อต้องการใช้กล่องกาเครื่องหมาย

  • คลิกในสี่เหลี่ยมที่ว่างเพื่อเลือกหรือ "เปิด" ตัวเลือกนั้น เครื่องหมายถูกจะปรากฏในสี่เหลี่ยมนั้นเพื่อแสดงว่ามีการเลือกตัวเลือกนั้นแล้ว

  • เมื่อต้องการปิดตัวเลือก ให้ล้าง (เอาออก) เครื่องหมายถูกนั้นด้วยการคลิกที่เครื่องหมาย

  • ตัวเลือกที่คุณไม่สามารถเลือกหรือล้างออกได้ในขณะนี้จะแสดงเป็นสีเทา

การใช้แถบเลื่อน

แถบเลื่อน ช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าตามช่วงของค่าต่างๆ ได้ โดยมีลักษณะดังนี้

รูปภาพของแถบเลื่อน
การย้ายแถบเลื่อนจะเปลี่ยนความเร็วของตัวชี้

แถบเลื่อนในแถบจะแสดงค่าที่เลือกอยู่ในขณะนี้ จากตัวอย่างข้างต้น แถบเลื่อนอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางระหว่าง 'ช้า' และ 'เร็ว' ซึ่งแสดงความเร็วของตัวชี้ในระดับปานกลาง

เมื่อต้องการใช้แถบเลื่อน ให้ลากแถบเลื่อนไปยังค่าที่คุณต้องการ

การใช้กล่องข้อความ

กล่องข้อความ ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ข้อมูล เช่น คำที่ต้องการค้นหาหรือรหัสผ่าน รูปภาพต่อไปนี้แสดงกล่องโต้ตอบที่มีกล่องข้อความอยู่ เราได้ใส่คำว่า "bear" ลงไปในกล่องข้อความ

รูปภาพของกล่องข้อความ
ตัวอย่างของกล่องข้อความในกล่องโต้ตอบ

เส้นแนวตั้งกะพริบที่เรียกว่า เคอร์เซอร์ จะแสดงตำแหน่งที่จะปรากฏข้อความที่คุณพิมพ์ ในตัวอย่างนี้ คุณจะเห็นเคอร์เซอร์อยู่หลังตัว "r" สำหรับคำว่า "bear" คุณสามารถย้ายเคอร์เซอร์ได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิกที่ตำแหน่งใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการเพิ่มคำก่อนหน้าคำว่า "bear" ให้คุณย้ายเคอร์เซอร์ก่อนด้วยการคลิกที่ตำแหน่งก่อนหน้าตัว "b"

ถ้าคุณไม่เห็นเคอร์เซอร์ในกล่องข้อความ แสดงว่ากล่องข้อความนั้นไม่พร้อมให้คุณป้อนข้อมูล ให้คลิกที่กล่องนั้นก่อน แล้วจึงเริ่มพิมพ์

สำหรับกล่องข้อความที่จำเป็นต้องให้คุณใส่รหัสผ่าน โดยปกติแล้วจะซ่อนรหัสผ่านของคุณขณะที่พิมพ์เพื่อป้องกันในกรณีที่ผู้อื่นอาจกำลังดูหน้าจอของคุณอยู่

รูปภาพของรหัสผ่านในกล่องข้อความ
โดยปกติแล้ว กล่องข้อความสำหรับรหัสผ่านจะซ่อนรหัสผ่านไว้

การใช้รายการแบบหล่นลง

รายการแบบหล่นลง จะคล้ายกับเมนู แทนที่คุณจะคลิกที่คำสั่ง คุณสามารถเลือกตัวเลือกแทนได้ เมื่อปิดรายการแบบหล่นลง รายการนั้นจะแสดงเพียงตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบันเท่านั้น ส่วนตัวเลือกอื่นที่มีอยู่จะถูกซ่อนไว้ จนกว่าคุณจะคลิกที่ตัวควบคุมนั้น ดังแสดงด้านล่าง

รูปภาพของรายการแบบหล่นลง
การแสดงรายการแบบหล่นลงที่ถูกปิด (ซ้าย) และเปิดอยู่ (ขวา)

เมื่อต้องการเปิดรายการแบบหล่นลง ให้คลิกที่รายการนั้น เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกจากรายการ ให้คลิกที่ตัวเลือกนั้น

การใช้กล่องรายการ

กล่องรายการ จะแสดงรายการของตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถเลือกได้ คุณสามารถมองเห็นตัวเลือกบางตัวหรือทั้งหมดของกล่องรายการได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดรายการนั้น ซึ่งแตกต่างจากรายการแบบหล่นลง

รูปภาพของกล่องรายการ
กล่องรายการ

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกจากรายการ ให้คลิกที่ตัวเลือกนั้น ถ้าตัวเลือกที่คุณต้องการไม่ปรากฏให้เห็น ให้ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลื่อนรายการนั้นขึ้นหรือลง ถ้ามีกล่องข้อความอยู่เหนือกล่องรายการ คุณสามารถพิมพ์ชื่อหรือค่าของตัวเลือกนั้นลงไปแทนได้

การใช้แท็บ

ในกล่องโต้ตอบบางประเภท อาจมีการแบ่งตัวเลือกออกเป็นสอง แท็บ หรือมากกว่า คุณสามารถดูได้เพียงหนึ่งแท็บหรือหนึ่งชุดตัวเลือกในเวลาเดียวกัน

รูปภาพของแท็บ
แท็บ

แท็บที่เลือกอยู่ในขณะนั้นจะแสดงอยู่ข้างหน้าแท็บอื่น เมื่อต้องการสลับไปยังแท็บอื่น ให้คลิกที่แท็บนั้นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่